SPCV

Pořádající :
Seriál pořádá klub Ústí nad Labem ve spolupráci s kluby Bitouchov, Děčín a Most.
Závody se konají na drahách: Ústí n.Labem, Bitouchov, Děčín a Most, obvykle první středu v měsíci.
S ohledem na jiné důležité závody i jiné okolnosti, může být tento termín změněn.
Jeden nejhorší výsledek, případně absence, se každému účastníkovi pro vyhodnocení ročníku odčítá.

Soutěžní a stavební pravidla :
Pro závody poháru jsou povoleny cestovní vozy (? s boudou?) v měřítku 1:24 .

Karoserie :

 • minimální výška nejvyššího bodu původní střechy karoserie je stanovena 33 mm od podložky
 • musí být barevně a graficky provedena tak,aby svým vzhledem odpovídala skutečným závodním vozům / min. 2 čísla, 5x nálepky atd. /, ne však maketám jejich barevného provedení
 • musí být opatřena třírozměrným řidičem, minimálně tříbarevně provedeným
 • při pohledu shora /mimo světel / nesmí být karoserie průhledná
 • karoserie musí mít průhledná okna
 • v místě předních kol nemusí být vystřižena, ale přední kola musí být viditelná z boku v celém svém průměru

Podvozek :

 • je povolen typ „JK Cheetah 11“ /na snímku/ i jeho nový model, v originálním provedení nebo typy povolené pro Honda Accord Cup
 • povoleno zesílení držáků kluzných ložisek a přední části uchycení vodítka, úprava upevnění motoru, výškové posunutí zadní osy probroušením otvorů v původních držácích a zatížení šasi olůvky.
 • přední kola mohou být klasická, nebo uložena na jednotné hřídeli s použitím gumových výlisků, je také možné toto celé nahradit použitím pouze na karoserii nalepených výstřižků zobrazení kol/ bez použití přední osy/.
 • zadní kola mají neomezené rozměry.

Motor :

 • povolen motor typ SpeedFX S16D Balanced Motor sériové výroby bez jakýchkoliv úprav, mimo níže uvedené.
 • povoleny jsou pouze kablíky k uhlíkům, probroušení magnetu v místě zadní osy, zkrácení hřídelky motoru, výměna kluzných ložisek za kuličková,přelepení magnetů, zalepení vinutí kotvy / tak, aby bylo možno posoudit originalitu vinutí/ a jeho zapájení na kolektor, zabandážování vinutí u kolektoru, výměna uhlíků a přesoustružení kolektoru.

Doporučení:

Výše uvedené úpravy nejsou nákladné, neodporují základní myšlence seriálu a doporučujeme je z důvodu zvýšení výkonu a životnosti motorů. Zkušenosti ukazují na odlepování původního lepidla magnetů , vytržení vinutí odstředivou silou a odtržení vodičů od kolektoru.

Závod :
Závod se jede obvyklým způsobem na min. dvě skupiny. Volná skupina je povinna nasazovat.Jízdní čas je stanoven na 8 x event.6x 3min s obvyklými pauzami v délce 2,5 minuty.

Přejímka :

 • přejímka začíná 30 min před začátkem závodu t.j. v 17.30 hod. končí v 17.50 hod.
 • kontrolováno bude – max. šířka modelu 84 mm
 • světlost modelu musí být min. 0,8 mm pod zadní osou
 • dodržení stavebních pravidel
 • po přejímce budou modely uloženy do začátku závodu v depu
 • každá změna na autě během závodu musí být schválena hlavním rozhodčím

V případě pozdního příjezdu a nestihnutí přejímky je vhodné toto oznámit pořadateli, aby mohl v rámci možnosti zajistit start dotyčného v pozdější skupině.

Časoměřič – rozhodčí :

 • časoměřiče určuje pořadatel, po skončení závodu zpracují pod dohledem rozhodčího výsledky závodu
 • hlavním rozhodčím seriálu je Ivan Hroch
 • zastupujícím Martin Pech
 • časoměřič každého závodu je vždy určen pořádajícím klubem

Ředitelem seriálu je Jiří Klepetko