_

 

AKTUÁLNĚ:

 

Praha 22. 12 .2016

 

Vážení kolegové, sportovní přátelé.

jménem Předsednictva SMČR a jménem svým Vám přeji klidné a příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2017 pevné zdraví, klid a pohodu a našim sportovcům úspěchy v soutěžním klání.

S pozdravem
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 


 

Vážení kolegové,

dne 1. listopadu 2016 MŠMT na svých webových stránkách vyhlásilo program Státní podpory sportu pro rok 2017 – 2019 v oblasti neinvestičních prostředků.

Modelářské kluby, které provedly přeregistraci u MěS v Praze, mohou podávat samostatně na MŠMT ČR požadavky na neinvestiční prostředky na práci s mládeží - program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech

Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 30. 11. 2016. Všechny potřebné podklady naleznete v přiloženém odkazu, materiály si prosím podrobně prostudujte.
Zejména upozorňuji na „Metodické pokyny, programu VIII., čl. 4.8.3. Specifické vymezení a dále na čl. 4.8.4. Účelové určení .

Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem.

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 - neinvestiční dotace.

Návod na „Informační systém MŠMT 2016-10-04“

S pozdravem
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 


 

Vážení kolegové,

dne 25.10.2016 jsem obdržel informaci o možnosti podávat požadavky na investiční prostředky.

Vzhledem k tomu, že od roku 2016 nelze požadovat strojové investice cestou SMČR, je nutné aby si kluby podávaly požadavky samostatně na MŠMT ČR.

MŠMT na svých webových stránkách vyhlásilo program Státní podpory sportu pro rok 2017 – Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu. Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 30. 11. 2016. Všechny potřebné podklady naleznete v přiloženém odkazu, materiály si prosím podrobně prostudujte.

Zejména upozorňuji na „Metodické pokyny, programu 133510, 7. Povinná dokumentace pro realizovanou žádost“.

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

S pozdravem
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 


 


 

 

Praha 22. 12. 2015

Komplet VOSA pokračuje.

Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR

 


 

Praha 31. 10. 2015

 

Vážení kolegové,
v souladu s Novým občanským zákoníkem Zákon č. 89/2012 Sb. jenž je účinný od 1.1.2014  je nutno upravit zápis již existujících modelářských klubů –
pobočných spolků.
Podání k Městskému soudu Praha je nutno podat nejpozdeji do 30.6.2016, aby nebylo zpoplatneno.
Podání podaná po tomto datu budou zpoplatnena v souladu se sazebníkem soudních poplatků.
Kluby, které neprovedou tuto přeregistraci, zaniknou k 31. 12. 2016.

Postup přeregistrace stávajících modelářských klubů:

Postup přeregistrace (pdf)

Návod na vyplňování formuláře (pdf)

Přílohy ke stažení (doc)

Mgr. Miroslav Navrátil, předseda SMČR

 


 

Praha, 11. června 2015

Svaz modelářů ČR, Klub leteckých modelářů ČR a Modelářský klub MAMBA pořádají na letišti v Olomouci 
Mistrovství světa leteckých modelářů v kategorii F3D
 
– rádiem řízené rychlostní závody modelů kolem pylonů v termínu 7. – 11. července 2015

Bližší informace jsou uvedeny na web stránkách http://www.f3d-2015.cz/


 

Praha, 17. dubna 2015

Akce KOMPLET VOSA 
s finanční podporou Českého olympijského výboru

VOSA - dopis KLeM
VOSA - pravidla KLeM
VOSA - příloha
VOSA - prezenční listina

 


 

Praha, 1. prosince 2014

Pro informaci členské základny SMČR a další modelářské veřejnosti publikujeme:

Mezinárodní organizace FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE   - FAI,  vyhlašuje soutěž Mladých umělců FAI na rok 2015.
Podrobnosti soutěže naleznete zde: Soutěž Mladých umělců FAI 2015


 

Praha, 29. dubna 2014

 

Pro informaci členské základny SMČR a další modelářské veřejnosti publikujeme zápis z tohoto zasedání dne 15. dubna 2014.

 

Jednání na  Úřadu pro civilní letectví (PDF)

 

 


 

 

Praha, 26. března 2014

 

Pro informaci členské základny SMČR a další modelářské veřejnosti publikujeme zápis z tohoto zasedání dne 25. března 2014.

 

Jednání na  Úřadu pro civilní letectví (PDF)

 

 


 

Praha, 14. března 2013Nejúspěšnější letečtí modeláři za rok 2012


Při rozhodování o ocenění nejlepších leteckých modelářů za rok 2012 stálo předsednictvo KLeM ČR před nelehkým úkolem. 

Rok 2013 byl z pohledu získaných úspěchů velmi bohatý a úspěšnost leteckých modelářů na vrcholových akcích byla vysoká. Když se opětovně na Svaz modelářů ČR obrátila Letecká 
amatérská asociace (LAA) s nabídkou společného vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, bylo vše jasné. 

Po zvážení všech pro a proti byli na vyhlášení nejlepších sportovců organizovaného LAA, SMČR, Plachtařským Old Timer Klubem ČR a Asociací leteckých provozovatelů ČR pozváni – Magdaléna Orlová – mistryně Evropy juniorů v kat. F1E; Gabriela Kaplanová – mistryně světa v kat. F1D; Adam Blažek, Václav Papež a Daniel Rössler – mistři světa družstev juniorů v kat. F1A ; Ondřej Hacker – mistr světa a Jan Sedláček, Tomáš Ciniburk – mistři světa v družstvech v kat. F5D a Pavel Fencl, Petr Tax, Karel Vodešil – družstvo mistrů světa v kat. F4C. 

Oceněni a vyhlášeni jako nejlepší modeláři za rok 2012 byli všichni, neboť předsednictvo KLeM ČR se shodlo, že zisk titulu na MS nebo na ME je tím nejvyšší možným 
dosažitelným výsledkem a nelze s určitou nadsázkou přesně říci, které kategorie je nejnáročnější.

Předání ocenění se uskutečnilo dne 1.3.2013 v prostorách Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Parlamentu 
České republiky. Všem oceněným předali pamětní křišťálové poháry a originální diplomy Ing. Pavel Hojda předseda podvýboru pro vědu, výzkum,letectví a kosmonautiku, Mgr. 
Miroslav Navrátil předseda SMČR, Ing. Petr Cejnar předseda KLeM ČR a Jan Brskovský prezident LAA-ČR. 

Družstvo mistrů světa v kat. radiem řízených maket F4C bylo za svoji dlouholetou úspěšnou reprezentaci oceněno diplomem Asociace leteckých novinářů a SMČR předal každému z družstva repliku vítězného putovního poháru z Mistrovství světa.


Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR
Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR

 

 

 

 


 

Praha, 13. února 2013Výzva předsednictva KLeM ČR k novelizaci „Doplňku X“

Předsednictvo KLeM ČR vyzývá své členy k aktivnímu přístupu a doporučuje využít možnosti vyjádřit svůj názor, připomínky a dotazy přímo na adresu ÚCL, který předložil návrh novely dokumentu Doplněk X předpisu L2 k veřejnému připomínkování.

Jakým způsobem se seznámíte s předloženým změněným návrhem:

Na webové stránce : http://www.caa.cz/legislativa/zmeny-v-predpisech

- zde je tabulka se Změnou č.11, která obsahuje zmíněné změny Doplňku X
- můžete rozkliknout připomínkový formulář a zde uvést svůj návrh, dotaz
- můžete využít e-mailové adresy vanek@caa.cz ke svým připomínkám a dotazům 
- znění předpisu je uvedeno v Příloze tabulky po rozkliknutí značky PDF Adobe Reader
- při otevření dokumentu ve formátu PDF je ale Doplněk X a jeho změny schován až na stránce č. 8 a další (V úvodu je Doplněk N)
- termín pro podávání připomínek, námětu a dotazu je do 26.února 2013.Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR

 


 

Praha, 17. ledna 2013Reakce Svazu modelářů ČR a Klubu leteckých modelářů ČR na články zveřejněné v časopise RC revue, č.1/2013.

Reakce na články v RC revue 
Článek do RC revue

Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR
Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR

 


 

Praha, 19.března 2012

Vážení modeláři,

předkládáme Vám dopisy předsedy "Sdružení sportovních svazů ČR" JUDr. Zdeňka Ertla, kde z iniciativy ČOV, ČSTV a Sdružení sportovních svazů vznikl dopis všem představitelům měst a obcí ve věci rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her v souladu s novelou zákona č. 202/1990 Sb., jak je konkretizováno v přiložených dopisech.

Další informace o možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu měst a obcí jsou uvedeny v následujících dopisech.

Informace o finančních prostředcích
Návrh žádosti o finanční prostředky

Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 

 


 

Praha, dne 2. března 2012


Vážení modeláři,
ke dni 1.3.2012 vstoupil v platnost Doplněk X leteckého předpisu L2. Doplněk X je pro modeláře provozující modely letadel dle jejich definice a do hmotnosti 20 kg pojat jako doporučení pro zajištění bezpečného létání ve vzdušném prostoru, bezpečnosti osob a majetku na zemi a životního prostředí. 
V návaznosti na Doplněk X byla též publikována směrnice „Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota na palubě“ a formulář „Žádost o evidenci pilota, UA a povolení k létání“ uveřejněné na stránkách ÚCL. 
Uvedené dokumenty však i z pohledu SMČR a KLeM ČR obsahují některé pasáže, ustanovení a nařízení, které jsou v rozporu s činností a požadavky kladenými na modelářskou veřejnost, členy SMČR, občany ČR a neřeší ani možnosti zapojení cizinců do modelářské činnosti na území naší republiky. Dokumenty uveřejněné na stránkách ÚCL tak k datu 1.3.2012 omezily možnost létání modelů s hmotností nad 20 kg na dobu do vydání a splnění konkrétních podmínek platných pro vydávání povolení a evidenci pilota. 
Dne 2.3.2012 představitelé SMČR a KLeM ČR informovali o těchto opatřeních zainteresovanou část poslanců Parlamentu ČR. Zároveň bylo dojednáno, s nejvyššími představiteli ÚCL, MDČR a členy Sněmovny a Senátu, uskutečnit v nejbližší době (dle časového programu) jednání k vyjasnění sporných bodů v uvedených dokumentech.
O výsledcích jednání a dalších postupech budeme členskou základnu informovat.


Ing. Petr Cejnar 
předseda KLeM ČR
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR


 


 

Praha, 19. prosince 2011

Výzva všem klubům plastikových modelářů SMČR

Tímto vyzýváme kluby plastikových modelářů SMČR, aby s okamžitou platností používali přesného názvu našeho republikového odborného klubu tj. IPMS CZE (International Plastic Modellers Societv CZE), a to jak v osobním, písemném či elektronickém styku, v souladu se stanovami Svazu modelářů ČR a nikoliv název IPMS Czech Republic. Tento název přísluší jinému registrovanému občanskému sdružení, které není součástí SMČR.

V případě, že budete používat chybný název „IPMS Czech Republic“ vystavujete tím SMČR i svůj modelářský klub, jako samostatný právní subjekt, a i svoji osobu soudní žalobě o náhradu škody, která by vznikla oprávněnému nositeli tohoto názvu Vašim jednáním způsobena.

Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 


 

Praha, 2. srpna 2011

Vážení kolegové, 
obracím se na Vás se žádostí o zasílání požadavků v oblasti investičních prostředků pro rok 2012.
Bližší informace byly zveřejněny v  Informaci pro kluby červenec 2011, bod 2 - Investice.

V případě nejasností volejte sekretariát SMČR 724 156 748

 

Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 


 

Praha, 1. srpna 2011


Nové zasedání mezirezortní komise pro bezpilotní systémy (UAS)
Zástupci Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) nás pozvali na další jednání mezirezortní komise pro bezpilotní systémy (UAS), které se uskuteční počátkem měsíce října 2011. Z důvodu snahy o zamezení zkreslování informací, nevyvolávání paniky mezi modelářskou veřejností nebo jakémukoliv překrucování informací následně uvádíme program jednání a doplňující korespondenci k tomuto jednání:

Předpokládaný program zasedání:
1. Seznámení s aktuálním vývojem národní legislativy v oblasti UAS.
- UAS lehčí než vzduch
- UAS těžší než vzduch 
2. Seznámení s vývojem mezinárodních regulačních materiálů. 
- Návrhy změn ICAO Annex 2 a Annex 7 a probíhající připomínkové řízení.
3. Pohled na budoucí možný vývoj mezinárodních regulačních materiálů a jeho dopad na provoz UAS v ČR.
4. Diskuze účastníků, otázky&odpovědi.

Ad 1) V souvislosti s nastalými událostmi v civilním letectví a provozními potřebami byl ve zrychleném postupu rozšířen předpis L2 – Pravidla létání o provozní požadavky na balóny bez pilota na palubě, který nabude účinnosti 1.8.2011. Více informací viz http://www.caa.cz/balony-bez-pilota-na-palube. Předpis bude dále v souladu s výstupem MRK pro bezpilotní systémy a dle rozhodnutí MD ČR v omezeném rozsahu rozšířen o provozní pravidla pro bezpilotní letadla dle § 2 zákona o civilním letectví č. 49/1997, a to s předpokládanou účinností od 1.3.2012. Pro modely letadel do 20 kg budou tato pravidla pouze doporučeným postupem. Podrobnější informace budou podány během zasedání.

