Zpravodaj

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ – občasník SMČR č.32


Železniční modelář

metodický materiál SMČR

Neprodejný materiál – vydává SMČR a je distribuován pouze organizovaným klubům železničních modelářů, příp. individuálním členům SMČR.

Redakční radu tvoří
Odborná komise železničního modelářství, od čísla 22 odpovídá za grafické zpracování a elektronickou sazbu Jaroslav Šilhan (KŽM Hradec Králové)

číslo-rok titulní list obsah čísla: (autor – článek)
1-1969 Karel Raischl – Vážení přátelé, železniční modeláři! redakce – Všem čtoucím! Jan Drbušek – Výchova některých morálních vlastností žáků v modelářském kroužku Josef Pinc – Vůz z vozového parku ČSD řady Zac (ryb) Miloš Kratochvíl – Průmyslová lokomotiva ČKD CN 450 příloha: Josef Pinc – typová kresba vozu ČSD Zac č. 027 0556-4 upraveného pro dopravu živých ryb
2-1970 (dokončení) Miloš Kratochvíl – Průmyslová lokomotiva ČKD CN 450 -EM – Instrukčně-metodické zaměstnání v Tisé Vladimír Zuska – Motorová trakce stále málo zastoupená Jan Drbušek – Jaký má být vedoucí modelářského kroužku a co by měl znát Vladimír Zuska – Lokomotiva ČSD řady 476.1příloha: Miloš Kratochvíl – typová kresba lokomotivy ř. 476.1
3-1971 Vladimír Zuska – Elektrotechnika na kolejišti a mládež Oldřich Žemlička – Dovětek k v.u. článku Jan Drbušek – Pracovní výchova a výchova lásky k vlasti N.N. – Polystyrén, materiál všestranný Vladimír Zuska – Něco o koncepci kolejištěpříloha: Miloš Kratochvíl – typová kresba lok. ř. 477.0
4-1972 Vladimír Zuska – Něco o koncepci kolejiště (dokončení) redakce – Redakční okénko Oldřich Žemlička – Skutečnost a její model ** – Seznam rozhodčích k 1. 1. 1972 Miloš Kratochvíl – Motorový vůz řady M 262.0příloha: Miloš Kratochvíl – typové kresby mot. vozu M 262.0
5-1973 dokončení seznamu rozhodčích k 1. 1. 1972 Jan Drbušek – Pracovní výchova v modelářských klubech Václav Semerád – Dokonalý autoblok PhDr. J. A. Máša – Lovcům vzácností redakce – Naše debata Vladimír Zuska – Logika kolejiště (příspěvek do debaty) Oldřich Žemlička – Několik poznámek k debatnímu píspěvku Vl. Zusky Ing. Gustav Máša – Příloha: typové kresby patrových vozů v Rakousku-Uhersku
6-1974 F.I. – K článku „Skutečnost a její model“ Oldřich Žemlička – Reakce na výše uvedený článek Miloš Kratochvíl – Fantasie na kolejišti Oldřich Žemlička – Informace, její získání, zpracování a zachování Jiří Berka – Osobní vůz BD řady Ci 4-4138, typové kresby, rozkreslení detailů, kusovník Vladimír Zuska – Lokomotivy řady 422.0 Vladimír Zuska – Co může železniční modelář najít v „Železničáři“příloha: Miloš Kratochvíl – typové kresby lokomotivy ř. 422.0 (ex 178 KkStB)
7-1975 Josef Pinc – Vozový a lokomotivní park na modelovém kolejišti Oldřich Žemlička – Kopírování dokumentů (dokončení článku o informacích z min. čísla) Jaroslav Opial – Elektrická posunovací lokomotiva E 458.0 František Jiřík – Lokomotivní remíza (popis k našemu výkresu) Bohuslav Šedo – Dokument – záznam – evidence – vyhledávání František Jiřík – Příloha: typový výkres remízypříloha: N.N. – Příloha: typový výkres lok. E 458.0001
8/9-1977 Vladimír Zuska – Za pravdivý obrázek modelového provozu Bořivoj Gryc – Papírový vozéky N.N. – PVAc (polyvinylacetát) Zdeněk Maruna – Osobní vozy ČSD Ci4-1691 až 4-1742 Vladimír Zuska – Lokomotivy řady 320.0Přílohy: Bořivoj Gryc – předlohy na stavbu modelů chladících vozů na pivo z papíru Miloš Kratochvíl – typový výkres osobního vozu místní dopravy ř. Ci1 StEG (Ci ČSD) N.N. – typové výrkesy tendrové lokomotivy ř. 320.0
