Specifikace motorů

(V pravidlech jednotlivých kategorií je používáno následující označení skupin motorů.)

1. Volné motory

Motory bez omezení (viz část 1. Charakteristika dráhových modelů SRC).

2. Motory s keramickými magnety

Motory s jedním párem keramických magnetů.

3. Motory třídy G27

Kotva musí být sériově vyráběna o označena štítkem „27“, průměr drátu 27 AWG (0,361 mm), minimální délka jádra 11,17 mm. Ostatní díly motoru bez omezení.

4. Motory třídy X12

Povoleny jsou pouze motory třídy X12 s jedním párem keram. magnetů. Tj. uzavřený obal typu „C“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5 mm, výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm) a plastikové čelo. Kotva, strojně vinutá, musí být sériově vyráběna a označena štítkem „X12“, průměr drátu 29 AWG (0,287 mm), 50 závitů, minimální délka jádra 12,mm, nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele (výjimka platí pro motory modelů kategorie ES G12). Musí být použity dva keramické magnety standardních rozměrů (délka 12,7mm, tloušťka 3,8mm, výška 14mm, vše s tolerancí +-10%). Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; přebrousit vnitřní stranu magnetů; pružinky uhlíků osadit izolačními trubičkami; použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; vzájemně kombinovat motory třídy X12.

5. Motory třídy 16C

Povoleny jsou motory třídy 16C s jedním párem keram. magnetů. Motor je totožný s motory třídy X12, liší se pouze kotvou. Kotva, strojně vinutá, musí být sériově vyráběna a označena štítkem „16C“, průměr drátu 28 AWG (0,320 mm), nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; přebrousit vnitřní stranu magnetů; pružinky uhlíků osadit izolačními trubičkami; použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; vzájemně kombinovat motory třídy 16C.

6. Motory třídy 16D (Super 16D)

Povoleny jsou motory třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keram. magnetů a kluznými ložisky. Tj. uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5 mm, výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm) a plastikové čelo. Kotva třídy 16D (Super 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, průměry drátů: 16D 30 AWG (0,254 mm), Super 16D 28 AWG (0,320 mm), nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; do obalu zhotovit závity pro upevnění motoru; zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele motoru jeho čelem; pružinky uhlíků osadit izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; vzájemně kombinovat motory třídy 16D (Super 16D).

7. Ostatní motory

Motory pro některé kategorie jsou specifikovány přímo v pravidlech dané kategorie (musí však odpovídat základní definici v části 1).

8. Poznámka

Případné připájení ložiska k obalu motoru se nepovažuje za „tuning“ (vylepšení), ale za povolenou údržbu.