(Snaha o svolání zasedání v srpnovém termínu byla vedená naší informací o schválení Doplňku X Předpisu L2 ze strany MD ČR. Elektronická verze této změny bude k dispozici na stránkách http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm od 25.8.2011, účinnost předpisu je stanovena na 1.3.2012.)

Ad 2) Dne 14.7.2011 byl uveřejněn návrh změn Příloh 2 a 7 Úmluvy o civilním letectví ICAO. O těchto změnách budou podány detailní informace během zasedání, nicméně tento návrh již přikládáme (State Letter) pro Vaši informaci, jelikož jej bude možné připomínkovat jednotně za ČR prostřednictvím ÚCL do 31.8.2011. Rovněž pro Vaši informaci v příloze naleznete zápis z pracovní cesty, kde se tyto změny projednávaly (č.j. 3590-11-701). 

Ad 3) Budou prezentovány úvahy ÚCL o možném dalším vývoji národních i mezinárodních regulačních materiálů včetně možného vlivu na provoz.

Konečný čistopis Doplňku X není zatím k dispozici, je finalizován na Letecké informační službě a bude publikován 25.8.2011. Pokud jej získám dříve, rozešlu jej tímto rozdělovníkem.

O výsledcích jednání budeme na těchto stránkách přinášet další informace pro modelářskou veřejnost. 

 
 

Ing. Petr Cejnar
předseda KLeMČR
Mgr. Miroslav Navrátil
předseda SMČR

 


 

 

Praha, 21. ledna 2011


Prohlášení Předsednictva Svazu modelářů ČR

Předsednictvo SMČR projednalo na svém zasedání dne 10. prosince 2010 podání demise Ing. Vladislava Janouška na funkci předsedy KLoM ČR v souvislosti s problémy s vydáváním mezinárodních pravidel NAVIGA pro lodní modeláře.

Po projednání P SMČR demisi nepřijalo a plně se postavilo za Ing. Vladislava Janouška, který nadále zůstává ve funkci předsedy Klubu lodních modelářů ČR. 

Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČRPraha, 20. prosince 2010

Předsednictvo SMČR projednalo na svém prosincovém zasedání otázku dvojího členství v modelářských klubech. Dle právního výkladu je členství možné pouze v jednom modelářském klubu a člen má nepřenositelný jeden hlas. Předsednictvo SMČR se s tímto právním názorem plně ztotožnilo. 

Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČR


 

Praha, 26. listopadu 2010

Vážení kolegové,
obracím se na Vás s následující prosbou . 
V období 11. – 22. listopadu 2010 nám nefungovala e-mailová pošta a všechna se ztratila.
Kdo z Vás posílal poštu v tomto období, jedná se zejména o evidenční karty klubů na rok 2011 a další, pošlete je ještě jednou.

Děkuji za pochopení

Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČR


 

Praha, 28. května 2010


Vážení kolegové a je tu další rychlovka,
na základě požadavku Sdružení sportovních svazů ČR, jehož členem je i SMČR, se na Vás obracím se žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který se týká investičního majetku ve vlastnictví klubů SMČR, jehož vstupní (pořizovací) cena je 40.000,- Kč/ks. a výše. Jedná se zejména o investiční prostředky pořízené z dotací SMČR – malotraktory, počítače, notebooky, frézky, soustruhy, ozvučovaní zařízení, vozidla, svážecí lodě, sekačky apod., a dále investiční prostředky, které si pořídily kluby z vlastních prostředků – např. autodráhy.
Za investiční majetek je považován soubor – souprava dílů, která dohromady plně souvisí a tvoří jeden investiční celek.
Důvodem tohoto přehledu je znalost hodnoty investičního majetku celkem, aby byla zřejmá
nákladovost na provozování a údržbu, která slouží jako podklad při podávání požadavků na čerpání finančních prostředků z MŠMT ČR.

Prosím, abyste věnovali tomuto dotazníku pozornost a zaslali jej na sekretariát SMČR nejpozději do 20. června 2010. 
Dotazník je v el. podobě zde ke stažení.

Mgr. Miroslav Navrátil
      taj. SMČR


Dále žádám kluby, které zaslaly dotazník nemovitého majetku vč. pozemků, aby zaslaly kopii výpisu vlastníka – LV z Katastrálního úřadu na dané nemovitosti .

Děkuji.


 

Praha, 1. března 2010

Informace z jednání na MD ve věci Doplňku X verze 7.1. Předpis L2 konané dne 26.2.2010

Dne 17.2.2010 obdržel sekretariát SMČR pozvání na jednání Mezirezortní komise pro bezpilotní prostředky na ministerstvu dopravy (MD) za účelem projednání návrhu Doplňku X českého leteckého předpisu L2. Pro jednání jsme obdrželi nový návrh Doplňku X.

Pro informaci všech modelářů zde v následujícím textu uvádíme stanoviska zástupců SMČR a KLeM ČR přednesená na tomto jednání:

Hned v úvodu následovala informace, že mezirezortní komise se sešla již v pondělí dne 22.2. 2010 a provedla jisté změny v návrhu Doplňku X. Zpracovatel však nestačil dopracovat nové změny do konečné podoby návrhu a tak jsme s posledními změnami nebyli seznámeni.
Následovala informace Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) o připomínkovém řízení, kterého se zúčastnilo 25 subjektů se svými připomínkami, náměty, nebo i kritikou. 
Podle názoru zástupů ÚCL není však třeba na Doplňku X nic měnit. 
V pokračování svého vystoupení ÚCL prezentoval několik výňatků z předpisů jiných evropských zemí o limitech platných pro létání model letadel (Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Německo).
Po tomto jednoznačném úvodu přistoupil řídící jednání ke čtení jednotlivých bodů návrhu Doplňku X 7.1 s požadavkem na zúčastněné, aby vznášeli svoje případné připomínky k jednotlivým bodům.

Zástupci SMČR a KLeM ČR vznesli připomínky k následujícím bodům jednání:
- vydávání schválení a dokladů pro provoz bezpilotních prostředků (UAV) na stanovených plochách – zástupci ÚCL sdělili, že se nejedná o povinné schválení a že není ani v jejich zájmu evidovat každou plochu, kde budou provozovány letecké modely v případě, že toto nebude v rozporu s leteckými předpisy. 
Pro širokou veřejnost bude podáno vysvětlení ve „Výkladu k Doplňku“. 

- byl vznesen dotaz co bude jako postačující doklad pro prokázání o tom, že bezpilotní systém, jeho provoz i pilot bezpilotního prostředku splňují ustanovení tohoto doplňku. 
Bude zpracován formulář a pro širokou veřejnost bode podáno vysvětlení ve„Výkladu k Doplňku“. 

- na náš dotaz bylo jednoznačně potvrzeno, že je možné používat raketové motory běžně dostupné v obchodní síti k zajištění vzletu modelů letadel a raket 

- problém specifikace „Leteckého veřejného vystoupení“ - na náš nesouhlas se zařazením modelářských leteckých vystoupení pod tento výraz bylo sděleno, že budou pro dořešení specifikovány další dva body v Doplňku X .

- v odstavci pojednávajícím o vzdálenosti mezi pilotem a letícím modelem by měla být příslušná věta upraven následovně: „Přímá vzdálenost mezi pilotem a bezpilotním prostředkem by neměla být větší než 700m“.

- v dalších bodech bylo opětovně poukázáno na skutečnost, že není definováno Letecké veřejné vystoupení a to bez ohledu na různá hmotnostní rozlišení

- při dalším projednávání jsme upozornili na množství různých zkratek a odborných výrazů, které nejsou laické veřejnosti známé. Požadovali jsme jejich vypuštění a nahrazení srozumitelným textem. Tento požadavek podpořil i zástupce řízení letového provozu.
V odpovědi MD – Pro širokou veřejnost bude podáno vysvětlení ve výkladu k tomuto doplňku a jednotlivé zkratky budou uvedeny a vysvětleny. 

- samostatně byla pak následně pojednávána otázka pojištění modelů. Připojili jsme se k návrhu p. Beneše zástupce MO, aby v případném Doplňku bylo pojištění modelů uvedeno jako doporučení z pohledu dobrovolnosti s uvedením orientačních hodnot částek plnění, na která má být pojištění uzavřeno. Druhý zástupce MO p. Hakl, proti tomu navrhl, že by v předpise měla být povinnost pojištění nejen jednotlivých modelářů ale i jednotlivých modelářských akcí jako takových. Z pozice SMČR jsme komisi vysvětlili, že toto pojištění v rámci SMČR již existuje a je běžně aplikováno v případě škodních událostí. Ostatní organizátoři modelářských akcí, by si museli jednotlivě sjednávat vlastní pojištění. 

Na konec jednání ÚCL a představitelé MD vyjádřili požadavek a přesvědčení, že modeláři pomohou při tvorbě jakéhosi doplňkového materiálu, který by vysvětloval široké veřejnosti co je míněno v textu Doplňku X. Tady by měla být vysvětlena problematika provozu leteckých modelů, dodržování leteckých předpisů a pod. a následně očekávají, že provedeme distribuci takového materiálu.

Posledním bodem jednání bylo dojednání termínů dalšího postupu pro jednání:
do 22.3.2010 bude kompletně zpracován nový návrh textu Doplňku X pro jednání komise
do 15.4.2010 předají zúčastnění svoje případné připomínky ÚCL
do 22.4.2010 se uskuteční jednání komise k projednání Doplňku.

Mimo program jednání byla se zástupci ÚCL diskutována i otázka provozu modelů v prostoru třídy E (cca do 1000m). Neoficiální informace je - prozatím je ponechán text v Doplňku X – „dohoda s AFIS na provozu modelu v tomto prostoru“, ale bylo naznačeno, že se jedná o dalších možnostech a budou následovat další jednání i v návaznosti na možný posun (úpravu) prostoru G ve smyslu sjednocení s okolními státy. S ÚCL tak budou ještě další jednání.

Závěrem bychom chtěli sdělit modelářské veřejnosti, že nadále chceme pokračovat v jednání s kompetentními orgány za účelem odstranění legislativních nedostatků Doplňku X a dořešení shora uvedených připomínek.

Jednání se zúčastnili:  Karel Koudelka – předseda SMČR
Ing. Petr Cejnar – předseda KLeM ČR

Znění Doplňku X 7.1. nezveřejňujeme, neboť se zatím jedná o materiál MD určený pouze k projednávání v mezirezortní komisi.
Zápis z jednání zpracovává MD.

Uvedená informace je oficiálním stanoviskem SMČR a KLeM ČR k jednání na MD dne 26.2.2010 ve věci Doplňku X 7.1. Jiné informace vyskytující se na různých diskusních fórech internetových stránek jsou pouze subjektivním konstatováním jednotlivých přispěvovatelů. 

V Praze dne 26.2.2010. Ing. Petr Cejnar 
předseda KLeM ČR

 


 

Praha, 23. 2. 2010

Konference KLeM ČR – Hradec Králové, 13. 2. 2010

Pětileté funkční období předsednictva KLeM ČR skončilo a tak se na celostátní konferenci klubu leteckých modelářů v Hradci Králové hodnotila práce odstupujícího předsednictva, bilancovaly se dosažené výsledky, diskutovalo se o řadě problémů, zvolilo se nové předsednictvo a přijalo se usnesení pro činnost KLeM ČR do dalších let. Tato jedna dlouhá věta říká sice stručně vše podstatné, ale pro informaci čtenářů bude přece jen vhodné uvést některé další skutečnosti a zajímavosti.

Bohužel jako obvykle byla účast modelářů na konferenci velmi nízká, z celkového počtu 301 leteckých klubů (celkem 4190 členů) se na konferenci přihlásilo jen 40 klubů a přijelo jen 81 delegátů. Opakovala se situace jako na předchozí konferenci v roce 2005 a podle stanov bylo nutné vyhlásit konání tzv. náhradní konfernce s přítomným počtem delegátů. Malý zájem klubů o tyto akce je bohužel nedobrým dlouhodobým jevem.

Hlavním bodem dopoledního programu konference byla zpráva o činnosti odstupujícího předsednictva, kterou přednesl předseda Antonín Tvarůžka. Po jeho souhrnném referátu vystoupili jednotliví členové předsednictva s krátkými zprávami za oblasti činností, které jim byly svěřeny. V podstatě bylo řečeno, že předsednictvo pracovalo v souladu s plánem práce a v duchu usnesení z minulé konference, že tedy vlastně pracovalo dobře. Toto konstatování se určitě nebude líbit některým již notorickým protestantům, nicméně v odpolední diskusi nebyly žádné negativní připomínky k práci a výsledkům odstupujícího předsednictva.

Před zahájením diskuse byli delegáti seznámeni s kandidátkou na předsedu, místopředsedu a 5 dalších členů předsednictva. Vedle členů dosavadního předsednictva byli na kandidátku doplněni návrhy z pléna Ing. Macek, Ing. Vosejpka a Ing. Kornatovský, který bohužel musel být z kandidátky vyškrtnut protože nebyl přítomen a nemohl vyjádřit svůj souhlas s kandidaturou. Všichni delegáti byli pak seznámeni se způsobem provedení tajných voleb a způsobem použití volebních lístků. 