10-1978 Karel Dvořák – Jak se jezdívalo do Brna MP – Modelová rychlost lokomotiv Redakční okénko Vladimír Zuska – Lokomotivy řady 354.7 Marian Polakovič – Něco o kategorii A2 Oldřich Žemlička – Fotografování a filmování modelůPříloha: N.N. – typový výkres lokomotivy rak. ř. 329 (ČSD ř. 354.6 před rekonstrukcí)
11-1979 Marian Polakovič – Úpravy továrních modelů velikosti H0 Vladimír Zuska – Co je přestupník? Volfgang Macourek – Chráněný přejezd Květoslav Vaculovič – Lokomotivy Austria a Moravia Miloš Kratochvíl – Motorový vůz řady M 133.0 Květoslav Vaculovič – Košicko-bohumínská dráha I.Přílohy: N.N. – typový výkres lokomotiv Austria a rakouské ř. 329 Miloš Kratochvíl – typový výkres motorového vozu řady M 133.0 (Škoda)
12-1980 Vladimír Zuska – Lokomotiva ČSD řady 264.0 – KkStB řady 6 Květoslav Vaculovič – Košicko-bohumínská dráha II. Harald Kurz – K revizi normy NEM 310 – Dvojkolí a kolejPřílohy: N.N. – typový výkres lokomotivy rak. ř. II0 (ČSD ř. 354.9) N.N. – typový výkres lokomotivy KBD ř.570 (ČSD ř. 455.0) NEM 112 doporuč. (vzdálenost kolejí) NEM 310 závazná (dvojkolí a kolej) NEM 380 doporuč. (kontejner)
13-1981 Miloš Kratochvíl – Politicko-výchovná práce v klubu Květoslav Vaculovič, Vladimír Zuska – Buštěhradská dráha Vladimír Zuska – Neodchází jen parní lokomotiva Miloš Kratochvíl – Lokomotiva řady 423.0 Jiří Polák – Motorový vůz M 131.1 bez záhad a dohadů Jiří Polák – Sítotisk Jiří Polák – Nádrh – rýsovací přístroj na kov Jiří Polák – Pomocná vyvrtávací kostka pro vyvrtávání děr do kulatinyPřílohy: M.Petr – typový list lokomotivy BD ř. IV č. 306 (ČSD ř. 412.0) M.Petr – typový list tendru BD č. 103 (ČSD č. 213.0b3) Miloš Kratochvíl – typové listy lokomotivy ř. 423.0 (všech provedení) Jiří Polák – typová kresba spodku vozu M 131.1
14-1982 Vladimír Zuska – Zamyšlení o mládeži Jiří Caska – Širokorozchodná trať Ing. Bohumil Skála – Lokomotivy C-760-90d slovenských lesních železnic Bořivoj Gryc – Universální řadič s přepínačemPřílohy: Miloš Kratochvíl – typový list lokomotivy C-760-90d ČKD Bořivoj Gryc – rozkreslení součástí universálního řadiče s přepínačem Miloš Kratochvíl – typový list lokomotivy ČSD ř. 354.1 (všech provedení) N.N. – typový list lokomotivy KKStB ř. 6.01 Jiří Polák – typový list lokomotivy ČSD ř. 264.0 Jiří Polák – typový list lokomotivy ČSD ř. 264.1
15-1983 Miloš Kratochvíl – O čem se dost hovoří, ale málo píše Květoslav Vaculovič – Historie lokomotiv ČSD řady 310.4 a 310.5 Květoslav Vaculovič – Historie lokomotiv ČSD řady 354.0 RNDr. Vratislav Mazák – Vzpomínka na lokomotivy ČSD řady 354.1 RNDr. Vratislav Mazák – Malletky v USAPřílohy: Květoslav Vaculovič – typový list lokomotivy ČSD ř. 310.4 a 310.5 N.N. – typový list lokomotivy KKStB ř. 229 N.N. – typový list lokomotivy KKStB ř. 29.01 Obrazové přílohy (repro fotografií lokomotiv z článků v čísle 15)
16-1984 Walter Techl – Vytvořit podmínky pro zvýšení kvality pořádajících klubů a soutěžících modelářů N.N. – Počátka a vývoj elektrizace železnic v ČSSRPřílohy: Bořivoj Gryc – dvojkolí pro železniční vozy podle NEM 311 a 314 Ing. Vladimír Londin – plán strážního domku č.76 v měř. 1:100 Ing. Vladimír Londin – plán strážního domku u žst. Ostrava-Vítkovice (1:100) Ing. Vladimír Londin – plán záchodku u strážního domku (1:50) Maruna, Kratochvíl, Novotný – technický popis k výkresu poštovního vozu Fa z r. 1931 Miloš Kratochvíl – výkres 4-osého poštovního vozu ř. Fa (s plošinou a s budkou)
