Honda cup

Podvozek

Jsou homologované podle tohoto seznamu: CHAMPION ASTRO; PARMA FLEXICAR 1, 2, 3; CHAMPION TURBOFLEX; TRINITY; J.K. CHEETAH; TRINITY 2000; J.K. SKORPIO 1, 2, 3. Podvozek Gbelec označen číslem a znakem HONDA. Tento podvozek je možno upravit v místě převodu. Podvozek JK CHEETAH 11 není povolen.

Podvozky nelze jinak upravovat nebo doplňovat. Je povoleno pouze vyztužovat držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se mohl přisunout více k zadní ose. přiletovat lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor. Zavěšení předních kol musí být provedeno zásadně na jedné nedělené rovné hřídeli, v místě určeném pro umístění přední nápravy. Minimální průměr přední nápravy je 1 mm. Minimální šířka přední nápravy je 72 mm – měřeno přes přední kola.

Podvozek lze opatřit olověným závažím, nebo lepící páskou pouze shora na díly podvozku. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a nemusí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy musí být použito pouze kluzných ložisek.

Od roku 2005 mohou žáci používat podvozek —  N —  VÝROBCE  Jaroslav Reček.

Motor

Pro tuto kategorii jsou povoleny motory třídy X12 a motory třídy 16.

Motory třídy X 12

Povoleny jsou pouze motory typu MURA X12, CHAMPION X12, PROSLOT X12 , KOFORD  X12 , RJR X12, RED FOX, CAHOZA X12. Díly motorů lze mezi sebou libovolně kombinovat.
Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Na obalu je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou.
Čelo plastikové, bez úprav. na pružiny možno použít teflonovou trubičku a domečky proříznout pro delší chod pružinky. Pod uhlíky je možno umístit kabílek. Otvor pro ložisko může být zvětšen pro možnost jeho namazání.
U všech motorů třídy X12 je povoleno zaměnit kluzná ložiska za kuličkové.
Magnety: Dva keramické od výrobců uvedených výše. Minimální rozměry: výška 14 mm, délka 11,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení.
Kotva X12: Strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12, 12, CA2, C2 od výrobců výše uvedených, průměr drátu 0,285mm (AWG 29), minimální průměr jádra 12,7 mm, kotva nesmí být ručně převinutá. Je povoleno ztočení půměru osy kotvy v místě letování pastorku na průměr 1,5 mm.

POZOR – OD ROKU 2011 – bude platit nasledujicí:

Strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12, 12, CA2, C2 od výrobců výše uvedených, průměr drátu 0,285mm (AWG 29). Minimální průměr jádra 12,7 mm (0,500 inch), maximální 13,2 mm (0,520 inch). Nesmí být ručně převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Je povoleno ztočení průměru osy kotvy v místě letování pastorku na průměr 1,5 mm.
Je možná vzájemná kombinace dílů různých motorů dle seznamu výrobců (viz povolene motory).

Motory třídy 16

Povoleny jsou pouze motory proslot 16C, 16D, RJR 16C, TRINITY 16D, MURA 16C, PARMA 16D, REDFOX 16 D, CAHOZA 16 C can.
Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Na obalu je povoleno pouze vybousit drážku v místě styku se zadní osou.
Čelo, plastikové, bez úprav, na pružiny možno umístit teflonovou trubičku, pod uhlíky je možno umístit kabílek a domečky proříznout pro delší chod pružinky. Otvor pro ložisko může být zvětšen pro možnost jeho namazání.
Magnety: keramické jako u X 12.
Kotva: strojně vinutá třídy 16, nesmí být převinutá ani přebroušená. Nově možno použít kotvu Proslot outlaw 16 D, která není opatřená štítkem. Zakázané úpravy.
Motory 16D: magnety bez úprav min. vnitřní rozměry: výška 15,2mm, průměr 22,2mm, délka 23,5mm.
U všech motorů je povoleno zaměnit kluzná ložiska za kuličkové.

POZOR – OD ROKU 2011 – bude platit nasledujicí:

Nelze kombinovat obal a kotvu jednotlivých tříd motorů – to znamená, že nelze použít kotvu třídy 16 v obalu pro motor třídy X12 a opačně.