V odpolední diskusi byla očekávána řada dotazů a komentářů zejména v souvislosti s připravovaným omezením modelářské činnosti na základě připravovaných opatření ministerstva dopravy, ale nedošlo k nim hlavně díky perfektnímu vysvětlení současného stavu a opatření, které v rámci své dopolední zprávy provedl Ing. Petr Cejnar. Další body diskuse byly zaměřeny na kalendář soutěží a nutnost jej vydávat v elektronické i papírové formě (ing.Bartovský), nutnost nastavení tvrdších limitů zejména pro diamantové“C“ (Ing.Vosejpka), informace o velmi dobrém postavení SMČR v rámci Sdružení sportovních svazů a o problémech při zajišťování finančních prostředků (K.Koudelka, předseda SMČR), o předpokládaném dalším postupu při projednávání Doplňku X s ministerstvem dopravy (ing.Cejnar) a o problémech v práci s mládeží (Ing. Zobač). Na dotaz p.Malíka k rozpočtu SMČR vysvětlil Mgr.Navrátil, že rozpočet ja na web stránkách SMČR a že tyto stránky modeláři málo navštěvují i když je tam nyní jako upoutávka na novinky blikající červená tečka. Z dalších méně podstatných příspěvků stojí za vyzdvihnutí připomínka J.Urbánka z Chrudimi o nutnosti dále zlepšovat informovanost členů novými formami práce zejména na internetových stránkách. Na základě jeho příspěvku konference odhlasovala, že kalendář soutěží se bude i nadále vydávat jak elektronicky, tak v tištěné formě jako dosud.

Tajné volby předsedy, místopředsedy a 5 členů předsednictva proběhly bez problémů a potřeby dalších volebních kol a byli zvoleni jako předseda Ing. Petr Cejnar ( 96% hlasů), místopředseda Jindřich Samek 
( 88%) a členové předsednictva Ing. Tomáš Bartovský (100%), Jaroslav Vosáhlo (88%), Lumír Apeltauer (83%), Ing. Jiří Havel (70%) a Ing.Jan Vosejpka (70%). Jako kandidát do KK komise SMČR byl zvolen Michal Chudoba (100%).

Na závěr přijala konference usnesení, ve kterém vzala na vědomí zprávy o činnosti odstupujícího předsednictva a návrhy směrů další činnosti předsednictva do dalšího funkčního období, potvrdila výsledky voleb nového předsednictva a uložila novému předsednictvu pět krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Zájemci o detailní zápis z konference a plné znění usnesení najdou tyto dokumenty na web stránce KLeM ČR: www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/ZapisKonfer.pdf 

Ing.Jiří Havel, člen předsednictva KLeM ČR


Praha, 10.2.2010

Jak jedná ÚCL

SMČR sleduje dění ohledně tvorby a zpracování nového návrhu Doplňku X. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na ÚCL, který již nový návrh zpracoval, aniž dal příležitost SMČR k případnému vyjádření se k jeho stanoviskům zaslaných dne 28.2.2010. Skoro okamžitě s odpovědí na SMČR k jeho připomínkám již vydal nový návrh Doplňku X.
Naši žádost a odpověď uveřejňujeme zde: (Odpověď UCL) 

V Praze dne 10.2.2010
Zpracoval: Ing. Petr Cejnar Praha, 9.2.2010

Informace o jednání s ÚCL

Podle dohody z jednání na MD v Mezirezortní komisi MD SMČR dne 30.11.2009 zaslal svoje připomínky k návrhu Doplňku X. Tyto připomínky jste všichni mohli číst v předchozích aktualitách. Dne 28.1.2010 zhruba po dvou měsících jsme obdrželi emailovou odpověď. Její znění si zájemci mohou prostudovat po otevření přiloženého pdf. souboru zde. (Vyjádření UCL)

V Praze dne 9.2.2010
Zpracoval : Ing. Petr Cejnar


Praha, 7. února 2010

Vyhlášení nejlepších sportovců.

Letecká amatérská asociace ve spolupráci s Aeroklubem České republiky uspořádaly dne 29.1.2010 vyhlášení nejlepších sportovců v leteckých sportech za rok 2009 v Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi. SMČR dostal nabídku od organizátorů této akce k účasti a vyhlášení nejlepšího leteckého modeláře za rok 2009 při této příležitosti.

Klub leteckých modelářů ČR již na svém jednání v prosinci minulého roku zhodnotil dosažené výsledky reprezentantů v leteckém modelářství a po zvážení okolností, doporučil předsednictvu ke schválení vyhlásit jako nejlepšího sportovce KLeM ČR za rok 2009 juniora Martina Horna, který získal titul Mistra světa v kategorii F1E na MS v Německu.

KLeM ČR využil nabídky LAA a při této příležitosti předal předseda SMČR p. Karel Koudelka Martinu Hornovi pohár SMČR pro nejlepšího leteckého modeláře za rok 2009, diplom a věcný dar od KLeM ČR. Na akci, též velmi pěkně předvedl svoje pilotní umění M. Plichta se svým modelem kategorie RCEA s hudebním doprovodem. 

KLeM ČR vysoce kladně zhodnotil i další úspěšná vystoupení reprezentantů v leteckém modelářství na MS a ME a zároveň vyzdvihl i organizační práci všech pořadatelů MS v kategorii F3B pořádaného v Ivančicích u Brna a především práci R. Vojtěcha a J. Hlávka ve funkcích startérů této soutěže. Jejich práce byla vysoce hodnocena i zahraničními účastníky přímo v závěru mistrovství. 

Pro informaci uvádíme zkrácený přehled nejlepších dosažených výsledků na MS a ME za r. 2009 

Soutěž Místo Jméno Umístění
MS F1E Německo Orel Jaromír 2. místo
MSJ F1E Horn Martin 1. místo
družstvo 2. místo
.
MEJ F1D Srbsko Kaplanová Gabriela 1. místo
družstvo 1. místo
.
ME F2B Srbsko Vejmola Jiří 2. místo
družstvo 3. místo
.
ME F3J Polsko Krištof Pavel 2. místo
družstvo 3. místo
.
MEJ F3J družstvo 2. místo
.
MEJ F1A družstvo 3. místo
.
ME F4C Norsko Fencl Pavel  3. místo
družstvo 3. místo
.
MS, ME - Mistrovství světa /Mistrovství Evropy senioři 
MSJ, MEJ – Mistrovství světa /Mistrovství Evropy junioři

Zpracoval: Ing. Petr Cejnar


Stanovisko SMČR k dalšímu návrhu Ministerstva dopravy ČR a Úřadu pro civilní letectví „Předpisu L2 – Doplněk X – Bezpilotní systémy“.


Dne 30.11.2009 zaslal SMČR svoje stanovisko k „Doplňku X“ na ÚCL ve shodě s jeho výzvou k připomínkování návrhu. 
V souladu s již dříve uvedenými připomínkami svazu byl opětovně zpracován materiál, který shrnuje a vysvětluje rozporné body z pozice nejen modelářského svazu, ale i z hlediska modelářské činnosti jako takové.

Odeslaný materiál se skládá ze čtyř samostatných částí.
1/ Vyjádření SMČR v rámci odborného připomínkového řízení k návrhu změny leteckého 
předpisu L 2, Pravidla létání Regulace bezpilotních systémů
2/ Zpracování „Doplňku X“ s připomínkou SMČR
3/ Zpracování připomínek do v Hlava 1, Předpisu L2 
4/ Zpracování „Doplňku Y“ – Modely letadel do 20 kg

V části 1/ Vyjádření SMČR - jsou uvedeny připomínky svazu a jejich odůvodnění k předloženému Doplňku X včetně stanoviska proč byl zpracován Doplněk Y a upraveny materiály Hlava 1 a přepracován Doplněk X.

V části 2/ přepracovaný Doplněk X – zapracovány připomínky do předpisu jako samostatný předpis pro UAV bez modelů letadel do 20ti kg. 

V části 3/ připomínky Hlava 1, Předpisu L2 – zde jsou zapracovány nová názvosloví v návaznosti týkající se definic modelů letadel do 20ti kg z Doplňku Y.

V části 4/ „DOPLNĚK Y“ - nově zpracovaný materiál, která vychází z původních návrhů, ale je výhradně určen a zahrnuje pouze oblast modelů letadel do 20ti kg. Ve svém obsahu respektuje jak požadavky bezpečnosti leteckého provozu, pravidel užívání a provozování modelů, včetně pravidel užívání vzdušného prostoru.

Zájemci o seznámení se s jednotlivými materiály mají možnost tyto si zobrazit ve formátu pdf po prokliknutí zde.

Vyjádření SMČR soubor 1

Vyjádření SMČR soubor 2

Vyjádření SMČR soubor 3

Vyjádření SMČR soubor 4


Po dřívějších zkušenostech z projednávání připomínek a návrhu, jsou uvedené materiály publikovány opětovně v plném znění, tak jak byly na ÚCL předloženy. 
Závěrem bychom rádi poděkovali, těm modelářům a klubům, kteří poslali své připomínky a návrhy na ÚCL vyjádřili tak svůj postoj k navrhovanému materiálu.

V Praze 1.12.09

Za KLeM ČR Ing. Petr Cejnar


 

Praha, 30. října 2009 

Předseda Svazu modelářů ČR k „Doplňku X“

Doplněk X bezpilotní systémy k předpisu L2

Doplněk v tomto znění zpracoval Úřad civilního letectví /UCL/.
Vydáno bylo 16.10.2009 k veřejnému připomínkovému řízení, které bude uzavřeno 30.11.2009.

Tento materiál vznikl na základě připomínek členů komise ze zasedání dne 8.9.2009.
Tohoto zasedání jsme se zúčastnili a připomínky jsme v termínu odevzdali na Min.dopravy ČR (naše připomínky jsou zveřejněny). Ani jedna naše připomínka nebyla akceptována, nevíme proč, a ani náš požadavek na seznámení se s připomínkami ostatních členů komise nebyl splněn, do dnešního dne jsme nedostali odpověď.

Celý text doplňků získáte na adrese uvedené p.Cejnarem v jeho příspěvku..

Čtěte tento dokument pozorně a ihned si jednotlivé body promítněte do naši sportovní, nebo rekreační leteckomodelářské a raketomodelářské činnosti, dopad na kluby, kroužky, výrobce, prodejce aj.

Je potřeba, aby toto veřejné připomínkové řízení bylo skutečně veřejné t.zn., že se může zúčastnit každý, kdo má k této problematice co říci, má názor, věcnou připomínku, kritiku.
Svoje písemné připomínky zasílejte na adresu
UCL-Letiště Ruzyně, 16008 Pha 6, nebo mail: olp@ c aa.cz

V případě, že budete chtít seznámit se svými podnětnými připomínkami i Klub leteckých modelářů ČR, pošlete je na adresu Svazu modelářů ČR.
Máme příležitost se vyjádřit, takže už bychom neměli být postaveni před nějaký likvidační předpis. To už tady bylo a není to tak dávno. 

Klub leteckých modelářů ČR a Svaz zpracují naše oficielní stanovisko a zašlou na Min.dopravy ČR - jeho znění bude zveřejněno.


Karel Koudelka
předseda SMČR


 

Praha, 20. října 2009

Výzva všem členům SMČR a modelářské veřejnosti.

Po několika jednáních mezirezortní pracovní skupiny UAS při Ministerstvu dopravy ČR, včetně přizvaných zástupců Svazu modelářů České republiky, vydal Úřad pro civilní letectví návrh na doplnění leteckého „Předpisu L2 – Doplněk X – Bezpilotní systémy“. Tento doplněk je návrhem pro stanovení pravidel pro provoz bezpilotních prostředků a zahrnuje též modely letadel. 

SMČR po posledním jednání předložil koncepční připomínky k tomuto návrhu a požadoval na MD ČR, aby byly zveřejněny i další připomínky členů komise. Musíme zde konstatovat, že ani koncepčním připomínkám, ani žádosti nebylo vyhověno.

„Doplněk X“ je zveřejněn na stránkách ÚCL včetně dalších doplňujících materiálů k všeobecnému připomínkování.

Odkaz na www stránky: http://www.ucl.cz/index.php?menu=34&mm=19&stranka=215.

SMČR tímto vyzývá všechny svoje členy a další modelářskou veřejnost k připomínkování tohoto materiálu. Každý z Vás může zaslat svoji připomínku, návrh na změnu nebo podnět přímo na adresu ÚCL nebo na sekretariát SMČR navratil@svazmodelaru.cz k dalšímu zpracování a následnému předání na ÚCL jako stanovisko SMČR.

V Praze dne 20.10.09

Ing. Petr Cejnar
člen předsednictva KLeMČR
člen komise SMČR pro jednání na MD


 

Praha, 1. října 2009

Stanovisko SMČR k „Doplňku X“ MD ČR

Ministerstvo dopravy vyzvalo SMČR k dalšímu jednání ohledně Doplňku X – Bezpilotní systémy

Pro členy SMČR a další modelářskou veřejnost zde uvádíme výsledky z jednání KLeM ČR ke schůzce na MD a stanovisko a odpověď SMČR na předložený materiál, která byla zaslána na MD.

 

Na základě jednání na Ministerstvu dopravy dne 8.9.2009, kdy nám byl předložen znova zpracovaný návrh „Doplňku X“ a doplněný o pozměňující texty, byl tento návrh projednán na zasedání Klubu Leteckých modelářů ČR jako odborné komisi Svazu modelářů ČR .

Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry, které jako připomínky SMČR si dovolujeme tímto Vám předložit.

SMČR je si vědom nutnosti zajistit bezpečnost při provozování leteckých modelů ať již ve vztahu k bezpečnosti leteckého provozu, tak i ve vztahu k ostatní subjektům, které se mohou přímo nebo nepřímo podílet na provozu leteckých modelů. Z tohoto důvodu nejsou připomínky zaměřeny na konkrétní opatření jež stanovuje tento dodatek, ale připomínky poukazují na celkové zpracování tohoto materiálu.

