Morava Open

Propozice Mistrovství České republiky PR/32 a G12 a pohárového závodu Formule 1

1. Společná ustanovení

1.1. Charakteristika
MORAVA OPEN je závodem jednotlivců a klubových družstev. Skládá se ze šesti závodů, které pořádají výhradně moravské kluby v dohodnutých termínech.

1.2. Kategorie
Pohárový závod MORAVA OPEN je vypsán v kategoriích:

 • Formule 1 VI. ročník
 • PR/32 XVII. ročník – Mistrovství ČR
 • G12 XIX. ročník – Mistrovství ČR
 • Žákovský pohár XX. ročník

1.3. Pořadatelé a termíny závodů

 1. SCRC Jihlava 20.02. 2010
 2. DDM Znojmo 27.03. 2010
 3. SRC Brno 24.04. 2010
 4. AMC Žďár nad Sázavou 19.06. 2010
 5. MK MORAVIA Mariánské Údolí 15.10. 2010
 6. DDM Vítkov 27.11. 2010

1.4. Pořadí kategorií
V sobotu od 9.00 hodin F1, následuje PR/32 a G12.

1.5. Rozhodčí
Hlavním rozhodčím seriálu byl pro rok 2010 stanoven p. Martin Neček. Pořadatel závodu je povinen zajistit pro hlavního rozhodčího pomocníky pro zajištění průběhu závodu a odměnu ve výši 300,- Kč. Ostatní ustanovení dle soutěžních pravidel SRC.

1.6. Trénink
Při všech závodech je pořadatel povinen zabezpečit trénink min. v tomto rozsahu:

 • Pátek volný 15.00 – 24.00 doporučuje se kategorie od sebe oddělit
 • Sobota organizovaný min. 1 hod. před startem každé kategorie

1.7. Úprava dráhy
Pořadatel je povinen připravit povrch autodráhy ještě před začátkem pátečního volného tréninku. Tímto se rozumí očištění ( umytí ) povrchu autodráhy a jeho opětné nastříkání přípravkem pro zvýšení přilnavosti pneumatik. V průběhu organizovaných tréninků a závodů je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat dráhu. O případném přimazání dráhy může rozhodnout výhradně hlavní rozhodčí po poradě s ředitelem seriálu a pořadatelem. Porušení se trestá diskvalifikací ze závodu. Čištění vodičů se za úpravu dráhy nepovažuje (nelze jej však provádět během jízdy).

1.8. Startovné
Senioři 200,- Kč, junioři 100,- Kč, žáci 50,- Kč, bez ohledu na počet kategorií. Finanční prostředky ze startovného budou při všech závodech rozděleny takto:

 • 50 % – náleží pořadateli
 • 50 % – je pořadatel povinen ihned po skončení závodu převést ve prospěch pokladny seriálu, na nákup pohárů pro vyhlášení celkových výsledků závodu a na nákup cen pro závěrečné vyhlašování výsledků seriálu.

1.9. Propozice a výsledkové listiny
Pořadatel je povinen vydat a rozeslat propozice a výsledkovou listinu dle soutěžních pravidel SRC a to buď v písemné nebo elektronické podobě. Propozice a výsledkové listiny je možné taktéž najít na internetových stránkách MORAVA OPEN na adrese www.moravaopen.com.

2. Stavební pravidla

2.1. Společná ustanovení
2.1.1 Všechna kola musí být opatřena pneumatikami z pružného materiálu.
2.1.2 Pneumatiky předních kol musí mít černou barvu. Musí být umístěny na podvozku kolmo k rovině dráhy s tolerancí 10°.
2.1.3 Model musí být opatřen jedním vodítkem o maximální délce 25 mm, které při pohledu na model shora nesmí přesahovat přes přední hranu karoserie.
2.1.4 Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přídavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídající skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníky nemusí být vystřiženy ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod kola.
2.1.5 Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven včetně realistického barevného provedení různých detailů a dílů modelu. Všechna okna musí být průhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny.
2.1.6 Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly (mimo F1). Minimální velikost pro modely 1/32 je 8 mm a pro modely 1/24 je 12 mm. Startovní čísla musí být na model nalepena nebo nastříkána. Za označení se nepovažuje popis startovního čísla fixem apod.
2.1.7 Model musí být ze spodu na podvozku čitelně označen příjmením popř. jménem závodníka.
2.1.8 Každý model musí být vybaven trojrozměrnou barevně upravenou figurkou řidiče v odpovídajícím měřítku. Tato figurka musí sestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna v modelu na správném místě, tak, aby nebyl viditelný motor a podvozek při pohledu shora.
2.1.9 Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek a model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.
2.1.10 Všechny modely musí být zhotoveny takovým způsobem aby svým zpracováním neohrožovali provoz na autodráze a práci nasazovačů.
2.1.11 Měření světlosti modelu se provádí zásadně při přiléhajících kartáčích.
2.1.12 V kategorii PR/32 a G12 musí mít čísla 1 – 10 závodníci, kteří v předchozím ročníku obsadili v konečném pořadí 1 – 10 místo. Ostatní závodníci musí mít startovní čísla vyšší než 10!