Karoserie

Polomaketa vozu Honda Accord /nový typ/ – dodává pořadatel – povinná.

Její zbarvení je libovolné. Třírozměrný pilot, jeho provedení minimálně ve třech barvách, musí být viditelný ze čtyř stran a musí pokrýt celou vnitřní plochu. Auto musí být ze shora neprůhledné. Přední blatníky nemusí být vystřižené, ale musí být průhledné, tzn., že kolo musí být vidět po celém obvodu bez přerušení. Není povoleno prořezávání karoserie ani jiné aerodynamické úpravy – přichycení zadního spoileru k oknu lepenkou apod. Přední a zadní světla musí být čirá, zadní světla je možno zbarvit z vnitřní strany podle provedení originálu vozu.
Všechna okna automobilu musí být čirá nesmí být zbarvená, folie apod. Mimo bočních sloupků, které jsou povinné. Automobil musí být opatřen dvěmi startovními čísly ve velikosti min. 8 mm. Toto musí být provedeno nálepkou ne fiksem na karoserii.
Upevňovací špendlíky mohou přesahovat povolenou šíři modelu.
Karoserie musí být sestřižená přesně podle vylisovaných hran na spodní části modelu a to jak na bocích, tak v zadní části modelu a hlavně v místě předního nárazníku. Při přejímce bude měřena hrana čelního okna a to od základu měřící podložky přejímky.
Karoserie je opatřená nalepovacím zadním spoilerem. Ten musí být vyroben z materiálu o minimální tloušťce 0,5 mm. Rozměry a tvar spoileru jsou na následujícím obrázku. Tyto rozměry musí být dodrženy s tolerancí 1mm. Spoiler musí na karoserii po celou dobu závodu. Pokud spoiler upadne je závodník povinen jej znovu upevnit na model.


Karoserie musí být označena minimálně šesti nálepkami libovolného motivu.

Rozměry

Kola
Minimální průměr předních kol je 12,7mm.

Světlost
Minimální světlost pod osou zadních kol je 0,8 mm pod ostatními částmi podvozku 0,4 mm
Hlavní rozhodčí má možnost kdykoli zastavit závod a zkontrolovat světlost z důvodu poškození dráhy.

Maximální šířka
83mm

Minimální výška
celého modelu postaveného na měřící podložce je v místě horní hrany předního skla  36,00mm

Časový plán závodu

Trénink pátek
časový plán je ponechán na pořadateli. Je nutné jej však dodržet.
uzavření dráhy 23:00 hod

Kvalifikace
nejede se – závodníci jsou nasazování dle pruběžných výsledků

Sobota
8:00 – 9:45 volný trénink závodníků, pořadatel zajistní 5 min. interval na střídání.čas
Přejímka 9:00 – 9:45:
přejímku provádí vždy hlavní rozhodčí z pořádajícího klubu a jeden z členů pořadatelů seriálu. Po tomto nebude přijmut žádný model. Po přejmutí modelu je až do startu model v depu pořadatele. Závodník dostane model 1 minutu před startem. V čase před startem zahřívací jízdy nejsou povoleny žádné úpravy modelu. Porušení se trestá odečtením 100 kol.
Hlavní závod začíná v 10:00
Toto platí pro dráhu s osmi proudy. Pořadatel s menším počtem drah dodá časový plán s přestihem aby mohl být na pozvánce závodu.

Závod

Honda Accord Cup je závod jednotlivců na 1 hodinu.