SMČR nesouhlasí s tím aby letecké modely byly zahrnuty pod jednu kategorii obecně nazvanou bezpilotní systémy. Podle platné legislativy je známo, že je konkrétně definována hranice mezi modelem letadla, které nepodléhá leteckým přepisům a modelů letadel, která těmto předpisům podléhají. Současně jsou též stanoveny předpisy pro bezpilotní prostředky a bezpilotní systémy určené pro vojenské, vědecké a komerční využití odlišné svým použitím od modelů letadel. Zde můžeme vyslovit souhlas s případným vytvořením samostatného předpisu týkajícího se pouze modelů letadel určených pro sportovní a rekreační vyžití. 

SMČR nesouhlasí se stanovením nových váhových limitů pro modely letadel a požaduje jejich vypuštění z předpisu. Odvolávání se na hmotnostní limit, případně poukazování na kinetickou energii může být zavádějící. Z pohledu zajištění bezpečnosti je nutno přihlédnout ke konstrukčnímu provedení modelu a ne jen k jeho hmotnosti. 

SMČR požaduje aby modelářská letecká soutěž nebyla zahrnována pod pojem letecká veřejná vystoupení, neboť akce pořádané a organizované modelářskými kluby v působnosti SMČR jsou akce přístupné pouze pro členy SMČR a nebo zahraniční účastníky s licencí FAI, která potvrzuje členství v modelářské zahraniční organizaci sdružení pod organizací CIAM - FAI jako SMČR prostřednictvím Aeroklubu ČR. Letecko modelářská soutěž není veřejným vystoupení. Je zde podstatný rozdíl s propagačními akcemi. Je samozřejmostí, že i při pořádání letecko modelářských soutěží jsou stanovena bezpečnostní předpisy a opatření, přímo odpovídající jednotlivým kategoriím dle jejich charakteru.

Podle evropské legislativy a předpisů Ministerstva dopravy ČR jsou modely do stanoveného hmotnostního limitu vyčleněny z povinnosti pojištění provozovatelů letadel a to v návaznosti na definici modelu letadla. Nesouhlasíme se stanoveným limitem povinného pojištění v návaznosti na stanovené hmotnostní limity. Nezříkáme se však názoru, že provozovatel modelu je zodpovědný za případné způsobené škody jak na majetku, tak i na zdraví osob. Z tohoto důvodu má SMČR uzavřenu hromadnou pojistku a akce pořádané za podmínek stanovených pojistnou smlouvou. V individuálních případech by měl být, podle našeho názoru, provozovatel pojištěn především podle charakteru provozovaného modelu.

Závěrem bychom chtěli požádat, abychom byli seznámeni s případnými dalšími připomínkami ostatních členů komise, kteří se podílejí na zpracování předpisů, ještě před jejich definitivním zapracováním do jeho znění .

S pozdravem  Karel Koudelka 
předseda SMČR


Podle závěrů z jednání na MD je návrh Doplňku X prozatím v pracovní verzi a jednotliví účastníci v komisi budou ještě předkládat svoje připomínky. Po jejich zapracování by měl být text Doplňku X zveřejněn k veřejnému připomínkování na stránkách ÚCL. 
SMČR konečný text k připomínkování též zveřejní na svých stránkách.

V Praze dne 28.9.09
Zpracoval: Ing. Petr Cejnar


Svaz modelářů ČR a sportovní reprezentace.


Více jak 15 let pracuje Svaz modelářů ČR a Svaz modelářů Slovenské republiky naprosto samostatně a řídí se především v oblasti dotační politiky na sport, rozhodnutím svých státních orgánů.
- neznám Slovenskou, myslím, že umím Českou.
- budu uvádět konkrétní fakta tak, aby to mohl pochopit i laik popřípadě novinář.

Finanční prostředky určené na sport jdou prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a sportu, buď přímo na Svazy, nebo na jejich zastřešující orgány.
Velmi častá výměna ministrů je první zádrhel v činnosti ministerstva, protože se většinou vymění í náměstci.Už si ani nepamatuji, který z ministrů si uvědomil, že kromě školství řídí i sport.
Už několik let se připravuje nová koncepce v oblastí řízení a dotační politiky ve sportu. Takže platí tedy stará. To tedy znamená:
jestliže je schválen rozpočet České republiky je naděje, že finanční prostředky budou rozděleny. Kolik, a na co /programy/, kdy , určuje ministerstvo./Dříve při ministerstvu byly poradní orgány složené ze zástupců sportovního prostředí./ Už jsme zažili několik rozpočtových provizorií, ale „nejlepší“ jsou úsporné balíčky nebo škrty přicházející v polovině roku- není dovolání. 

Konkrétní částka určená pro sport je rozdělena :
95% z této částky je určeno výhradně pro olympijské sporty
5% pro ostatní sportovní svazy.
Tato částka se prakticky v posledních několika letech v řádech několika milionů nahoru, dolů nemění.Přesto však narůstá tlak olympijského sportu i na tu zbývající položku.
V případě, že se některý sport stane sportem olympijským má vystaráno o mediální publicitu a tím i o sponzory. Takových sportů není však mnoho, daleko více je nových sportů a tím i Svazů, které si činí nárok na podporu z těch 5 %.
Konkrétní dopad: jestliže jsme před několika lety měli na reprezentaci 1 až 3,5 mil. letos je to hluboce pod 0,8 mil.

Svaz modelářů v letech 1995-2003 pořádal vyhodnocení našich sportovců, všech našich odborností, pro medailisty z MS a ME, rozdávali se peněžní odměny, medaile, poháry, diplomy, bylo pohoštění, byli při tom manželky a trenéři, vedoucí družstev apod. Tedy zřejmě něco podobného co p.Sládek absolvoval na Slovensku. Nám všem se to velice líbilo, ale nikdy, i když to bylo v Praze, se těchto setkání ačkoliv byl zván, se nezúčastnil.

Poslední setkání a vyhodnocení sportovců přišlo Svaz na více než 400 tisíc Kč.

Předsednictvo stálo před rozhodnutím pokračovat v pořádání těchto akcí, nebo prostředky Svazu použít na navýšení: 
-dotace na reprezentaci
-použít na zabezpečení MR
-použít na soutěže pro mládež 

Předsednictvo zvolilo tu druhou možnost letošní dopad:
-reprezentace navýšena o 120 tis. Kč
-pořadatelé MR už mají přes 300 tis. Kč
-soutěže pro mládež více než 200 tis. Kč

Daleko jednodušeji by se vyúčtovalo jedno setkání sportovců než přibližně 100 MR a několik desítek soutěží mládeže.
Finanční prostředky Svazu jsou složeny z vašich příspěvků, ale hlavně od Sdružení sportovních svazů, který je akcionářem Sazky. Jejich výši lze pouze odhadnout, ale kdy konkrétně přijdou na Svaz, nelze určit. V současné době Sazka dluží Sdružení několik desítek mil. Kč. Pro nás to představuje mínus cca více jak 1 mil. Kč. 

K péči o reprezentanty patří i v průměru ročně 20 i více výjezdů do zahraniční na MS a ME. Od zařazení do programu na Ministerstvu, až po vyúčtování -- zodpovídá Svaz. Přímou návaznost na repre juniorů, jsou soustředění talentované mládeže. atd.atd.atd.atd.

Takže, když se napíše, že Svaz zapomíná na reprezentanty, tak je to zřejmě napsáno z neznalosti problematiky, ale bohužel to vrhá na Svaz poměrně negativní pohled. Znevažuje to však práci a činnost všech našich dobrovolných členů, kteří se starají o reprezentací.


Koudelka Karel

P. S. Návrh, zatím jen můj.
V Česku jsou dva modelářské časopisy, tak kdyby v lednovém, nebo únorovém čísle bylo foto našich medailistů z MS a ME všech našich odborností plus velmi krátká presentace. Bylo by to levné, skutečné zviditelnění, a dlouhodobé. Jsem zvědav, kdo se toho ujme. Já věřím, že to v předsednictvu projde.


 

Vyhodnocení sportovců Aeroklubu ČR a LAA.

Konalo se už po druhé v Mladé Boleslavi v muzeu Auto-Škoda.
Klub leteckých modelářů ČR rozhodl, že tohoto vyhodnocení se zúčastní družstvo RC maketářů, kteří se na MS v Polsku umístili na 1.místě. K pokrytí nákladů spojených s účastí se použijí prostředky, které byly přiděleny předsednictvem Svazu ve výši 15 tis. Kč.
Předávat ocenění jsem jim měl zřejmě já, ale přesto, že jsem nedostal oficielní pozvání na tuto akci jsem vyrazil, ale nedorazil. Ocenění jim předal p.O.Šafek.
To co následovalo na webu –moje hobby, pošpinit kohokoli a cokoliv, bylo bez znalosti věci. Moje neúčast (stalo se vůbec poprvé v mém už 3. funkčním období, že jsem na akci nedorazil) nikoho neopravňuje kritizovat činnost Svazu.
Letos jsem se zúčastnil 2x předsednictva klubu leteckých modelářů, 1x klubu raketových modelářů, 1x klubu lodních modelářů, 2x na radu Sdružení sport.svazu a 1x na soustředění talentované mládeže.
To je zatím jen malé ohlédnutí, za moji aktivitou jako předsedy Svazu. Pro pány kritiky bych mohl pokračovat. Účast na vyhodnocení sportovců byla pro mě vždycky vítaným setkáním s lidmi, kteří jsou mně blízcí.
Páni maketáři, ještě jednou se Vám omlouvám, příště pojedu třeba vlakem.

Perlička nakonec tu zdrcující kritiku umístěnou na webu, tam dal náš reprezentant, nebo jeho otec, který by se měl zúčastnit Světových letech her a Svaz na to bude přispívat.!!! 

K.Koudelka.

 


Praha, 6. března 2009

Nové číslování licencí FAI

Vážení kolegové,
od ledna 2009 Svaz modelářů ČR vydává licence FAI s novým číslováním. 

Od Aeroklubu ČR jsme dostali pořadová čísla, počínaje číslem 1001 a výše. Tato čísla jsou v současné době přidělována postupně tak, jak přicházejí žádosti o vystavení. Z toho vyplývá, že nově vydaná licence FAI již nesouhlasí s číslem vaší národní licence, kterou máte na modelech.

Ve „Zpravodaji“ Klubu leteckých modelářů ČR číslo 34 – 2009 je v článku 2., druhý odstavec uvedena informace o licencích FAI: „Číslo licence FAI se bude uvádět spolu s písmeny CZE , která musí být podle pravidel nejméně 25 mm vysoká.“

Tato informace není zcela přesná, protože vám na modelu zůstane i nadále stávající číslo národní licence, např. CZE 29 – 15. 

Nové číslo mezinárodní licence FAI, vystavené SMČR, budete používat pouze na samolepkách FAI, které se při mezinárodních soutěžích, světových pohárech, ME a MS nalepují na modely.

Tato nová databáze vydaných mezinár. licence FAI bude uvedena v centrální databázi FAI, kde si bude moci každý pořadatel výše uvedených soutěží zkontrolovat přehled vydaných mezinár. licencí pro případ, že mezinár. licenci zapomenete doma (což by se nemělo stát).

Na závěr ještě upozornění - licence FAI se vystavují pouze do 15.5.2009.

Mgr. Miroslav Navrátil
    tajemník SMČRPraha, 26. ledna 2009

Seznam modelářských letišť

Vážení kolegové modeláři,

dovolím si touto cestou poděkovat těm z Vás, kteří zaslali dotazníky na modelářská letiště. Do konce roku 2008 jsem obdržel celkem 234 vyplněných dotazníků. Toto číslo zahrnuje dotazníky zaslané jednotlivými kluby jak leteckomodelářské odbornosti, tak i dotazníky zaslané jednotlivci a i dotazníky od raketových modelářů. Některé kluby využily možnosti a zaslaly více dotazníků s uvedením více prostorů, kde provozují svojí činnost.
Nebudu hodnotit způsob a úroveň vyplnění některých dotazníků, ale rád bych naznačil odpověď na otázku:
„ Co se seznamem, který vznikl po přepsání dotazníků do počítače “?.
Ano je zde nějaká databáze ploch, které využívají modeláři k provozování své činnosti. Tuto databázi bychom rádi projednali s představiteli ÚCL a potažmo následně v pracovní komisy MD. Naším záměrem je, aby na plochách, jež jsou v seznamu, bylo možno létat s modely podle dosud platné legislativy a při dodržení všeobecných bezpečnostních podmínek podle jejich umístění. 
Předsednictvo KLeM ČR dalo na svém zasedání dne 8.1.2009 zástupcům SMČR při pracovní skupině MD k tomuto postupu mandát. Zároveň bylo doporučeno, pro další období, by se v určitých časových intervalech, pravidelně projednávalo s ÚCL využívání dalších prostor pro provozování leteckých a raketových modelů. Předsednictvo KLeM ČR též předpokládá, že po konečném zpracování dosavadního seznamu modelářských letišť a jeho projednání, tento seznam dá k dispozici na svých www. stránkách s údaji, kde a za jakých podmínek lze provozovat modelářskou činnost.

Ing. Petr Cejnar

 

Další informace předsednictva KLeM ČR :

- V současné době můžete s modely bez ohlášení létat do výšky 300m ať jste členem SMČR, ČMMA, ACES, SAM nebo nějaké jiné modelářské organizace.

