Konference KLoM 2018

Konference KLoM 2018 se bude konat 10.02.2018 v Hradci Králové.

Jednotlivým pobočným spolkům byly zaslány pozvánky emailem (21.12.2017, dále připomínka 04.01.2018). Pokud jste email neobdrželi nicméně máte zaplacené příspěvky a váš pobočný spolek je členem KLoM, pak kontaktujte Zdenku Dostálovou, 776 076 949.

Vyplněnou návratku s vašimi delegáty zašlete nejpozději 10.01.2018, termín je závazný, dodatečné přihlášky nejsou možné. Delegáti posléze obdrží další informace emailem.

pozvánka a program

https://svazmodelaru.cz/klom/wp-content/uploads/2018/01/2_pozvanka_program_web.pdf