2.2. Specifikace motorů
2.2.1 Motory třídy „X12“
Povoleny jsou motory třídy X-12, které je povoleno vzájemně kombinovat.
2.2.1.1 Plášť
Uzavřený typu „C“ minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, délka 23,5 mm,průměr 21,2 mm.
Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, připájet ložisko a popř. odstranit povrchovou úpravu v místě lepení nebo pájení.
2.2.1.2 Čelo
Původní plastikové, od shodného výrobce jako plášť motoru. Je povoleno pouze zvětšit otvor pro průchod motorové osy. Domečky lze použít pouze od výše uvedeného výrobce.
2.2.1.3 Magnety
Maximálně dva keramické. Minimální výška 14,0 mm, min. délka 11,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení.
2.2.1.4 Kotva
Strojně vinutá, sériově vyráběná, označena štítkem „X12“. Minimální průměr jádra 12,7mm. Nesmí být převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor.
2.2.1.5 Ostatní povolené úpravy
Výměna ložisek za kuličková, přilepení magnetů, odstranění původní pružin fixujících magnety, použití libovolných pružin pro uhlíky a jejich izolace bužírkou, použití šuntů, použití libovolných šroubků a sloupků pružinek, použití libovolných uhlíků a úpravy domečků.

2.2.2 Motory třídy „16C“
Motory jsou totožné s motory třídy X12 a liší se pouze kotvou.
2.2.2.1 Kotva
Strojně vinutá, sériově vyráběná, označena štítkem „16C“ od výše uvedených výrobců. Minimální průměr jádra 12,7mm. Nesmí být převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor.

2.2.3 Motory třídy „16D“
2.2.3.1 Plášť
Typu „D“ uzavřený, oválný větrací otvor. Dále je povolen i plášť s otevřenými magnety, větrací otvor ve tvaru obdélníka (ROTOR) minimální vnitřní rozměry: 15,2 x 22,2 x 23,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy a připájet ložisko.
2.2.3.2 Čelo
Původní plastikové, od shodného výrobce jako plášť motoru. Je povoleno pouze zvětšit otvor pro průchod motorové osy. Domečky lze použít pouze od výše uvedeného výrobce.
2.2.3.3 Magnety
Dva keramické od výše uvedených výrobců. Minimální výška 14,7 mm, min. délka 16,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy.
2.2.3.4 Kotva
Strojně vinutá, sériově vyráběná. Minimální průměr jádra 13,0 mm. Nesmí být převinutá a broušená. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Je možno použít kotvy s vinutím:
16D vinutí 70T/30AWG, jádra délky 15,2 mm
Super 16D vinutí 60T/28AWG, jádra délky 12,7 mm
2.2.3.5 Ostatní povolené úpravy
Výměna předního kluzného ložiska (u pastorku) za kuličkové, použití libovolných pružin pro uhlíky a jejich izolace bužírkou, použití šuntů, použití libovolných uhlíků, úpravy domečků.

2.3. Kategorie Formule 1

Polomakety monopostů formule 1 v měřítku 1/28

2.3.1 Karoserie
Jsou povoleny pouze karoserie BPA 058. Karoserie musí být hodnověrně zpracovaná dle skutečného vozu startujícího v závodech F1 od roku 2005, včetně esteticky zbarvené figury pilota k ní dodávaného. Závodníci mladší 15-ti let mohou mít model zbarven libovolně, závodníci mladší 18-ti let nesmí mít model opatřen alfabetickými logy tabákových výrobců! Celková šíře karoserie (mimo špendlíků) nesmí překročit 55 mm. Karoserie může obsahovat pouze jedno startovní číslo.

2.3.2 Podvozek
Lze použít pouze homologované, sériově vyráběné typy podvozků. V roce 2010 je povolen pouze „R&P F/28“. Přední kola se nemusí dotýkat dráhy.

2.3.3 Motory
Jsou povoleny motory třídy X12, 16C dle bodu 2.2.1 a 2.2.2, který nebude opatřen „šunty“.

2.3.4 Rozměry
Dle přiloženého obrázku č.1.

2.3.5 Ostatní ustanovení
Osy musí být plného průřezu – neodlehčené. Přední osa modelu musí být rovná a přední kola musí mít válcový profil. Převody musí mít modul 0,4 (64 pitch) a na modelu může být použit min. pastorek 7 zubů. Závodníci mladší 15-ti let nemusí mít kola černé barvy i na zadní nápravě. Přívodní motorový silikonový kabel musí být černé barvy (popř. v barvě vozu).