- Model ale nesmí přesahovat svojí hmotností 20kg vzletové váhy. Pro modely s hmotností vyšší než 20kg platí zákon o civilním letectví (Modely s hmotností vyšší než 20kg nejsou zahrnuty v pravidlech a opatřeních SMČR). 

- S modelem můžete létat:  - v předepsané minimální vzdálenosti od oficiálních letišť, 
- mimo prostory zakázané pro letecký provoz a prostory s omezením leteckého provozu,
- v předepsaných vzdálenostech od komunikací, vodních toků, přírodních rezervací, vedení elektrického napětí, rekreačních a lázeňských oblastí a obydlených prostor . 

- S modelem můžete létat tak, aby jste neomezovali a neohrožovali ostatní občany a nezpůsobili újmu na zdraví a majetku ostatním občanům.

- Za provoz modelu zodpovídá pouze a jedině jeho provozovatel a pilot .

- Doporučujeme všem modelářům k seznámení se s KODEXem modeláře, který je publikován na www stránkách SMČR. 

- Při soutěžních akcích, tréninkové činnosti a dalších oficiálních akcí jsou členové SMČR pojištěni. Rozsah a výklad k pojištění je zveřejněn na www stránkách SMČR. 

Pro informaci členské základně a v zájmu objektivního posouzení celé problematiky si dovolujeme zveřejnit nejaktuálnější dostupné materiály z jednání na MD ohledně modelářské činnost:
26.9. 2008 - se konalo na MD poslední jednání.
26.10. 2008 - byl předložen návrh zápisu z jednání k připomínkování 
8. 11. 2008 - byly předloženy na MD připomínky SMČR k zápisu z jednání a zaslán KODEX leteckého modeláře
22.12. 2008 – byl rozeslán na všechny zúčastněné nezměněný zápis z jednání a neakceptované připomínky SMČR s KODEXem.

 

Následně zveřejňujeme Zápis z jednání na MD a připomínky SMČR k tomuto zápisu:

1/ Zápis z jednání na MD ze dne 26.9.2008

 

Zápis z jednání o zajištění bezpečnosti při letech modelů,
které se konalo na MD dne 26.9.2008

Jednání se zúčastnili: Ing. Gorgol, Mgr. Mareš (MD), Ing. Hezký, Ing. Nath (ÚCL),Ing. Prokšan (PČR LS), Ing. Beneš (MO), Koudelka, Ing.Cejnar, Mgr. Navrátil (SM ČR), Janko, prof. Nožička (CMMA).

Zasedání přijalo tento program:
1. Schválení záznamu z jednání konaného dne 28.8.2008
2. Materiál Ing. Macka „Regulace bezpilotních systémů 
3. Materiál ČMMA
4. Kodex modeláře
5. Definice
6. Hmotnostní kategorie modelů
7. Různé

Úvodní poznámka
Toto jednání bylo mimořádným zasedáním členů mezirezortní pracovní skupiny pro UAS při MD se zástupce leteckých modelářů. Bylo zaměřeno výhradně podmínky a postupy pro provozování modelů letadel.

K bodu 1
Zasedání schválilo záznam z jednání konaného dne 28.8.2008.

K bodu 2
Zasedání konstatovalo, že materiál „Regulace bezpilotních systémů“, který vypracoval Ing. Macek je vhodným základem pro úpravu pravidel připravených mezirezortní pracovní skupinou pro UAS, týkající se pojištění bezpilotních systémů (včetně modelů). Je však potřebné aby se sešli Ing. Macek a Mgr. Mareš s cílem odstranit nejasnosti obsažené v tomto materiálu a zpřesnit jej. Mgr. Mareš s tímto návrhem souhlasil. Zejména je nutno posoudit zda je nutno zavádět definici modelu letadla pro účely pojišťování modelů letadel. Mezirezortní skupina se nedomnívá, že by zavedení definice bylo nezbytné pro účely regulace modelů obecně, nicméně prezentovaný materiál k pojištění z definice modelů vychází. Výsledky budou prezentovány mezirezortní pracovní skupině.

K bodu 3
Mezirezortní pracovní skupina kladně zhodnotila materiál, který předložila ČMMA k regulaci modelů vyšší hmotnostní kategorie. Návrh dopracovat materiál do konané podoby na úrovni užší pracovní skupiny, nejlépe při ÚCL, negovali zástupci ÚCL s tím, že práci na dokumentu v současné době brání skutečnost, že nebyl přijat a uveřejněn regulační materiál připravený mezirezortní skupinou, který měl vytvořit prostor pro další regulaci bezpilotních systémů obecně. Za dané situace je návrh předložený ČMMA v rozporu s leteckým zákonem. Dále bylo konstatováno, že další práce skupiny by se měla soustředit na dopracování návrhu regulačního návrhu zpracovaného mezirezortní skupinou s přihlédnutím k připomínkám letecké veřejnosti, které byly prezentovány v rámci veřejného připomínkového řízení k doplňku předpisu L 2. Bylo dohodnuto, že modifikaci návrhu zajistí užší pracovní skupina při ÚCL. Termín jednání oznámí ÚCL.

K bodu 4
Zástupci SM ČR sdělili, že Kodex modeláře ještě není dopracován do podoby vhodné k projednání. Z vyjádření ostatních účastníků jednání vyplynulo zejména, že „kodex“ je sice dobrá věc, není však pro nikoho, ani pro členy SM ČR, závazný a jeho dodržování není právně vymahatelné. Kodex též nesmí být v rozporu s budoucími národními předpisy, které stanoví postupy a pravidla pro využívání vzdušného prostoru při letech modelů.

K bodu 5
Návrh definice modelů, který předložil SM ČR byl ostatními účastníky jednání odmítnut, neboť jen potvrzuje současný stav což je v rozporu s potřebou vyřešit koexistenci letů modelů a bezpilotních systémů s ostatním letovým provozem.

K bodu 6
Zástupci SM ČR opět opakovali svá tvrzení, že požadavky na zajištění bezpečnosti letů se netýkají modelů s hmotností menší než 20 kg. Bylo jim sděleno, že zmíněný limit byl uplatněn v leteckém zákoně na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785 z roku 2004, které se týká výhradně pojištění. Nelze z něj tudíž dovozovat, že modely o hmotnosti nižší než 20 kg nemusí při letech dodržovat postupy a předpisy zajišťující bezpečnost letů. Je potřebné uvědomit si, že střet letadla s modelem i o nízké hmotnosti, či pád modelu mohou mít za následek úmrtí či zranění osob a škody na majetku. K hmotnostním limitům jak byly obsaženy v návrzích regulace v ČR, bylo doplněno, že hmotnostní limity byly, na základě konsensu mezirezortní pracovní skupiny pro UAS přejaty z britských právních předpisů, které představují osvědčený způsob regulace modelů letadel a jsou i výchozími podklady pro předpisovou činnost většiny mezinárodních organizací. 

Dále bylo sděleno, že výškový limit 100 m (AGL) byl zvolena proto, že minimální výška letů letadel, s výjimkou vzletů a přistání, je 150 m (AGL). Létání ve větších výškách je nutno vždy koordinovat, dle místa letů buď se stanovišti řízení letového provozu nebo s osobami odpovědnými za bezpečnost letů na letišti (letištní řídící věž, nebo stanoviště AFIS) nebo odpovědnými osobami na plochách pro sportovní létající zařízení. Pro lety ve větších výškách je nutno znát alespoň základní pravidla pro zabraňování srážkám letadel a též mít znalosti o konkrétních třídách vzdušného prostoru v místě letů. Dále bylo vysvětleno, že návrhy regulačních materiálů musí respektovat terminologii použitou v předpisu, v němž jsou obsaženy. K podrobnému vysvětlení slouží materiály označované jako vysvětlující nebo poradní. K používání zkratek bylo zástupcům SM ČR sděleno, že v návrhu doplnění předpisu jsou použity zkratky ICAO, které jsou letecké veřejnosti všeobecně známy. Nicméně bylo přislíbeno, že materiál bude doplněn o seznam zkratek a s uvedením jejich plného znění.

K bodu 7
Ing. Beneš presentoval materiál“Připomínky k návrhu Doplňku X předpisu MD L-2, Pravidla létání“, který byl zástupcům SM ČR předán na minulém jednání k připomínkám. SM ČR však žádné připomínky nepředložil, ale navržené úpravy během presentace hodnotil kladně. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o pracovní návrh možného řešení SM ČR a ostatními modeláři popsaných problémů, bylo by dobré, aby SM ČR tento materiál podrobně prošel a připravil si případně své návrhy. Doplněk „X“ musí pokrýt celý segment UAV a modeláři jsou jen jednou z jeho nedílných součástí. Proto není žádoucí odmítnout tento doplněk jako celek, ale je nutno ho upravit do takové podoby, aby umožňoval bezpečné využívání vzdušného prostoru všemi účastníky, včetně modelářů. Této situaci musí odpovídat i případné definice v zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 

Jedním z bodů byl i návrh na úpravu podmínek létání na modelářských letištích s velkým provozem.

Zástupci SM ČR přislíbili, že předají mezirezortní skupině pro UAS na ÚCL seznam ploch (modelářských letišť) využívaných v současné době modeláři. Získání údajů by mělo proběhnout mimo jiné i formou dotazníku, jehož obsah byl předběžně dohodnut a na jehož konečné formulaci přislíbili zástupci ÚCL další spolupráci. Zástupci SM ČR dále uvedli, že regulace je problematická i z hlediska distribuce potřebných materiálů k modelářům. Profesor Nožička opět zopakoval, že když si někdo koupí vysílačku jsou k ní přibaleny i pokyny co je třeba udělat a co dodržovat. Neměl by být problém podobným způsobem postupovat i u stavebnic modelů, včetně odkazů na oficiální materiály a jak se k nim dostat. Toto podpořil i p. Janko s tím, že kontaktovat naše výrobce a dovozce by neměl být problém. Publikaci příslušných materiálů a podrobných výkladů předpokládá jak ÚCL na svých stránkách tak i ČMMA a další zájmová sdružení cestou modelářských časopisů a www stránek.

K návrhu tohoto zápisu zaslali zástupci SM ČR připomínky, které uvádím příloze. Budou projednány na příštím vzájemném setkání, které se předpokládá na přelomu leden/únor 2009. Přiložen je i návrh Kodexu modeláře z 8.11.2008.
V Praze dne 22.12.2008
Zapsal: Ing. Gorgol 

Příloha: 1. Kopie dopisu SMČR ze dne 8.11.2008, která obsahuje připomínky k návrhu zápisu.. 
2. Kodex modeláře z 8NOV8

 

2/ Připomínky SMČR k Zápisu z jednání na MD ze dne 26.9.2008, bez jejich akceptace.

Vážený pane Gorgole,
K návrhu zápisu si dovoluji Vám zaslat následující připomínky:

Bod 2. Požadujeme uvést:
SMČR nesouhlasí se stanoviskem mezirezortní skupiny, že není nezbytné pro účely regulace modelů zavést definici modelu. Podle názoru zástupců SMČR je definice potřebná pro účely stanovení rozdílnosti leteckých modelů a bezpilotních prostředků (AUV), které se od modelů letadel odlišují svými vlastnostmi a užitím. Definice modelu je též nutná pro oblast stanovení odpovědnosti za jeho provoz a pro potřeby pojišťovnictví.

Bod 3. Požadujeme uvést:
K projednání materiálu „K regulaci modelů vyšší hmotnostní kategorie“, předložený ČMMA nebyli zástupci SMČR pozváni. 

Bod 4. 
Tento bod je vytržen z kontextu zápisu předcházejícího ti. z 28.8.2008, kde je konstatováno. že KODEX bude předložen k diskusi do konce října 2008. Není nám proto známo, proč je zde uvedena věta, která staví do negativní pozice SMČR.

Bod 5.
Tato formulace textu přesně neuvádí důvod odmítnutí návrhu SMČR. Předložený návrh modelu letadla byl textový návrh pro úpravu zákona ze strany SMČR Z uvedeného postoje vyjádřeného v tomto zápisu je zřejmé, že není ochota specifikovat co je model letadla.

Bod 6.
Již ve druhé větě Vašeho textu jenom potvrzujete rozpor s bodem č. 5., kde uvádíte, že je návrh SMČR na definici modelu v rozporu s potřebou vyřešit koexistenci letů modelů letadel a bezpilotních prostředků. Zde v tomto bode však říkáte, že v leteckém zákoně je uplatněn limit pro modely letadel, ale pouze z hlediska pojištění. Nemáte však pravdu, neboť limit pro modely letadel je obsažen též v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 216/2008
ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, a ten se netýká pouze pojištění, ale především bezpečnosti. Následuje pak zákon O civilním letectví č. 49/1997Sb., který též uvádí do jaké hmotnosti je model letadla a na které letadla se zákon vztahuje. Tímto se však nechceme distancovat od spoluúčasti na zlepšení bezpečnosti při provozování leteckých modelů.
Zarážející je, že v zápise v bodě o hmotnostních limitech najednou přeskakujete na problematiku výškového limitu, který žádný zákon neřeší jako omezení. Podle našich záznamů problém výškového limitu byl diskutován a předmětem jednání v bodě 7/ při projednávání Doplňku X, který tento limit stanovil. 

