Cahoza Cup

Stavební Pravidla Cahoza Cup

1. Podvozek

Je povolen pouze produkční podvozek Cahoza který je vyroben z perové oceli tloušťky 1mm. Podvozek je specifický pro tuto kategorii. Povolena jsou kluzná a také kuličková ložiska. Tyto ložiska mohou být přiletována. Zadní osa musí mít průměr 3/32″ a musí být plného průřezu. Výška zadní osy je dána výrobcem a měřeno přes horní hranu osy ke spodní hraně podvozku musí být minimálně 9,1 mm. Na podvozek se nesmí lepit žádná závaží ani jakékoli lepící pásky. Uchycení předních kol je dáno výrobcem. Podvozek se nesmí jakkoli upravovat nebo doplňovat, u nových podvozků (od roku 2010) není povoleno srážení hran na dílech podvozku, pouze lze zarovnat přečnívající trubičky pro špendlíky na úrověň stojny . Při přejímce modelu na každém závodu musí šasí mít oba dva originál přední závěsy včetně kol a také piloblok u převodu musí mít ochranou ostruhu ( platí pro starší typ podvozku), to znamená že šasí musí být stejné jako při zakoupení. Od roku 2010 se jedou nové podvozky a můžou je používat pouze profici. Amatéři budou dále mít povoleny jenom podvozky starší (těžší) ale i profici mohou jet podvozky starší.

2. Kola

Přední kola od Cahoza, celogumová, černá s 5 loukotěmi a jejich zavěšení je dáno výrobcem a nemusí se dotýkat dráhy. Zadní kola jsou povolena pouze od firmy ALPHA a sice hotová Piranha Treated na eurodiscích nebo nalepená guma Alpha Piranha na Cahoza plastových discích, jiné plastové disky než Cahoza nejsou povoleny.

3. Převody a pastorky

 • povolené jsou pouze převody Cahoza s nápisem Cahoza – 64 pitch 38 nebo 39 zubů
 • povolené jsou pouze pastorky Cahoza GT1 s povlakem nitridu – 64 pitch 7nebo 8 zubů

Převody můžou být nalepeny na osu a náboj může být osoustružen.

4. Vodítka, plíšky, přívodní dráry a kartáčky

Je povoleno pouze vodítko Cahoza , mosazné plíšky Cahoza a přívodní žluté dráty Cahoza. Povoleny jsou pouze kartáčky ALPHA. Na čep vodítka lze použít dle uvážení různé podložky. Matička vodítka musí být Cahoza.

5. Motory

Jsou povoleny pouze motory CAHOZA X12 .Originál čelo Cahoza bez omezení barvy,domečky niklované a také zlacené Cahoza, sloupky pružinek duralové Cahoza, magnety keramické Cahoza Tornádo 2 – Tornádo 5, nebo skosené magnety Tornádo 6. Kotva Tristar Koford CA2 (také C2, X12,12) s průměrem .518″ ( 13,17 mm), v plášti a čele je povoleno kuličkové ložisko. Uhlíky nejsou omezeny, pružinky pouze 3 závitové červené, nebo nové pružinky Cahoza. Může se použít stříbrný přívodní káblík k uhlíkům a isolace na pružinky. V místě osy se může vybrousit drážka do pláště i magnetu.

6. Karoserie

Polomaketa závodního vozu GTP (GT) 1:24 – TYP VECTOR – lexan tloušťky .010″

Zbarvení musí být provedeno minimálně ve dvou barvách, mezi dvěma barvami nemusí být ostré přechody. Okna kabiny musí být průhledná (doporučuji zalepit pouze přední část kabiny a zadní část nezalepovat a nabarvit), přední světla musí zůstat také průhledná. Na karoserii musí být nalepena minimálně dvě čísla, nepovoluje se psát čísla fixem. Musí zůstat zachována přední hrana karoserie ve výšce minimálně 1 mm. Použit může být pouze třírozměrný pilot minimálně ve dvou barvách (fixem mohou být zvýrazněny pouze detaily řidiče) a při pohledu shora nesmí být vidět podvozek (netýká se předních světel). Karoserie musí být neprůhledná a to i z bočních stran , přední výřezy pro kola nemusí být vystřižená ale v místě kol musí být průhledná a z boku musí být viditelné celé přední kolo. Zadní boční část karosérie za koly musí být pod úrovní gumy kol (minimálně 3 mm). Zadní část karoserie musí být vystřižena asi 0,5 mm za hranou zadního křídla a na bočních hranách přechodu ze zadní na boční plochu karoserie může být ostrá bez přechodu. Není povoleno jakékoli prořezávání karoserie či dolepování jakýchkoli přídavných spojlerů atd.

