Oldtimer

Oldtimer – makety cestovních, sportovních a GT vozů, do roku 1970 (1:24, 1:25)

1. KAROSERIE

Model (tzv. kit) automobilu ze stavebnice, provedení „Hard Plastic Kit“ (nikoliv tedy z polyuretanové pryskyřice, např. resin apod.). Karoserie musí být vybavena příslušnými detaily ze stavebnice – zasklení oken, závětrné štítky, stěrače, zpětná zrcátka, ochranné rámy, uzávěry kapot, mřížky, spoilery, sací hrdla karburátorů, výfuky atd. – umístěnými tak, aby to odpovídalo skutečnosti (typu auta). Přidělány musí být pevně, např. přilepením apod., nikoli např. jenom „izolepou“. „Sestavená“ karoserie může být upravena tak, aby šla připevnit na předepsaný podvozek, nesmí to narušit vzhled modelu. Barevné provedení by mělo být shodné s předlohou.

2. PODVOZEK

Typ Pla-Fit Evolution GTS s motorem kolmo na hřídel zadních kol (výrobce Sigma, Japonsko). Na podvozku smějí být použity díly od stejného výrobce, určené pro modifikace tohoto podvozku, musí však být zachována hlavní charakteristika původního podvozku. Je povoleno použití valivých ložisek pro obě hřídele kol. Hřídele musí mít průměr 3 mm, musí mít plný průřez, musí být rovné a nedělené. Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Různé šrouby, matice, podložky atd. nemusejí být původní. Zahloubení pro šrouby lze upravit tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly spodní plochu podvozku (viz světlost).

3. MOTOR

Motor třídy 16D (viz specifikace motoru), k držáku motoru může být přišroubován či připájen.

4. FIGURKA ŘIDIČE

Model musí být vybaven trojrozměrnou figurkou řidiče (viz odstavec 3.10.), která má odpovídat „věku“ předlohy. Umístěna musí být tak, aby to odpovídalo skutečnosti vzhledem k předloze (autu).

5. KOLA (pneumatiky)

 • minimální průměr předních kol 23 mm
 • minimální šířka předních kol 10 mm
 • minimální průměr zadních kol 25 mm
 • maximální šířka zadních kol 17 mm
 • kola se musí dotýkat dráhy a musí být pevně spojena s hřídelemi kol
 • pneumatiky musí mít černou barvu, při pohledu shora nesmí přesahovat obrys karoserie

6. OSTATNÍ ROZMĚRY

 • minimální světlost pod modelem 1,4 mm
 • minimální světlost pod převodem 0,8 mm
 • maximální šířka (původní) karoserie 87 mm
 • maximální šířka přes kola a pneumatiky 83 mm
 • převodová kola modul 0,5 (ekvivalent 1/48“)