Bod 7.
K počátečnímu odstavci nemáme zásadních připomínek a jestli že bude Doplněk X akceptovat uvedený zákon dle poslední věty tohoto odstavce nebudeme mít námitek.
V dalším textu je nešťastně uvedena formulace 
Jedním z bodů byl i návrh na úpravu podmínek létání na modelářských letištích s velkým provozem.
Z uvedeného by mohlo vyplynout, že budeme regulovat i dění na letištích. To snad ne.
Přehled letišť s modelářskou činností členů SMČR je připravován a bude předložen.
K poslednímu odstavci s politováním musíme konstatovat, že uvedené u prohlášení p. prof. Nožičky a p. Janka, je dosti nešťastně formulováno a není uvedeno, kdo bude zajišťovat a řešit problematiku informovanosti veřejnosti, která není nikde organizována.
 „Profesor Nožička opět zopakoval, že když si někdo koupí vysílačku jsou k ní přibaleny i pokyny co je třeba udělat a co dodržovat. Neměl by být problém podobným způsobem postupovat i u stavebnic modelů, včetně odkazů na oficiální materiály a jak se k nim dostat. Toto podpořil i p. Janko s tím, že kontaktovat naše výrobce a dovozce by neměl být problém“ . 
Je to sice optimistické prohlášení, ale neřeší druhou část onoho problému a to je kdo zajistí její realizaci.

Vážený pane Gorgole, dovoluji si Vás požádat o zobjektivizování předmětného zápisu, případně i vynechání některých slovních pasáží, které sice v průběhu diskuse byly vyřčeny, ale nejsou podstatné z hlediska obsahu jednání.

V návaznosti na předchozí jednání si Vám dovoluji v příloze zaslat Kodex leteckého modeláře, jako pracovní materiál. Je jasné, že ze stran různých pohledů je možné mít k tomuto Kodexu mnoho připomínek. Je však nutno si uvědomit za jakým účelem je tento materiál zpracován. Kodex by měl být jedním z prvních materiálů – návodů pro všechny zájemce o letecké modelářství, jak se chovat, jak postupovat a čím se řídit při provozování leteckomodelářské odbornosti.
Vědomi si nutnosti zvyšování úrovně bezpečnosti leteckého provozu, SMČR do budoucna připravuje pro zlepšení provozu leteckých modelů konkrétnější dokument, který by pro jednotlivé kategorie leteckých modelů objasňoval postupy stavby, chování a létání s leteckými modely.

S pozdravem

Karel Koudelka
předseda SMČR 


 

21.listopadu 2008

 

Svaz modelářů ČR
Klub leteckých modelářů ČR

„Kodex leteckého modeláře“                      

Svazu modelářů České republiky (dále jen „SMČR“), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí vydává tento „ Kodex leteckého modeláře“ (dále jen „KODEX“), který je považován za základ bezpečného provozování modelů letadel.

Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého modeláře a technické parametry modelu letadla musí modelář počítat s tím, že provozem modelu letadla může být způsobena škoda. S uvážením tohoto nebezpečí musí dodržovat nejen pravidla, která jsou stanovena obecnými právními předpisy, ale i zvláštní pravidla, která umožní dosáhnout přijatelné úrovně bezpečnosti při provozu modelů. 

Cílem KODEXu je

 • předložit obecná pravidla chování leteckých modelářů

 • informovat o možných rizicích provozu modelu letadla a stanovit pravidla pro předcházení jejich vzniku nebo jejich minimalizaci, 

 • dodržováním pravidel podpořit zajištění bezpečnosti leteckého provozu,

 • napomáhat leteckým modelářům porozumět problematice provozu civilního letectví,

 • zvyšování ochrany zdraví, majetku, přírody a životního prostředí,

 • posílit obecnou důvěru v bezpečnost provozu leteckých modelů na území ČR, ale i ne světě.

SMČR vyzývá všechny své členy sdružené v odbornosti leteckých modelářů, ale i další své členy sdružené pod jinými odbornostmi, kteří ve svém volnu provozují modely letadel, k dodržování tohoto KODEXu. SMČR zároveň vyzývá všechny ostatní osoby, které ve svém volnu provozují modely letadel, aby se k dodržování tohoto KODEXu dobrovolně přihlásili, případně aby se alespoň inspirovali v základních otázkách bezpečnosti provozu modelu letadla.

Zákonné předpisy a pravidla pro provoz leteckých modelů

Základním předpokladem je vědomí, že za provoz modelu zodpovídá a případné důsledky plynoucí z jeho provozování nese provozovatel - pilot modelu.

Na provoz modelů letadel se přímo nebo nepřímo vztahuje řada obecných právních a oborových předpisů. 

Obecná úprava obezřetného chování a důsledky vzniku případné škody při provozu leteckých modelů jsou obsaženy v zákonu č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku v platném znění.

Současná právní úprava civilního letectví a státní správy na úseku civilního letectví je obsažena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“) a jeho prováděcím předpisu, jímž je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na provoz modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nad 20kg se vztahuje zákon č. 49/1997 Sb, o civilním letectví, v platném znění a příslušné prováděcí předpisy, které na takový model letadla pohlíží podle § 52 jako na letadlo bez pilota.

Na provoz modelů letadel pro soutěžní účely a pořádání soutěží modelů letadel se vztahuje Sportovní řád FAI, část 4 – letecké modelářství a Sportovní řád České republiky pro letecké modeláře (dále souhrnně jen „Pravidla“). 


Pro účely tohoto KODEXu se modelem letadla rozumí:

- model letadla určený pro sportovní a rekreační vyžití občanů, který je 

 • těžší vzduchu

 • omezených rozměrů

 • s motorem nebo bez něj

- model letadla, který

 • není schopen nést člověka 

 • nelze provozovat mimo vid pilota

 • není provozován za účelem zisku

Tímto se model letadla zásadně odlišuje od bezpilotních prostředků vyvinutých pro komerční, vládní, vojenské účely nebo vědecký výzkum.

Obecné zásady létání s modely

 • Za rekreační létání se považuje nejen létání „pro radost“, ale i tréninkové lety s modely určenými pro sportovní účely, konané mimo organizované soutěžní akce pořádané pod hlavičkou organizací sdružující letecké modeláře.

 • Za sportovní létání se považují nejen jednotlivé soutěžní lety, ale i tréninkové a jiné lety, konané v rámci organizované akce pořádané pod hlavičkou organizace sdružující letecké modeláře.

 • Lety s modelem modelář provádí jen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nejen osob a majetku na zemi, ale i ostatního účastníků letového provozu.

 • S výjimkou, kdy tak povolí provozovatel letiště, se lety modelu letadla nesmí provádět v bezprostřední blízkosti civilního nebo vojenského letiště.

 • Při létání s modelem v blízkosti letiště je povinností modeláře oznámit začátek létání na stanoviště řízení letového provozu a vyžádat si jeho souhlas s provozem modelu. Na stanoviště řízení letového provozu oznámí i ukončení látání s modelem.

 • Lety modelů modelář neprovádí v zakázaných, omezených a nebezpečných prostorech a ochranných pásmech. Modelář získá a pravidelně aktualizuje informace o těchto podmínkách v místě, kde hodlá provádět lety s modelem letadla, z veřejně dostupných zdrojů.

 • Model letadla se nesmí použít k přepravě nebezpečných látek nebo zařízení, které by mohly způsobit obecné ohrožení.

 • Model letadla se nesmí použít ke shazování předmětů za letu, které by svojí povahou mohly způsobit škodu na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

 • Modelář musí trvale udržovat vizuální kontakt s modelem letadla, přičemž i bez použití optických optických pomůcek musí být schopen rozpoznat přesnou polohu modelu ve vzduchu.

 • Lety modelů letadel by neměly být prováděny do větší výšky, než ve které je schopen bez použití optických pomůcek bezpečně rozpoznat polohu modelu a svým jednáním zabránit střetu s jinými uživateli vzdušného prostoru. Přitom je povinen respektovat stanovené třídy vzdušného prostoru a pravidla pohybu v nich. Za tímto účelem by se měl modelář trvale zdokonalovat v odhadu výšky letu svého modelu letadla. 

 • Modelář, který řídí model letadla, musí sám nebo s pomocí další osoby trvale sledovat okolí a letový provoz, přičemž musí dávat přednost velkým letadlům a včas se jim vyhýbat.

 • Let modelu letadla smí být prováděn jen tehdy, když dohlednost a hustota ostatního letového provozu umožňují pilotovi zabraňovat srážkám za letu, s výjimkou vzájemných srážek modelů letadel určených pro modelářský letecký souboj.

 • Pokud má modelář pochybnosti o své schopnosti dokončit bezpečně let nebo zjistí okolností, které by mohly vést k ohrožení letu modelu, osob a majetku na zemi nebo ostatního letového provozu, musí let modelu letadla v nejkratší možné době bezpečně ukončit. V případě, kdy by pokusem o bezpečné ukončení letu modelu mohlo dojít k ohrožení osob a majetku na zemi nebo ostatního letového provozu, musí se pokusit navést model letadla na místo, kde k ohrožení nedojde a model letadla případně obětovat.

 • Lety modelů letadel se nedoporučuje provádět v noci nebo za snížené viditelnosti.

 • S ohledem na technické parametry, zejména na hmotnost a rychlost modelu, by měl modelář při létání dodržovat bezpečné vzdálenosti od osob a majetku na zemi nebo ostatních účastníků letového provozu.

 • Jestliže to vyžadují konkrétní pravidla v příslušné kategorii, měl by modelář použít ochranné a bezpečnostní pomůcky, jak v průběhu soutěže nebo předváděcí akce, tak i při tréningu a rekreačním létání.

 • Modelář nebude provozovat svůj letecký model pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které by mohly negativně ovlivnit jeho schopnost při ovládání modelu.

Pořádání organizovaných akcí

 • Při sportovním létání s modelem letadla musí modelář dodržovat bezpečnostní opatření stanovená pravidly a řídit se místními a doplňkovými bezpečnostními pravidly a pokyny vyhlášenými pořadatelem organizované akce.

 • Organizovanou akcí se rozumí nejen organizace a zajištění soutěže, ale i organizace a zajištění soustředění, propagačního vystoupení a setkání modelářů, organizací sdružující letecké modeláře

 • Pořadatel organizované akce je povinen zajistit pro její pořádání vhodnou plochu odpovídající zákonům, pravidlům, účelu a předpokládanému rozsahu pořádané akce.

 • Pořadatel organizované akce je povinen poskytnout účastníkům informaci o sjednaných výjimkách, místních a doplňkových bezpečnostních opatřeních.

 • Pořadatel organizované akce, která může svým provozem zasáhnout do chráněného prostoru civilního nebo vojenského letiště, je povinen o této akci informovat provozovatele letiště a domluvit s ním případná doplňková bezpečnostní opatření.

 • Pořadatel akce je povinen zajistit nejen bezpečnost účastníků akce, kteří se účastní aktivně létání, ale též všech přítomných osob jako jsou pořadatelé a návštěvníci akce. 

 • Při pořádání organizovaných akcí je povinností pořadatele vytýčit zřetelně jednotlivé prostory pro všechny zúčastněné osoby v odpovídajících bezpečných vzdálenostech . 

 • V případě, kdy provoz modelů letadel v souvislosti s akcí přesahuje svým charakterem obvyklé meze, poskytne pořadatel organizované akce včas Úřadu pro civilní letectví informaci obsahující předpokládané parametry modelářského provozu (průměrné a maximální charakteristiky modelů letadel, hustotu provozu, rozměry využívaného vzdušného prostoru, atd.) a domluví případná doplňková bezpečnostní opatření (např. vyznačení využívaného prostoru na zemi zřetelně viditelné ze vzduchu).

 • Modelář při létání s modelem letadla v rámci veřejného vystoupení musí dodržovat bezpečnostní opatření, místní pravidla a pokyny vyhlášené pořadatelem veřejného vystoupení.

Konkrétní zásady létání s modely

Letecké modely jsou rozděleny do především podle způsobu pohybu ve vzdušném prostu a to:

 • volné modely

 • upoutané modely

 • radiem řízené modely

Podle hmotnosti jsou modely rozděleny:

 • modely letadel do 20ti kg vzletové hmotnosti

 • modely letadel o vzletové hmotnosti od 20ti kg do 150 kg

 • modely letadel o vzletové hmotnosti vyšší než 150 kg

Konkrétní zásady, bezpečnostní, stavební a soutěžní pravidla pro letecké modely do vzletové hmotnosti 20 kg jsou obsaženy v dokumentech Svazu modelářů České republiky: 

 • Sportovní řád Klubu leteckých modelářů České republiky obsahuje veškerá bezpečnostní, organizační, stavební a soutěžní pravidla pro provoz modelů, jejich stavbu a soutěžní pravidla pro konání soutěží podle národních pravidel.

 • Sportovní řád FAI (Sporting Code FAI ) – obsahuje bezpečnostní, organizační, stavební a soutěžní pravidla pro konání mezinárodních soutěží. Začíná obecnou částí, která specifikuje všechna pravidla a postupy spojené s činností leteckých modelářů a následují pravidla pro jednotlivé kategorie modelů.

Na modely letadel o vzletové hmotnosti od 20ti kg do 150 kg a na modely letadel o vzletové hmotnosti vyšší než 150 kg, se doposud vztahuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“) a jeho prováděcím předpisu, jímž je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Schváleno předsednictvem KLeM ČR dne 8.11.08 


5.listopadu 2008

Vážení kolegové, vyzývám Vás opětovně k zaslání Karty modelářského letiště (viz seznam letových ploch), které budou sloužit jako podkladový materiál pro jednání na Ministerstvu dopravy ČR o provozu leteckých a raketových modelářů.

