Rozhodnutí předsednictva KLoM k uspořádání soutěží MiČR v roce 2020

Vzhledem k aktuálním opatřením proti šíření koronaviru a nejistoty v možnosti pořádání hromadných akcí, poskytování ubytování i v několika následujících měsících se ruší všechny soutěže MiČR plánované na měsíce duben, květen a červen 2020.

Po dohodě v jednotlivých sekcích zatím zůstávají soutěže plánované na období od srpna do konce roku, v každé sekci, která se jezdí seriálově tedy zbydou dvě soutěže. I při nižším počtu soutěží zůstávají platit pravidla pro udělení titulu Mistr ČR, tj. minimálně 5 juniorů nebo 8 seniorů ve třídě. Sekce C plánovala MiČR na začátek října, tento termín zůstává v platnosti. Žákovské mistrovství pod sekcí mládež se z června přesune na konec září do Třebíče.

Vzhledem k omezenému počtu soutěží MiČR bude nominace reprezentačních týmů na rok 2021 probíhat následovně:

Sekce FSR – pro letošek plánované MS Imbra se přesouvá na příští rok, včetně možnosti startu letos končících juniorů, tedy Reprezentační tým pro rok 2021 bude shodný s letošním pro rok 2020.

Sekce M, sekce NS, sekce S – pro nominaci se použijí výsledky ze dvou závodů, vedoucí sekce má možnost nahradit 50 % nominovaných z reprezentačního týmu 2020.

Sekce C – pravidla se nemění, nominace dle výsledků MiČR 2020.

Rozhodnutí o uspořádání ostatních veřejných soutěží je plně v kompetenci pořadatele, případné změny i v kratších, než předepsaných lhůtách na stránkách SMČR rád zveřejním.

Redukovaný kalendář MiČR KLoM 2020

Stanislav Jakeš

místopředseda KLoM ČR