2.3.6 Homologační požadavky
Podvozek musí být vyroben z pružného ocelového plechu o min. tloušťce 1 mm, odpovídající rozměrovým kritériím dané kategorie. v minimální sérii 20 ks (předloženo komisi).Cena stavebnice podvozku (musí obsahovat všechny díly potřebné pro sestavení + př. kola) nesmí překročit částku 600,- Kč s DPH (platí pro rok 2009-10).Výrobce dále předloží ověřenou kopii ŽL se specifikací povolení této činnosti. Homologace se uzavírá nejpozději na pátém závodě předchozího ročníku MO a platí od následujícího. Obsazení homologační komise musí být identické s komisí zástupců klubů + aktuální držitelé homologace.

2.3.7 Zánik homologace
V okamžiku jakékoliv odchylky od původně homologovaného podvozku, pokud výrobci skončí platnost ŽL nebo v okamžiku nedodržení cenového limitu. Podvozky distribuované před zrušením (zánikem) homologace tuto homologaci neztrácejí.

2.5. Kategorie PR/32

Polomakety cestovních vozů v měřítku 1/32.

2.5.1 Karoserie
Jsou povoleny pouze karoserie od firmy BETA: AUDI A4, Alfa Romeo 156, Ford Mondeo, Opel Astra, Opel Calibra V6, Opel Vectra, Renault Laguna, Volvo S40.

2.5.2 Podvozky
Je povolen pouze podvozek PARMA INTERNATIONAL 32. Ostatní ustanovení dle stavebních pravidel SRC.

2.5.3 Motory
Jsou povoleny motory třídy X12, 16C dle bodu 2.2.1 a 2.2.2 a na základě dohody s f.PARMA jsou povoleny motory PARMA SUPER 16 D Motor (katalog. č. 502) a SUPER 16 D Rotor Motor.(katalog. č. 499), za dotovanou cenu 320,- Kč/ks. V motorech je povoleno použít pouze kotvy SUPER 16 D Replacement Armature (katalog.č. 502AU, 502TU), za dotovanou cenu 220,- Kč/ks. Použití těchto motorů je oboustranně garantováno minimálně 3 roky, tzn minimálně do konce roku 2011.Na motorech jsou povoleny pouze úpravy dle specifikace bodu 2.2.3.

2.5.4 Rozměry
minimální světlost mezi zadními koly 0,8 mm
minimální výška modelu v místě horní hrany předního skla 27 mm
minimální výška modelu v místě spodní hrany předního skla 20 mm
maximální výška spodní hrany zadního nárazníku 9 mm
maximální výška modelu v místě zadního křídla 33 mm

2.6. Kategorie G12

Polomakety prototypů a sportovních vozů v měřítku 1/24

2.6.1 Karoserie
Dle stavebních pravidel SRC.

2.6.2 Podvozky
Dle stavebních pravidel SRC. U podvozku CLUB 12 je možné na zadní ose použít kuličková ložiska.

2.6.3 Motory
Jsou povoleny motory třídy X12, 16C dle bodu 2.2.1 a 2.2.2.

2.6.4 Rozměry
Dle stavebních pravidel SRC.

3. Soutěžní pravidla

3.1. Přejímka modelů
Dle stavebních pravidel SRC. Po přejímce jsou modely po celou dobu závodu uloženy v tzv. „uzavřeném depu“, které je pořadatel pro tento účel povinen zabezpečit. Závodníkovi je model vydán na start jízdy, po jejím ukončení se vrací zpět.

3.2. Světlost modelů
Se měří při přejímce. V průběhu závodu a po dojezdu se již světlost neměří. Hlavní rozhodčí má však právo nařídit výměnu kol a úpravu světlosti u modelu, kterým by docházelo k poškozování dráhy, nebo zajeté stopy.

3.3. Nasazování
Každý závodník je povinen po dojetí své skupiny osobně zabezpečit nasazování modelů v následující jízdě. Zastupování je přípustné pouze ve výjimečných případech se souhlasem hlavního rozhodčího. Tato povinnost platí i pro organizovaný trénink! Pokud závodník nesplní povinnost nasazování v organizovaném tréninku je zbaven možnosti dalšího tréninku v dané kategorii. V případě potřeby může hlavní rozhodčí rozšířit tuto povinnost na dvě, tři skupiny, popřípadě na kohokoliv z účastníků závodu. Poslední skupině nasazují jezdci skupiny první. Pokud se závodník nedostaví do zahájení jízdy k nasazování, je hlavní rozhodčí po odstartování jízdy povinen nepřítomného penalizovat ztrátou 10 kol ze současného závodu dané kategorie.

