Stock Car

Stock Car – makety cestovních vozů pro seriál NASCAR (1:24, 1:25)

1. KAROSERIE

Model (tzv. kit) automobilu typu Stock Car (NASCAR) ze stavebnice, provedení „Hard Plastic Kit“ (nikoliv tedy z polyuretanové pryskyřice, např. resin apod.). Karoserie musí být vybavena příslušnými detaily ze stavebnice – zasklení oken, zpětná zrcátka, ochranné rámy (vnitřní „klec“), uzávěry kapot, mřížky, spoilery, přístrojová deska s kompletním volantem, hasicí přístroj, zadní nádrž s částí podlahy a částí zadních podběhů kol (minim. 1/3), přepážka mezi motorem a kabinou, hlavní částí předních závěsů kol, výfuky atd. – umístěnými tak, aby to odpovídalo skutečnosti (typu auta). Přidělány musí být pevně, např. přilepením apod., nikoli např. jenom „izolepou“. „Sestavená“ karoserie může být upravena tak, aby šla připevnit na předepsaný podvozek, nesmí to narušit vzhled modelu. Barevné provedení musí být shodné s předlohou (včetně reklam, nápisů, start. čísel atd.), jiné zbarvení musí být doloženo fotografií („obrázkem“).

2. PODVOZEK

Typ Pla-Fit Evolution GTS s motorem kolmo na hřídel zadních kol či Pla-Fit Excel s motorem šikmo na hřídel zadních kol (výrobce Sigma, Japonsko), případně od dalších oficiálních výrobců (např. MRRC International, Velká Británie apod.) a typ JŠ Car s motorem šikmo (výrobce J. Štrunc, ČR). Na podvozcích smějí být použity díly od stejného výrobce určené pro modifikace podvozků, musí však být zachována hlavní charakteristika původního podvozku. Výjimkou je držák motoru u typů Excel a JŠ Car (a obdobných typů), ten může vyrobit kdokoli, musí však být konstrukčně obdobný jako původní držák, k podvozku může být přišroubován či připájen. Je povoleno použití valivých ložisek pro obě hřídele kol. Hřídele musí mít průměr 3 mm, musí mít plný průřez, musí být rovné a nedělené. Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Různé šrouby, matice, podložky atd. nemusejí být původní. Zahloubení pro šrouby lze upravit tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly spodní plochu podvozku (viz světlost).

3. MOTOR

Motor třídy 16D (viz specifikace motorů), k držáku motoru může být přišroubován či připájen.

4. FIGURKA ŘIDIČE

Model musí být vybaven trojrozměrnou figurkou řidiče (viz odstavec 3.10.), která však musí být kompletní (celá postava) a umístěna na sedačce ze stavebnice tak, aby to odpovídalo skutečnosti (s volantem připevněným na přístrojové desce v rukou).

5. KOLA (pneumatiky)

 • minimální průměr předních kol 24 mm
 • minimální šířka předních kol 10 mm
 • minimální průměr zadních kol 24 mm
 • maximální šířka zadních kol 17 mm
 • kola se musí dotýkat dráhy a musí být pevně spojena s hřídelemi kol
 • pneumatiky musí mít černou barvu, při pohledu shora nesmí přesahovat obrys karoserie

6. OSTATNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI

 • minimální světlost pod modelem 1,4 mm
 • minimální světlost pod převodem 0,8 mm
 • maximální šířka (původní) karoserie 83 mm
 • maximální šířka přes kola a pneumatiky 77 mm
 • převodová kola modul 0,5 (ekvivalent 1/48“)
 • minimální hmotnost karoserie (včetně bočních plechů) 80 g
 • minimální hmotnost podvozku (bez bočních plechů) 120 g