Mgr. Miroslav Navrátil
tajemník SMČR


25.října 2008

Výzva SMČR - KLeM ČR

Svaz modelářů České republiky 
Klub leteckých modelářů České republiky

Seznam letových ploch

Na webové stránce www.svazmodelaru.cz odkaz „aktuálně“ si můžete přečíst jak Svaz modelářů ČR řeší situaci, která nastala po tom, co Ministerstvo dopravy ČR vydalo Bezpečnostní opatření MD ČR - odbor civilního letectví č. 2/2008, kterým mimo jiné přidělila pro naši činnost letový prostor do maximální výše 100 metrů. Naší vyjednávací skupině se sice podařilo prosadit zrušení příslušných leteckých oběžníků C 13/08 z května 2008 a C 15/08 z června 2008, které by naši činnost zlikvidovaly, ale situace ještě není úplně dořešena. Podstatou sporu je, že mezirezortní pracovní skupina pro bezpilotní systémy při MD ČR, která má na starosti přípravu koncepce regulace bezpilotních systémů v ČR zahrnuje do svých předpisů všechny bezpilotní létající prostředky omezené maximální hmotností 150 kg a nebere ohled na Zákon o civilním letectví č. 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který odlišuje modely letadel do maximální hmotnosti 20 kg od ostatních.

Pro další vyjednávání potřebujeme vypracovat seznam všech letových ploch, které naše kluby využívají. Jedna z možných variant je ta, že pro letové plochy uvedené v seznamu bude povolena výjimka a modeláři je budou moci využívat tak jako dosud a pro létání jinde bude platit těch zmíněných 100 m maximální výšky. Tyto letové prostory by potom s největší pravděpodobností byly zaneseny do leteckých map.

Jistě si zase říkáte co jsme to vymysleli za nový nesmysl, ale věřte, že je to vedeno naší snahou zajistit pro všechny modeláře v celé České republice důstojné provozování našeho koníčka. 
Prosíme tedy, aby všechny kluby, ale i jednotlivci, kteří využívají jiných, než klubových ploch, vyplnily níže uvedený dotazník a co nejdříve jej poslali na sekretariát na známou adresu: Svaz modelářů ČR U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, nebo vyplnili elektronickou verzi tohoto dotazníku, (dotazník ke stažení zde) a poslali na sekretariát.

Vyplnění prosím neodkládejte, požadované údaje posílejte obratem, protože je potřebujeme již do 15. listopadu 2008.

Ing. Petr Cejnar,  Mgr. Miroslav Navrátil

 

Návod na vyplnění Karty modelářského letiště:

1. Název klub – oficiální název klubu – např. LMK česká Třebová
1/1 Jméno soukromé osoby – bude se vyplňovat v případě, že se jedná o modelářské letiště využívané jednotlivci, soukromými osobami (letiště neobhospodařuje klub) a zde se uvede osoba zodpovědná za provoz na této ploše, nebo která plochu využívá. 
2. Registrační číslo klubu SMČR – přidělené číslo od SMČR např. 442
2/2 Číslo licence SMČR (soukr. osoba) – bude se vyplňovat v případě, že se jedná o jednotlivce-soukromou osobu, která létá na jiném místě než je klubové letiště a je uvedena v bodě 1/1. 
3. IČO klubu – uvedete IČO přidělené klubu Statistickým úřadem 
4. Adresa klubu dle bodu 1.
5. Jméno předsedy klubu dle bodu 1. nebo dle bodu 1/1.
6. Adresa předsedy klubu dle bodu 5.
7. Název místa modelářského letiště – např. letiště Aeroklubu Roudná, letiště ULL Chýně, zemědělská půda - louka u Jaroměře, bývalé zemědělské letiště, místní název prostoru letiště.
8. Souřadnice GPS. Tyto můžete zjistit následujícím způsobem: 
a/ připojíte se pomocí počítače na Internet a zadáte do vyhledávače stránku - http://www.mapy.cz/
b/ na stránce MAPY.CZ do vyhledávacího políčka (před HLEDEJ) napíšete místo Vašeho letiště a stisknete HLEDEJ
c/ počítač vyhledá Vámi zadanou polohu a tuto si můžete pomocí kolečka na myši zvětšit, přiblížit
d/ kliknutím na odkaz Fotomapa se Vám zobrazí letecký pohled na zadané místo,které si můžete ještě přiblížit – zvětšit, pomocí kolečka na myši.
e/ nyní kliknete levým tlačítkem myši na okénko se značkou GPS v pravé části mapy, následně kliknete na místo Vámi zadané adresy Vašeho letiště, které je zobrazeno na mapě. V bublině se Vám zobrazí GPS hodnota Vašeho letiště. Tyto údaje vypíšete do kolonky Souřadnice GPS. Do kolonky s N údaje ,které mají N na svém konci a do kolonky s E – údaje,které mají E na svém konci. (Omlouváme se počítačovým expertům.) 

9. Plošné rozměry – vzdálenosti letiště, které využíváte – např. 750 x 300 m
10. Majitel pozemku pod letištěm – uveďte kdo vlastní pozemek pod letištěm
11. Je vydán souhlas majitele k užívání – v případě, že ANO – škrtněte NE. 
Forma souhlasu – uveďte – písemná dohoda, pronájem, vlastnictví klubu, ústní dohoda, souhlas řídícího létání, veřejně přístupná plocha.
12. Uveďte kdy je reálně plocha využívaná – napiště hodiny od kdy do kdy.
13. Napište kolik modelářů se průměrně schází na daném místě a provozují modely.
14. Křížkem vyznačte modely,které jsou nejčastěji provozovány na Vašem letišti a zodpovědně uveďte jimi dosahovanou nejvyšší letovou hladinu. 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a jeho zaslání zpět na adresu :
SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7


10.října 2008

Informace předsedy Svazu modelářů ČR

Nejdříve malé ohlédnutí.

Současný představitel ČMMA požadoval od tajemníka Svazu modelářů plnou moc, aby mohl jednat jménem Svazu, předpokládám o možné legislativě „ modelů,“které jsou dle zákona ČR nad 20 kg. Plnou moc mu tajemník Svazu nemůže udělit.Po konzultaci se mnou mu plná moc nebyla udělena. Důvodem bylo, nikdy nebyla předložena ani představa o možné legislativě, ani představa o možných dopadech v případě převzetí odpovědnosti za tuto leteckou činnost na Svaz. Nebylo nikdy konzultováno v předsednictvu leteckých modelářů.

Předsednictvo klubu leteckých modelářů zaujalo k této problematice následující rozhodnutí:
V kompetenci klubu leteckých modelářů ČR jsou jen modely letadel, které splňují požadavek zákona ČR tj. max. hmotnost 20 kg. (prosinec 2006 jednání předsednictva)

Toto rozhodnutí odborného klubu je pro předsednictvo Svazu i pro předsedu Svazu rozhodující.

21.2.2007 se na MNO sešli na popud ing. Hakla.
P.V.Hadač, p.ing.Hakl, p.Tvarůžka a já 
Předmětem jednání bylo: seznámit se problematikou a hlavně s názory představitelů na možné prosazování legislativy týkající se „modelů“ nad 20 kg.
Zde jsem přednesl rozhodnutí předsednictva klubu leteckých modelářů. Zápis z tohoto jednání není, protože se jednalo o informační setkání.

Když došlo k založení „Českomoravské modelářské asociace“ hlavně pro její účel založení
tj. legalizovat „modely“ nad 20 kg. Opravdu jsme uvítali založení této organizace, protože to bude přínosem pro naše modelářské kluby. Pořadatelé leteckých dnů prohlédnou průkaz způsobilosti „modelu“ k létaní, pověření k řízení tohoto“modelu“a příslušné pojištění. 

22.5.2008 došlo k vydání Bezpečnostní opatření MD a dalších materiálů. To co následovalo nebudu komentovat, ale věřte, že jsem to bedlivě sledoval. Svaz modelářů podal námitky k tomuto opatření, ale i na základě vašich připomínek směrovaných jak k UCL, tak přímo na MD, došlo dne 12.6.2008 k jednání na MD za přítomnosti zástupců Svazu, MD, UCL a MNO.
- připomínky Svazu k bezpečnostnímu opatření - jsou zveřejněny
-zápis z tohoto jednání je zveřejněn
- úkoly z tohoto jednání jsou splněny

Největším překvapením však pro nás bylo zjištění, které vyplynulo z jednání, že modelářskou veřejností, která se podílela na vzniku Bezpečnostního opatření, které ve svých důsledcích by prakticky znamenalo konec leteckého a raketového modelářství byli představitelé ČMMA
a RC combat.

Všem vám, kteří jste přispěli k řešení tohoto problému děkuji a musím ještě jednou připomenout: Svaz modelářů ČR nikdy nebyl vyzván ke spolupráci k této problematice.
Aeroklub ČR ani Letecká amatérská asociace se na Bezpečnostním opatření nepodílela.

Dne…14.8.2008 byly letecké oběžníky zrušeny bez náhrady – celý text o zrušení oběžníků je na stránkách Svazu modelářů.

22.8.2008 bylo zasedání klubu leteckých modelářů, které za: 
a.) schválilo dosavadní postup a výsledky jednání s MD
b.) projednalo předložené návrhy týkající se úpravy Zákona o civilním letectví.
c.) zpracování kodexu leteckého modeláře - 2 varianty

Bod b.) podat jako návrh Svazu modelářů Min.dopravy před jednáním dne 28.8.2008.

28.8.2008 bylo na Ministerstvu dopravy další jednání, zatím není zápis z tohoto jednání.

Závěrem: všechny návrhy jsou pro naše partnery někdy úplnou novinkou, někdy i z toho důvodu, že letecké modelářství udělalo velký pokrok.
To mám na mysli především dnešní možnosti našich modelů. Při tvorbě všech dalších zákonů a nařízení bude vždy na prvním místě bezpečnost vzdušného prostoru, ve kterém opravdu nejsme sami. 
Končí sportovní sezóna, byl bych velice rád, kdyby se to obešlo bez jakékoli i třeba banální příhody, která by nás mohla velice poškodit.

Karel Koudelka 
předseda Svazu modelářů ČR

 


22. září 2008

Stanovisko Svazu modelářů ČR k některým soukromým aktivitám fyzických a právnických osob.

V současné době se na různých diskusních forech internetových stánkách orientovaných na modelářskou problematiku objevují výzvy na modeláře a modelářské kluby k nahlášení míst jejich letišť s určením vlastnictví, pronájmu a uvedením souřadnic GPS. Jako protihodnota je slibováno zajištění volného vzdušného prostoru nad tímto letištěm.
Svaz modelářů ČR tímto informuje modeláře, modelářské kluby a modelářskou veřejnost, že se jedná o pouze soukromou iniciativu osob, které již v minulosti svým chováním se snažili vyvolat dojem zastupování všech modelářů vůči státním orgánům, k čemuž nemají příslušný mandát a svým jednáním matou pohled na pojímání modelářské činnosti jako celku.
V návaznosti na probíhající jednání pracovní skupiny vedené Ministerstvem dopravy, dalšími organizacemi a SMČR Vám můžeme sdělit, že dosud žádný z požadavků na sestavení přehledu modelářských letišť, která by měla volný letový prostor vznesen ani přislíben nebyl.
V případě, že dojde k jakékoliv dohodě v tomto směru budou modelářské kluby a modelářská veřejnost prostřednictvím www stránek SMČR a interní poštou o tomto informována. Samozřejmě budou vyzvána ke spolupráci i příslušná tisková media.

V Praze dne 22.9.08

Pracovní skupina Svazu modelářů ČR 


7. září 2008


 


 

Stanovisko SMČR k   Bezpečnostnímu opatření MD ČR – odboru civilního letectví č. 2/2008:

 

30. července 2008  Ministerstvo dopravy
Ředitel odboru civilního letectví
Ing. Jaromír Štolc
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Věc : stanovisko SMČR 

Vážený pane řediteli,

Svaz modelářů České republiky je občanským sdružením s plnou působností na území ČR a sdružuje celkem šest modelářských odborností. Největší odborností je odbornost leteckého modelářství, která sdružuje celkem 4500 členů a 1056 žáků a juniorů v 375 modelářských klubech, které mají samostatnou právní subjektivitu. Další odborností spravovanou a řízenou Svazem modelářů jsou raketoví modeláři, kteří také využívají ve své činnosti vzdušný prostor 

Na mezinárodní úrovni je Svaz modelářů zastoupen prostřednictvím Aeroklubu ČR v mezinárodní letecké organizaci FAI a je plnoprávným členem CIAM FAI, což je mezinárodní organizace FAI pro letecké modeláře. V České republice je členem Sdružení sportovních svazů ČR. 
Letecké modelářství je nedílnou součástí polytechnické výchovy mládeže v klubech, Domech dětí a mládeže, Stanicích mladých techniků apod.

Z hlediska své činnosti Svaz modelářů ČR je zařazen mezi Sportovní svazy, které podporuje Ministerstvo školství ČR, neboť v mnoha kategoriích leteckého a raketového modelářství zabezpečuje Svaz modelářů státní reprezentaci a podílí se významnou měrou na výchově mládeže. V průběhu kalendářního roku je organizováno na 600 veřejných soutěží,
cca dvě desítky mezinárodních soutěží (v některém roce ME a MS v různých kategoriích), 37 Mistrovství ČR a tři desítky přeborů mládeže. 