17-1985 Miloš Kratochvíl – Proč máme málo nových kvalitních soutěžních modelů Ing. Eugen Takács – Geometria modelových vozidiel Ing. Eugen Takács – Malé automatiky na veľkom koľajisku Ing. Stanislav Hendrych, Václav Kružic – K historii tanvaldsko-harrachovské železniční tratěPřílohy: N.N. – typový výkres rychlíkového osobního vozu ABCeg 2975 N.N. – typový výkres rychlíkového osobního vozu ABeg 2974
18-1986 Jiří Polák – Výzva k zasílání příspěvků do ŽM Náměty pro modelářskou dílnu Ing. Stanislav Hendrych, Václav Kružic – K historii tanvaldsko-harrachovské železniční tratě (II.část)Přílohy: N.N. – typový výkres nákladního motorového vozu ČSD ř. M 140.1 N.N. – typový výkres motorové lokomotivy Kö, ČSD ř. T 200.2
19-1987 Miloš Kratochvíl – Stručný vývoj železničního medelářství Jiří Polák – Úvaha o soutěžích Miloš Kratochvíl – Parní lokomotiva 459.005 Ing. Dezider Selecký – Jednotný podvozek pre železnice Y25Cs Ing. Vladimír Londin – 150 let od zahájení provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda Jiří Polák – 140 let od příjezdu prvního vlaku do Moravské Ostravy a Bohumína Jiří Polák – 140 let od příjezdu prvního vlaku do Moravské Ostravy-Přívozu Květoslav Vaculovič – To byly Gölsdorfovy rychlíkové lokomotivy Václav Jelínek – K historii tanvaldsko-harrachovské železniční tratěPřílohy: Miloš Kratochvíl – typový výkres lokomotivy ř. 459.0 Miloš Kratochvíl – typový výkres tendru ř. 925.0 Miloš Kratochvíl – rozkreslení detailů Miloš Kratochvíl – typový výkres podvozku Y25Cs N.N. – typový výkres lokomotivy KKStB ř. 110 N.N. – typový výkres lokomotivy KKStB ř. 310 N.N. – typový výkres lokomotivy soustavy Gebus, ř. T 202.0 Miloš Kratochvíl – typový výkres mot. vozu ČSD ř. M 273.0 Miloš Kratochvíl – typový výkres mot. vozu ČSD ř. M 251.2 N.N. – typový výkres přívěsných vozů ř. Cl, CDl
20-1988 Miloš Kratochvíl – Třistadesítka Miloš Kratochvíl – Mezinárodní soutěže a československé modely Václav Jelínek – K budoucnosti tanvaldso-harrachovské železniční tratě Ing. Vladimír Londin – Převod původních řad lokomotiv ČSD na nové Ing. Vít Krčmář – Řady nákladních vozů ČSD ** – Z historie výroby lokomotiv v ČKD Praha NEM 105 (doporuč.) Tunelové profily pro normálněrozchodné tratě NEM 113 (doporuč.) PřechodnicePřílohy: Miloš Kratochvíl – typové výkresy lokomotiv ř. 310.0 (+detaily) N.N. – typová kresba výsypného vozu ř. St N.N. – typová kresba os. vozu ř. CDv N.N. – typová kresba M 140.1 N.N. – typová kresba os. vozů Cl a CDl Obrazové přílohy (repro fotografií): Parní lokomotivy z výroby První českomoravské továrny na stroje v Praze
21-1989 Miloš Kratochvíl – Výkresy a kresby k článku o historii ČKD Miloš Kratochvíl – K seriálu „Z historie výroby lokomotiv v ČKD Praha“ Miloš Kratochvíl – Proč chci vyniknout v soutěži? Jiří Polák – Povrchová úprava modelů – stříkání spreji Bořivoj Gryc – Zkratky a názvy továren, které vyráběly železniční vozidla Srovnávací tabulka starého a nového číslování řad lokomotiv ** – Vzájemná příslušnost lokomotiv a tendrů ** – Z historie výroby lokomotiv v ČKD Praha část II Bořivoj Gryc – Automatika, automatizacePřílohy: výkresy Miloše Kratochvíla: 464.0 – 456.0(A3), 414.2 s tendrem 414.0(A3), 422.062(A3), 422.0 – 178KkStB(A3), 423.066-107(A3), 423.0107-136(A3)
 