3.4. Bodování jednotlivců
Ve všech kategoriích se boduje od 1. do 10. místa (15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1bod). Závodníci na dalších místech získávají tzv. pomocné body. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 8 závodníků dané kategorie, závod se nezapočítává do celkového hodnocení. Do celkového hodnocení se započítává pět nejlepších výsledků v každé kategorii. Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění, popřípadě vyšší počet lepších umístění. Pokud se celého seriálu v některé kategorii nezúčastní alespoň 15 závodníků, nebude vyhlášen celkový vítěz. Pokud by se toto týkalo kategorií G12 nebo PR/32 nebude vyhlášen Mistr České republiky.

3.5. Bodování družstev
Do soutěže družstev se započítávají výsledky ze všech kategorií u dvou nejlepších závodníků z každého klubu. Pro celkové umístění družstev se započítávají výsledky všech závodů. Vítězné družstvo získává putovní pohár, který je povinno vrátit řediteli seriálu nejpozději v průběhu předposledního závodu. Za nedodržení termínu bude diskvalifikováno z hodnocení všech závodů současného ročníku seriálu.

3.6. Bodování žákovského poháru
Do celkového hodnocení závodu se započítávají výsledky ze všech kategorií (F1, PR/32 a G12). Závodníci získávají 7 – 5 – 3 – 2 – 1bod, na dalších místech získávají tzv. pomocné body. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 5 závodníků dané kategorie, závod se nezapočítává do celkového hodnocení. Do celkového hodnocení se započítává pět nejlepších výsledků v každé kategorii. Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění, popřípadě vyšší počet lepších umístění. Pokud se celého seriálu nezúčastní alespoň 10 závodníků nebude vyhlášen celkový vítěz.

3.7. Bodování poháru konstruktérů F1
Do soutěže týmů F1 se započítávají výsledky dvou nejlepších závodníků startujících v barvách jednotlivých F1 týmů podle bodů dosažených v závodě. Závodník může v současném roce startovat (bodovat) pouze v jednom týmu. Vítězem se stává tým s největším počtem bodů. Při rovnosti rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Vítězný tým získá putovní pohár F1, který je povinen vrátit řediteli seriálu nejpozději v průběhu předposledního závodu. Za nedodržení termínu bude diskvalifikován z hodnocení všech závodů současného ročníku seriálu.

4. Systém závodu

4.1. Startovní listina
Pro první závod se sestaví podle pořadí z roku 2009, v dalších závodech podle průběžného pořadí současného ročníku. U F1 se bude nasazení do jednotlivých jízd na každém závodě vždy během přejímky losovat.

4.2. Start jednotlivých jízd
První jízda startuje ze startovní čáry. Další jízdy z místa kde modely ukončily předchozí jízdu. Po poslední jízdě se připisují metry popř. díly dráhy.

4.3. Přestávky mezi jízdami
Lze jich využít na označení modelů, výměnu ovladačů, čištění vodičů a běžnou údržbu modelu. Na modelu není dovoleno v přestávkách cokoliv měnit!

4.4. Finálové jízdy F1, PR/32 a G12
Kategorie F 1 4 x 4 min., 6 x 3 min., 8 x 3 min.
Kategorie PR/32 4 x 5 min., 6 x 4 min., 8 x 3 min.
Kategorie G12 4 x 6 min., 6 x 5 min., 8 x 4 min.
Vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem kol a metrů (dílů dráhy), při rovnosti na kterémkoli místě rozhoduje o pořadí los.

4.5. Ostatní ustanovení
Hlavní rozhodčí má právo (po dohodě s pořadatelem a ředitelem seriálu) na zkrácení, popř. prodloužení časového rozvrhu jakékoliv kategorie na základě počtu přihlášených.

5. E- mailové adresy, kontaktní telefony

Jaroslav Švanda ředitel seriálu MO svanda@tepl-brno.cz 602103901
Martin Neček hl.rozhodčíMO,výsledky N-E-C-A@seznam.cz 604431139
Michal Pokorný Znojmo pu.gumidek@seznam.cz 777135789
Rostislav Sedlařík Vítkov rostislav.sedlarik@seznam.cz 604672381
Tomáš Schejbal Olomouc schejbal.t@seznam.cz 604532010
Roman Motyčka Mariánské Údolí roman.a.hana@centrum.cz 777650769
Karel Veselský Žďár nad Sázavou veselsky@sattnet.cz 602559145
Jiří Nováček Jihlava jiri.novacek@cmks.cz 602574486
Jiří Peslar Brno jp.peslar@telecom.cz 606715418

Pravidla sestavil dle připomínek zástupců klubů na poradě při závodě ve Vítkově, Jihlavě a v Brně.