Je samozřejmostí, že pro svoji činnost má Svaz modelářů zpracovány organizační, stavební a bezpečnostní pravidla, která vychází jednak z pravidel mezinárodní organizace CIAM FAI a z pravidel platných v EU a ČR v oblasti letectví. Celkově jsou zpracovány pravidla pro 81 kategorií leteckých modelů provozovaných na území ČR. Obecnými charakteristikami pravidel jsou body, které respektují nejvyšší zákonem dané limity a to:
- model letadla je charakterizován jako sportovní náčiní určené pro soutěžní a rekreační vyžití ( není určen pro komerční použití )
- model může mít maximální hmotnost 20kg (zákony ČR)
- další technická specifika jako např. poloměr špičky modelu, max. povolené napětí pohonné baterie, max. plošné zatížení apod. dle jednotlivých kategorií.
Činnost Svazu modelářů ČR je z hlediska ochrany obyvatelstva a majetku zabezpečena pojistnou smlouvou pro případ způsobených škod v důsledku provozu modelů při soutěžích, trénincích a veřejných vystoupeních

Na základě shora uvedené krátké charakteristiky Svazu modelářů ČR a jeho činnosti si dovolujeme býti povinováni aktivním jednáním s Ministerstvem dopravy k vydanému AIC C 13/08 Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č.2/2008. Hlavními a zásadními body, které jsou v rozporu se stávajícími zákony nařízením a omezují nebo ve svém důsledku naprosto likvidují činnost leteckých modelářů jsou:
1/ zařazení modelů o hmotnosti do 20ti kg do jedné skupiny s ostatními letadly nebo bezpilotními 
prostředky
2/ omezení letové hladiny pro modely letadel
3/ stanovení limitů pro vzdálenost pilot a model
4/ stanovení horizontální vzdálenosti modelu od pilota
5/ zavedení nových váhových sublimitů pro modely
6/ absolutní zákaz shazování předmětů z modelu letadla
7/ vymezení, že by model mohl létat mimo dohled pilota
8/ stanovení povinného pojištění a minimálních pojistných částek 

Bod 1/ - v úvodu dokumentu AIC C 13/08 je uvedeno: …. , které stanoví základní provozní omezení pro bezpilotní systémy, včetně modelů letadel……, Přitom se dokument odvolává na Zákon o civilním letectví. Zákon však zmocňuje MD a UCL k výkonu státní správy v rozsahu vymezeném tímto zákonem a podle mezinárodních smluv a nařízení, které jsou součástí právního řádu. Zákon vymezuje pojem letadlo a v § 2 definuje „letadlo“ jako létající prostředek, s negativním vymezením, že se nepovažuje za letadlo model letadla jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.
Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo dopravy není zmocněno k výkonu státní správy týkající se modelů letadel, jejichž maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Bod 2/ - omezení letové hladiny. Je dalším likvidační omezením modelářské činnosti a proti zákonným opatřením, neboť zákon rozděluje vzdušný prostor na jednotlivé typy, jejich použití a způsoby pohybu se v těchto prostorách, ale neomezuje v nich výšku použití pro různé létající prostředky. Jde tedy o diskriminační opatření. Jak již bylo v úvodu uvedeno, jsou pro modelářskou činnost požívány národní a mezinárodní pravidla. V mnoha kategoriích již jenom vlečná zařízení jsou dlouhá 150 až 200 m a modely dosahují výšek 300 a více metrů. 
Toto opatření je v rozporu s mezinárodními letecko modelářskými pravidly. 

Bod3/ stanovení limitů pro vzdálenost pilot model – stanovení vzdálenosti pilota od modelu potvrzuje nedostatečnou informovanost o modelářské problematice. Volné modely se vypouští z ruky pomocníka a pilot model vleká na startovací šňůře, která není delší než 50m. Pilot upoutaného modelu má řídící lanka kratší než 50m ( délka 21,5m dle pravidel) . Piloti halových modelů nemohou být vzdáleni na 50m ( v hale se létají neřízené i radiem řízené modely). Piloti radiem řízených malých kluzáků neodhodí model od sebe na vzdálenost větší jak 50m.
Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že pravidlo není opodstatněné, ale naopak je likvidační.

Bod 4/ stanovení horizontální vzdálenosti modelu od pilota – obdobná situace jako v předchozím bodě avšak postavená v obráceném smyslu. Modely především větroňů jež využívají stoupavých proudů dosahu větších vzdáleností, avšak vždy a pouze za přímé viditelnosti pilota. není myslitelné provozovat model letadla bez vidu (hrozí ztráta modelu). 
Omezení vzdálenosti je likvidační pro mezinárodní kategorie především modelů větroňů pořádaných na našem území, pro pořádání soutěží veřejných a pro výcvik modelářů samotných 

Bod 5/ zavedení jakých si váhových limitů pro modely – všechny kategorie leteckých modelů mají stanoveny svoje váhové limity, které musí splňovat pro účast na soutěžích. 
Vést diskusi na téma stanovení jakého si limitu, který je ještě bezpečný a který ne, je bezpředmětné.
Váhový limit nám stanovují světové, evropské a národní předpisy.

Bod 6/ absolutní zákaz shazování předmětů z modelu letadla – tento zákaz potvrzuje neznalost modelářské odbornosti. Jednou z kategorií modelářské činnosti jsou radiem řízení parašutisté. Modely parašutistů jsou shazováni z nosných modelů z předepsané výšky 200m. V kategorii radiem řízených maket je jedním z bodovaných prvků odhoz maket bomb, nádrží, padákový výsadek, letáků, vždy do určeného prostoru.
Na propagačních akcích jsou často pro potěchu dětí shazovány na konfetách bombony, opět do určeného prostoru.
Tyto všechny činnosti budou tímto zakázány? 

Bod 7/ vymezení, že by model mohl létat mimo dohled pilota – toto stanovisko nebo podmínka není pro modely letadel není možná, neboť hrozí ztráta modelu a tím i vznik na malé,materiální škody.
Rádiem řízené modely startují a přistávají do vymezeného prostoru, při soutěžích a akcích je přímo určen prostor pro létání.
Podmínka řízení ovládání modelu letadla nepřichází v úvahu.

Bod 8/ stanovení pojistných částek – jak je v úvodu uvedeno, činnost leteckých modelářů je kryta samostatnou pojistkou pro případ škody způsobené třetím osobám. Poukaz na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel vydalo též samostatně Ministerstvo dopravy a v tomto dokumentu uvádí :
Nařízení se nevztahuje na:
* státní letadla ve smyslu ……..,
* modely letadel s maximální vzletovou hmotností do 20 kg
* zařízení pro závěsné létání ……..
* upoutané balony
*draky
* atd.
Z čehož vyplývá, že Ministerstvu dopravy je znám limit 20kg letové hmotnosti a není nutné stanovovat samostatné limity pro jiná pojištění.

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vám na základě shora uvedeného předložit požadavek, aby do textu AIC C 13/08 bylo zahrnuto, že toto opatření se netýká modelů letadel o vzletové hmotnosti menší než 20 kg podle zákona o civilním letectví. (čímž budou respektovány zákony a nařízení EU a ČR)

Vědomi si nutnosti zvyšování bezpečnosti nejen leteckého provozu, ale i chování osob v prostorách leteckého provozu, bude ze strany Svazu modelářů ČR připraven Kodex leteckého modeláře, který bude upravovat vztahy mezi modeláři, provozovateli letišť, samostatném chování při provozu modelů, vymezení prostorů apod. Naší snahou není podchytit pouze organizované modeláře ale i další jinak organizovanou skupinu osob ( různá společenství SAM – historické modely, soubojové modely) nebo neorganizované, jež má též možnosti neevidovatelným způsobem si pořídit jakýkoliv model letadla včetně ovládacích prvků a bez znalosti a respektování jakýchkoliv zásad, volně poletovat i v místech pro provoz modelů zakázaných. Je samozřejmé, že o vydání Kodexu Vás budeme informovat a rádi bychom využili zkušeností Vašich pracovníků při formování některých pravidel chování leteckého modeláře. Pro Vaši potřebu nabízíme recipročně naše zkušenosti při tvorbě předpisů pro provoz velkých modelů, které již spadají do kompetence Zákona o civilním letectví.

S pozdravem

Karel Koudelka
předseda Svazu modelářů ČR 

 


 

Informace o jednání předsednictva KLeMČR 23.6.2008:

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Bezpečnostní opatření MD ČR – odboru civilního letectví č. 2/2008 a L2 a jmenování zástupce SMČR pro jednání na MD ČR

Byla projednána situace vzniklá zveřejněním oběžníku Ministerstva dopravy - odboru civilního letectví č. 2/2008.

Bylo konstatováno, že se přípravy a zpracování této vyhlášce nezúčastnili zástupci Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR).

Z tohoto důvodu byla z iniciativy zástupců SMČR svolána schůzka s cílem projednat námitky Svazu modelářů. Pracovní schůzky uskutečněné dne 12.6.2008 se zúčastnili:

SMČR: p. Koudelka, Mgr.Navrátil, Ing.Cejnar
Ministerstvo dopravy: p. Ing. Jelínek, Mika, Mareš, Ing. Gorgol
Ministerstvo obrany: p. Ing. Hakl, Beneš
Úřad civilního letectví: p. Ing. Hezký

Byly dohodnuty tyto závěry:
1. Ministerstvo dopravy odloží účinnost Bezpečnostního opatření
2. Úřad pro civilní letectví prodlouží do 31.7.2008 termín pro podání připomínek k návrhu doplňku předpisu L2
3. Svaz modelářů oznámí Ministerstvu dopravy jména kontaktních osob oprávněných jednat jménem Svazu modelářů kteří budou spolupracovat s pracovní skupinou pro tvorbu regulačního materiálu pro tuto oblast letectví.
4. Svaz modelářů předá na Ministerstvo dopravy v co nejkratší době konkrétní připomínky k jednotlivým článkům Bezpečnostního opatření MD a k návrhu doplňku leteckého předpisu L2

2. Pro splnění závěrů pracovní skupiny a následná jednání s MD byly stanoveny následující úkoly:

A/ Byla schválena pracovní skupina oprávněná jednat jménem Svazu modelářů ČR:
Za SMČR - p. Karel Koudelka 
Za KLeMČR - Ing. Petr Cejnar 
tajemník SMČR - Mgr. Miroslav Navrátil 
Jako konzultant pracovní skupiny byl odsouhlasen Ing. Pavel Macek 

B/ Poslat na Ministerstvo dopravy jmenný seznam členů pracovní skupiny oprávněné jednat za SMČR a pro jednotlivé členy vystavit pověřovací dekrety. 

C/ Členové pracovní skupiny jsou pověřeni jednat především a výhradně ve smyslu platných zákonných ustanovení a charakteristik modelů (Zákon o civilním letectví č. 439/2006 ) a jeho odlišení od ostatních bezpilotních prostředků. 

D/ Připravit připomínky k textu Bezpečnostního opatření č. 2/2008 

E/ Připravit připomínky k návrhu doplňku leteckého předpisu L2 

F/ Předsednictvo zároveň připraví návrh vlastního kodexu pro bezpečné chování leteckého modeláře při létání s modely letadel a zařadí tento do Sportovního řádu ČR

G/ Informovat o celém problému Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a požádat o aktivní pomoc

H/ Informovat o celém problému Aeroklub České republiky, jehož prostřednictvím jsme členy mezinárodní organizace FAI a požádat o aktivní pomoc

I/ Modelářskou veřejnost aktivně informovat o všech změnách a jednáních na zvláštní webové stránce Svazu modelářů ČR

J/ Na webovou stránku KLeMČR připravit přímý odkaz na stránku SMČR, kde jsou zveřejňovány informace o jednání

V Praze dne 25.6.08

 Upozorňujeme všechny, kteří chtějí navštívit sekretariát SMČR, že na území Praha 7 jsou zavedeny parkovací zóny (modrý pruh na vozovce), ve kterých mohou parkovat pouze místní obyvatelé (držitelé rezidentních karet). V okolí se nachází několik parkovacích zón s parkovacími automaty.


Dne 12.6.2008 proběhlo jednání zástupců Svazu modelářů ČR na Ministerstvu dopravy ČR za účasti zástupců Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva obrany ČR.

Výsledkem jednání bylo odložení vstoupení v platnost „Bezpečnostního opatření Ministerstva dopravy ČR č. 2/2008“. Současně byl prodloužen termín k připomínkování dodatku k předpisu L2 (uveden na stránkách ÚCL, 22.5.2008) do 31.7.2008. Oficiální zápis z jednání zpracovává MD ČR a členové SMČR o jeho znění budou informováni.

Svaz modelářů ČR bude jmenovat do pracovní skupiny na Ministerstvu dopravy ČR svého zástupce.

Jednání se zúčastnili : pan Karel Koudelka, Ing. Petr Cejnar a Mgr. Miroslav Navrátil.


Ministerstvo dopravy ČR vydalo Bezpečnostní opatření MD ČR - odbor civilního letectví č. 2/2008.
Aeroklub ČR ani Svaz modelářů ČR nebyl o tomto vydaném opatření informován.

Svaz modelářů ČR zpracoval k tomuto opatření zásadní připomínky a v současné době probíhá v součinnosti s Aeroklubem ČR jednání mezi Úřadem pro civilní letectví a Ministerstvem dopravy ČR.

O výsledcích jednání bude členská základna na tomto místě informována.


Mgr. Miroslav Navrátil
tajemník SMČR