Na karosériích nesmí být nastříkány nebo nalepeny reklamy firem nebo jednotlivců které se zabývají výrobou automodelářského zboží nebo jeho prodejem. Může být použita reklama pouze CAHOZA a je možno používat nálepky například tabákových firem, firem výrábějící velká auta, forem se sítěmi čerpacích stanic a podobně. Modely s nepovolenými reklamami nebudou připuštěny ke startu a pokud bude chtít závodník mít na karosérii svou nebo jinou reklamu kromě Cahoza, musí za to zaplatit organizátorovi částku ve výši 3000,- Kč na dobu jednoho roku.

7. Rozměry

Minimální světlost pod osou zadních kol je 0,8 mm a pod ostatními části podvozku 0,4 mm

HLAVNÍ ROZHODČÍ MŮŽE KDYKOLI ZASTAVIT ZÁVOD A ZKONTROLOVAT SVĚTLOST PODVOZKU Z DŮVODŮ POŠKOZOVÁNÍ DRÁHY MALOU SVĚTLOSTÍ MODELU A NAŘÍDIT ZÁVODNÍKOVI OPRAVU PODLOŽENÍM VODÍTKA.

Maximální šířka modelu 83 mm , upevňovací špendlíky mohou přesahovat přes tuto míru.Výška modelu položeného na podložce (bez světlosti) musí být v nejvyšší části zadního křídla karoserie maximálně 42 mm a minimálně 40 mm.

U nového typu šasí je podvozek konstruován tak, že při použití plastových disků Cahoza nemusíte použít žádné podložky na osu – bez podložek je míra 82,5 mm. Převod se dává osazením s červíkem směrem ke kolu, jako se běžně používá u jiných modelů.

 

