Honda cup

1.1.   PR/24 Honda – polomakety cestovních aut, jednotné karoserie (1:24)

1.1.1.    KAROSERIE

Polo maketa vozu Honda HSV (tl. Lexanu 0,007 palce), dodává pořadatel seriálu Honda Cup, tato karoserie je povinná. Karoserie musí být sestřižena přesně podle vylisovaných hran na spodní části modelu, a to jak na bocích, tak v zadní části modelu, a hlavně v místě předního nárazníku. Při přejímce bude měřena hrana čelního okna od „základu“ měřicí podložky. Sestřižení přední části je povoleno od konce hrany předního spoileru směrem k přednímu blatníku. Konec výšky sestřižení je 3 mm.

Zbarvení karoserie je libovolné, všechna okna musí zůstat čirá, nesmí být zbarvená, zakrytá fólií apod. Auto musí být seshora neprůhledné. Karoserie musí být osazena třírozměrným pilotem, jeho provedení musí být minimálně ve třech barvách, musí být viditelný ze čtyř stran a svým umístěním („interiérem“) musí pokrýt celou vnitřní plochu kabiny.

Není povoleno prořezávání karoserie ani jiné aerodynamické úpravy (např. přichycení zadního spoileru k oknu lepenkou apod.). Přední i zadní světla musí být čirá, zadní světla lze zbarvit z vnitřní strany podle provedení originálu vozu.

Model musí být opatřen dvěma startovními čísly ve velikosti minim. 8 mm. Čísla musí být provedena nálepkou, ne fixem, nebo mohou být přímo nastříkána. Karoserie musí být označena minimálně šesti nálepkami libovolného motivu (do celkového počtu samolepek se počítají i nastříkaná loga).

1.1.2.    PROVEDENÍ PŘEDNÍCH KOL (tři možnosti)

  1. Karoserie v místě předních kol vystřižená: Je nutné mít na podvozku nápravu. Rovná nedělená hřídel o minim. průměru 1 mm. Minimální šíře nápravy přes kola 72 mm. Přední kolo /minim. průměr 12,7 mm/ musí být viditelné po celém obvodu.
  2. Karoserie v místě předních kol nevystřižená (vždy průhledná): Na podvozku lze mít nápravu, rovná nedělená hřídel o minim. průměru 1 mm. Minimální šíře nápravy přes kola 72 mm. Přední kolo /minim. průměr 12,7 mm/ musí být viditelné po celém obvodu.
  3. Karoserie v místě předních kol nevystřižená (vždy průhledná): Lze nalepit obrázek předního kola, není nutné mít na podvozku nápravu. Karoserie s nalepeným předním kolem může být okolo samolepky vystřižena. Samolepky kola musí být umístěny v místech přibližně odpovídající realitě. Musí být zachován minimální průměr předního kola, tj. 12,7 mm.

1.1.3.    PODVOZEK

Jsou povoleny podvozky Honda (vždy označeny výrobcem). Jediným jejich prodejcem a distributorem podvozků je pořadatel.

Dále jsou povoleny podvozky podle tohoto seznamu: Champion Astro; Parma Flexicar 1, 2, 3; Champion Turboflex; Trinity; J. K. Cheetah; Trinity 2000; J. K. Scorpio 1, 2, 3. Od roku 2005 mohou žáci používat podvozek typu N (výrobce Jaroslav Reček, ČR). Nejsou povoleny podvozky J. K. Cheetah 11, J. K. Cheetah X21 a J. K. Cheetah 25.

1.1.4.    ÚPRAVY PODVOZKU

Podvozky nelze nijak upravovat nebo doplňovat. Povoleno je pouze vyztužovat držáky zadní osy ocelovým drátem a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se mohl přisunout více

k zadní ose. Připájet lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Podvozek lze opatřit olověným závažím, nebo lepicí páskou pouze shora na díly podvozku. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm.  Zadní osa musí mít průměr 3,32“ a nemusí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy musí být použita pouze kluzná ložiska.

1.1.5.    MOTOR

Povoleny jsou motory třídy X12 a motory třídy 16.

 

Motory třídy X12

Povoleny jsou pouze motory typu Mura 12; Champion X12; ProSlot X12; Koford X12; RJR X12; Red Fox; Cahoza X12. Díly motorů lze mezi sebou libovolně kombinovat. U všech motorů třídy X12 je povoleno zaměnit kluzná ložiska za valivá.

Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Na obalu je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou. Čelo plastikové bez úprav. Na pružinky lze návléknout teflonovou trubičku a domečky uhlíků proříznout pro delší chod pružinky. Pod uhlíky lze umístit kablík (šunt). Otvor pro ložisko může být zvětšen pro možnost namazání.

Magnety: Dva keramické magnety od výrobců uvedených výše. Minimální rozměry: výška 14mm, délka 11,5mm. Je povoleno vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení.

Kotva X12: Strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem „X12“; „12“; „CA2“; „C2“ od výrobců výše uvedených. Průměr drátu 0,285 mm (29 AWG). Minimální průměr jádra 12,7 mm (0,500 inch), maximální 13,2 mm (0,520 inch). Nesmí být ručně převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Je povoleno stočení průměru osy kotvy v místě pájení pastorku na průměr 1,5 mm. Je možná vzájemná kombinace dílů různých motorů podle seznamu výrobců (viz povolené motory).

 

Motory třídy 16

Povoleny jsou pouze motory ProSlot 16C; 16D; RJR 16C; Trinity 16D; Mura 16C; Parma 16D; Redfox 16D; Cahoza 16C can.

Motory třídy 16C: Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm – s jedním párem keramických magnetů. Motor je totožný s motory třídy X12, liší se pouze kotvou.

Kotva: Strojně vinutá, musí být sériově vyráběna a označena štítkem „16C“, průměr drátu 0,320 mm (28 AWG), nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Je povoleno vybrousit drážku do obalu magnetu v místě styku se zadní hřídelí; přebrousit vnitřní stranu magnetů. Plastikové čelo bez úprav, pružinky uhlíků lze osadit izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky, použít kablíky uhlíků, vzájemně kombinovat motory třídy 16C

Motory třídy 16D (Super 16D): S jedním párem keram. magnetů. Tj. uzavřený obal typu D (minimální vnitřní rozměry: výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm, délka 23,5 mm) a plastikové čelo.

Kotva třídy 16D (Super 16D, Outlaw 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, průměry drátů – 16D 0,254 mm (30 AWG); Super 16D 0,320 mm (28 AWG). Nesmí být

převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Je povoleno vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; do obalu zhotovit závity pro upevnění motoru; zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele motoru jeho čelem; osadit pružinky  uhlíků izolačními trubičkami; použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků;  vzájemně kombinovat motory třídy 16D (Super 16D).

U všech motorů je povoleno zaměnit kluzná ložiska za ložiska valivá. POZOR! Nelze kombinovat obal a kotvu jednotlivých tříd motorů, to znamená, že nelze použít kotvu třídy 16 v obalu pro motor třídy X12 a opačně!

1.1.6.    OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální průměr předních kol (samolepek)                                                                  12,7 mm

minimální světlost pod osou zadních kol                                                                          0,8 mm

maximální šířka modelu                                                                                                     83 mm

upevňovací špendlíky karoserie mohou přesahovat povolenou šířku modelu

minimální výška celého modelu postaveného na měřicí (technické) podložce je v místě horní hrany předního skla                                                                                                                                     36 mm