V letech 1990 – 1995 bylo vydávání zpravodaje přerušeno

 

22-1996 Úvodník Jiřího Poláka: Po několika letech – pojednání o důvodech odmlky od r.1989 do r. 1996 O jednom klubu: Bohuslav Šedo – Historie KŽM Choceň Ing. Jiří Berka – Historie KŽM Jesenice Jiří Polák – Modulové kolejiště ano či ne(historie modulové myšlenky u nás a zhodnocení současného stavu) Kr. – Poslední parní lokomotivy z ČKD pro ČSD -stručný výčet lokomotivních řad a anonce knihy Lokomotivy ČKD – NADAS Ing. Jiří Berka – nákladní vozy Wa/Wap -vznik, seznam a parametry hlavních konstrukčních dílů, stručný popisPřílohy: výkresy Miloše Kratochvíla: 476.101-138, 477.001-38(A3), 477.039-58, 59-60(A3), osobní vůz Ce (Rybák) 1. série 1938-45, 2. série 1946-49 (A3), osobní vůz Be (Rybák) 1. série 1939-45, 2. série 1945-49 (A3) nepodepsané výkresy: nákladní vůz řady Wap (A3)
23-1998 Úvodník Františka Bláhy: Než se začtete Ing. Mojmír Tvrdý – Historie klubu Brno I. Bohumil Zeman – Průmyslové lokomotivy Z historie klubů – kroužek ŽM v Tachově Ing. Jiří Berka – os. vůz řady Be (1936-39) Ing. Vlastimil Lepieš – Nová stavební soutěžní pravidla v praxipříloha – obsah čísel 1 – 21 příloha – průmyslové lokomotivy
24-1998 Monotematické číslo Vladimír Vacek – modelářova dílna
25-2000 Úvodník Vladimíra Vacka: Výpočetní technika a její nové technologie v železničním modelářství Ing. Vlastimil Lepieš – Železniční most soustavy Kohnovy Ing. Jiří Berka – Přestavby vozů ADA – KkStB ř. 28, 29, 30Přílohy: kopie originálních výkresů k článku Železniční most soustavy Kohnovy
26-2002 Úvodník Jiřího Poláka: Kluby v České republice a v Evropě Ing. Vlastimil Lepieš – Přestavby z modelů osobních vozů ADA Jiří Polák – Práce s papírem: Stavba modelu strážního domečku z typového listu K.k. Rakouských Státních drah z roku 1893 Zdeněk Poustevník – Jak udělat dlátko ze žiletky do hoblíku NAREX Vlastimil Lepieš, Ladislav Káčer, Pavel Štěpánek – Sestavování modelů z leptaných kovových stavebnicfotografie a plánky nejsou jako samostatné přílohy, ale jsou zařazeny přímo v textu příslušných článků
27-2004 Monotematické číslo Vladimír Zuska – Kolejiště očima krajináře i modeláře
28-2005 Úvodník Vlastimila Lepieše – Krize středního věku Ing. Vlastimil Lepieš – Přestavby z modelů osobních vozů ADA Jiří Polák – Práce s papírem: Stavba modelu strážního domečku z typového listu K.k. Rakouských Státních drah z roku 1893 Zdeněk Poustevník – Jak udělat dlátko ze žiletky do hoblíku NAREX Vlastimil Lepieš, Ladislav Káčer, Pavel Štěpánek – Sestavování modelů z leptaných kovových stavebnicfotografie a plánky nejsou jako samostatné přílohy, ale jsou zařazeny přímo v textu příslušných článků
29-2008 Úvodník Jiřího Poláka – Na slovíčko, přátelé Z historie – Kronika stanice Velký Osek (dokončení) Vlastimil Lepieš – Dřevěná čekárna – model H0 a TT Ladislav Javůrek – Historie klubu Kolínfotografie a plánky nejsou jako samostatné přílohy, ale jsou zařazeny přímo v textu příslušných článků
30-2010 Úvodník Františka Bláhy Jaroslav Opial – Nová lokomotiva skutečností Jaromír Chmelík – Parní lokomotivy ČSD zahraničního původu jako předlohy ke konverzi sériově vyráběných modelů Vzpomínka
31-2012 Jiří Polák – Na slovíčkoZa Karlem Raischlem 70 let trolejbusů v Plzni Jan Vaníček Kolínská řepařská drážka Normálie ČSD