Soutežní pravidla Cahoza Cup

 • Tento závod je vypsán pouze pro osmiproudé dráhy. (Výjimka Praha 6)
 • Pořadatel je povinen zajistit namazání dráhy, to je nastříkání mazání na zatáčky a před hlavním závodem musí zajistit umytí vodičů.
 • Pátek – pořadatel je povinen zajistit tréning od 16:00 hod. do 23:00 hod v takových intervalech, aby se mohli všichni závodníci vystřídat na všech drahách. Doporučuje se nastavení času pro jednu skupinu 5 minut.
 • Sobota – tréning od 07:00 hod. do 08:15 hod. V době od 08:15 hod do 08:45 hod probíhá přejímka modelů organizátorem. V době po 08:45 hod. nebudou další modely již přejmuty. Po přejmutí modelu je model ponechán v depu a vydán závodníkovi 1 minutu před startem.
 • Hlavní závod začíná vždy v 09:00 – jede se Lap v délce 1 minuty.
 • Výběr dráhy – v každé skupině si vybírají závodníci barvu dráhy v pořadí jak dojeli Lap. To znamená nejprve vybírá ten nejlepší atd.
 • Cahoza Cup je vypsán pro soutěž jednotlivců na 1 hodinu s tím, že každý závodník jede 8 x 7,5 minuty na všech drážkách, což je celkem 60 minut. Pro celkový výsledek se započítává počet ujetých kol a metrů za dobu 60 minut. Při dojetí dané jízdy(rozjížďky) se model musí dát na další drážku ve stejném úseku jako dojel. Toto místo musí být označeno kartičkou se jménem závodníka – tuto kartu si dodá sám závodník (velikost karty asi jako kreditka). Při zjištění porušení tohoto se závodníkovi odečte 5 kol za každé porušení nasazení na jiné místo, nebo při neoznačení místa dojetí kartičkou. Závodník je povinen si model vždy před jízdou označit příslušným barevným štítkem odpovídajícím barvě dráhy, jsou povoleny pouze barevné štítky Cahoza. Mezi jednotlivými rozjížďkami je dvouminutová přestávka a v tomto čase je možné na modelu provádět všechny povolené úpravy, což je výměna motoru, převodu,osy,kol,sběračů, oprava šasí a karoserie(je povoleno vyměnit i 1 ks karoserie, ale se shodným zbarvením, náhradní karoserie musí být předložena k přejímce). Mezi jednotlivými jízdami skupin je 5 minutová přestávka.
 • Po skončení celé rozjížďky závodník ponechá model na místě do doby, než bude vyzván k odebrání modelu a model musí dát zpět do depa.Závodník, který právě skončil celou rozjížďku je povinen nasazovat další skupině a pokud z různých důvodů nemůže, musí o tom informovat hlavního rozhodčího a nahlásit mu svého zástupce. Za každé porušení nenasazování bude postihnut penalizací 20 kol. První skupině nasazují závodníci ze skupiny poslední. Veškeré protesty bude řešit organizátor závodu po složení částky 300,- Kč a protest musí být podán písemně.
 • Diskvalifikací bude postihnut i ten závodník, který použije jiné díly pro tento závod než jsou povoleny. Netýká se to zadní osy která není omezena.
 • STARTOVNÉ – Do 15 let (amatéři) 100 Kč – Nad 15 let ( profíci) 300 kč Polovina ze startovného bude předána pořadateli na zaplacení výloh spojené s tímto závodem, druhá polovina startovného půjde do pokladny organizátora a bude použita na finanční ceny.
 • BODOVÁNÍ: 1 místo – 20 bodů, 2 místo – 17 bodů, 3 místo – 15 bodů, 4 místo – 13 bodů, 5 místo – 11 bodů, 6 místo – 10 bodů, 7 místo – 9 bodů, 8 místo – 8 bodů, 9 místo – 7 bodů, 10 místo – 6 bodů, 11 místo – 5 bodů, 12 místo – 4 bodů, 13 místo – 3 bodů, 14 místo – 2 bodů, 15 místo – 1 bod
 • Bodování lapů: 1 místo – 5 bodů, 2 místo – 4 body, 3 místo – 3,5 bodu, 4 místo – 3 body, 5 místo – 2,5 bodu, 6 místo – 2 body, 7 místo – 1,5 bodu, 8 místo – 1 bod. Tyto body za umístění v Lapu se připočítávají k bodům v závodě.
 • Při stejném počtu bodů rozhoduje o umístění lepší umístění, popřípadě větší počet lepších umístění.
 • Závodníci s umístěním na dalších místech budou hodnoceni novým bodovým systémem od 16 místa 0,9b – 15 místo 0,84 a každé další místa vždy o 0,04 bodu méně. NOVINKA od r.2010.
 • Děti (amatéři) budou psáni do celkového pořadí závodu i průběžného pořadí, ale budou hodnoceni zvlášť stejným bodovým systémem, to znamená že pokud se nejlepší amatér umístí třeba na 17 místě v závodě bude hodnocen zvlášť za první místo 20 body. Pro celkové vyhodnocení pořadí v seriálu se sčítají body ze všech závodů, ale dva závody s nejhorším umístěním se nezapočítávájí – (důvod je jasný, nemoc nebo jiné potíže neúčasti či nevydařený závod). Na rozdíl od škrtání dvou nejhorších závodů se body za umístění v Lapu neškrtají.
 • Ostatní – Na každém závodě se jede kvalifikace v délce 1 minuty na nejrychlejší kolo.V každém dalším závodě rozhoduje o pořadí v kterém se kvalifikace pojede celkové pořadí závodníků po odjetých závodech daného roku a jede se v pořadí od nejhoršího k nejlepšímu. V případě prvního závodu daného roku se jede kvalifikace podle pořadí roku předešlého.Jízda skupin se začíná od poslední (nejhorší) skupiny které nasazuje skupina první ( nejlepší ). Pořadatel (dráha) je povinen si zajistit ke každému závodu momentální pořadí pro pořadí kvalifikačních jízd.