 • osmiproudá dráha – systém – 8 x 7,5 minuty
 • čtyřproudá dráha – systém – 4 x 15 minut
 • šestiproudá dráha – systém – 6 x 10 minut

Pořadatel zajistí úpravu dráhy tj. namazání a před hlavním závodem umytí vodičů. Ty se mohou čistit vždy před každou rozjížďkou. Jakékoli upravování dráhy a vodičů je během závodu zakázáno. Před každou rozjížďkou je závodník povinen si opatřit model barevným označením shodným s dráhou, na které pojede rozjížďku. Pořadatel je povinen dodat barevné označení modelů.
Mezi rozjížďkami je přestávka o délce 1:30 minuty. V tomto čase je povoleno provádět libovolné opravy modelu, které jsou v souladu s ostatními pravidly seriálu. Není dovoleno měnit podvozek a karoserii.
Po dojetí časového limitu je povinen závodník nebo jeho mechanik označit místo kde model dojel. Pro tento účel jsou zhotoveny karty – změna dráhy – tato karta bude závodníkovi předána oproti záloze 20 kč při přejímce závodu. Po skončení závodu je možno kartu vrátit, záloha bude vrácena. Závodník je povinen na druhé straně karty ji viditelně označit svým jménem. Při nedodržení místa startu při začátku každé rozjížďky je závodník penalizován 100 koly.
Po skončení poslední rozjížďky je závodník povinen nechat model na místě kde skončil na doplnění počtu ujetých metrů – dílků. Pokud model nebude na dráze je mu přičtena nula.

Vypínání dráhy

Dráha se vypíná pouze při dvojdrážce, dále pokud při hromadné havárii v první zatáčce je v této kolizi více jak 50% vozů je opakován start.
Dráha se dále vypne při hromadné kolizi 3 a více vozů a v místě kam nedosáhne nasazovač a model by mohl způsobit kolizi s jiným modelem. Pokud závodník z jakéhokoli důvodu projede pod počítadly na jiné dráze model zůstává na svém místě a nevrací se před počítadla.

Nasazení do závodu

Jede se systémem od nejslabšího až po nejlepší.
Startovní listina do prvního závodu, bude určena z loňské sezony. Do dalšího závodu se bude vycházet vždy z předešlých závodů.

Ředitel seriálu má právo udělit 1 divokou kartu do B skupiny (2. nejrychlejší skupina). Udělení je zcela v závislosti ředitele seriálu a není povinost ji udělit na každém závodě.  Divoká karta může být udělena pouze závodníkovi odpovídající úrovni tak, aby nedošlo k záměrnému ovlivnění ostatních učastníků B skupiny. Tento závodník bude nasazen na 8. místo v dané skupině. Cílem divokých karet je zvýšení prestiže závodu kvalitním závodníkem.

Nasazovači

Nasazují závodníci vždy ze skupiny, která dojela, pro ně je nasazování povinné. Nasazovač může za sebe sjednat náhradu, s tím musí být seznámen hlavní rozhodčí. Pokud nebude závodník nebo jeho zástupce při startu nové rozjížďky bude závodník penalizován 100 koly.
Pokud bude nasazovačů méně budou doplněni z řad pořadatele nebo dobrovolníků. —- proti nasazovači nelze podat protest —-

Protesty

Protest je možno podat vždy písemně během celého závodu nejpozději do konce závodu proti vkladu 100Kč. Protest bude projednávat vždy hlavní rozhodčí s rozhodčím, který absolvoval přejímku. Protesty, které se týkají motorů, budou řešeny vždy po skončeném závodě skupiny a to za přítomnosti tří členné komise a to ředitele závodu ,ředitele seriálu a Zdenka Chleboráda . Při kladném rozhodnutí se peníze vrátí závodníkovi v opačném případě finanční obnos propadá ve prospěch pořadatele a kasy seriálu.

Startovné

mládež do patnácti let: 50 Kč
nad patnáct let: 200 Kč
Polovina startovného jde pořadateli, druhá do kasy seriálu.

Bodování

 1. Místo 20 bodů
 2. Místo 17 bodů
 3. Místo 15 bodů
 4. Místo 13 bodů
 5. Místo 11 bodů
 6. Místo 10 bodů
 7. Místo 9 bodů
 8. Místo 8 bodů
 9. Místo 7 bodů
 10. Místo 6 bodů
 11. Místo 5 bodů
 12. Místo 4 body
 13. Místo 3 body
 14. Místo 2 body
 15. Místo 1 bod

Závodníci na dalších místech budou hodnoceni pomocnými body. Počet pomocných bodů je roven pořadí od posledního místa.
Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje o umístění lepší nejlepší umístění, případně jejich počet, nakonec počet pomocných bodů.