Pravidla pro stavbu drah

Pravidla pro stavbu drah SRC platná od 1. 1. 2005

Pravidla pro stavbu drah SRC „2005“

 

1. ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ

1.1. Dráha musí mít minimálně 4 jízdní pruhy (tzv. vodicí drážky, resp. drážky). Délky jízdních pruhů (drážek) musí být shodné.
1.2. Tvar i povrch dráhy je libovolný, musí však splňovat odstavec 1.1. (délky jízdních pruhů) a musí být vhodný pro provoz stávajících kategorií (tedy silniční závody automobilů).
1.3. Šířka jízdního pruhu musí být minimálně 100 mm (rozteč drážek). Musí být konstantní na celém okruhu (dráze).
1.4. Drážka musí mít šířku 3 mm (+ 0,5 mm; – 0,2 mm) a hloubku alespoň 8 mm.
1.5. Minimální poloměr vnitřní drážky nesmí být menší než 250 mm.
1.6. Drážky musí být barevně rozlišeny, nejlépe po celém svém obvodu (viz odst. 2. 10.)
1.7. Dráha musí být konstruována tak, aby byla přehledná ze stanoviště závodníků. Musí také umožnit nasazování modelů nasazovači.
1.8. Dráha musí být po celém obvodu opatřena vhodnými mantinely. Minimální předepsaná výška je 30 mm. V nebezpečných místech je doporučeno opatřit dráhu mantinely přiměřeně zvýšenými, např. „nastavenými“ pevným, ale pružným materiálem. Mantinely musí být konstruovány jako svislá, plná, plynulá a hladká plocha.
1.9. Autodráha je napájena stejnosměrným napětím do 16 V (vodiče u drážky). Pro připojení ovladače k dráze slouží zdířky pro tzv. banánky (průměr 4 mm).
1.10. Barevné označení zdířek:

  • bílá zdířka plus pól zdroje
  • červená zdířka mínus pól zdroje, a levý vodič ve směru jízdy
  • černá zdířka pravý vodič ve směru jízdy

1.11. Zapojení ovladače (barvy banánků):

  • bílý banánek odpor
  • červený banánek brzda
  • černý banánek běžec

1.12. Celkové provedení autodráhy musí být takové, aby nemohlo dojít ke zranění osob, které přijdou s dráhou do styku (závodníci, rozhodčí, diváci atd.), ani jejím technickým zpracováním, ani elektrickým zapojením.

2. DOPORUČENÁ USTANOVENÍ

2.1. Doporučeno je více jízdních pruhů, nejlépe 8.
2.2. Dráha má mít minimální délku 35 metrů.
2.3. Doporučen je matný povrch (např. latex, balakryl apod.).
2.4. Dráha by měla umožnit jízdu modelů se světlostí 0,4 mm.
2.5. Vodiče připevněné po obvodu vodicích drážek by měla mít šířku 10 mm (+ – 2 mm), měly by být uloženy v rovině povrchu dráhy (raději tzv. utopené než přečnívající).
2.6. Doporučená minimální šířka jízdního pruhu 120 mm.
2.7. Šířka okrajů dráhy by měla být na rovných úsecích minimálně 100 mm, v zatáčkách na vnějším obvodu minimálně 175 mm od osy krajní drážky.
2.8. Způsob volby napětí není předepsán, ale zdroj musí být dimenzován tak, aby dával trvale pro každý jízdní pruh proud alespoň 20 A při napětí 12 V. Zdroje musí být zapojeny tak, aby se jednotlivé jízdní pruhy (drážky) neovlivňovaly.
2.9. Dráha musí být vybavena automatickým (elektronickým) počítáním najetých okruhů a měřením času.
2.10. Jízdní pruhy (drážky) musí být barevně rozlišeny, nejlépe po celém svém obvodu. Pro „osmiproudové“ dráhy je doporučeno mezinárodní značení:
„První“ krajní drážka – červená; druhá – bílá; třetí – zelená; čtvrtá – oranžová; pátá – modrá; šestá – žlutá; sedmá – fialová; osmá – černá.
2.11. Dráha musí být rozdělena a označena libovolným počtem shodných dílků. Doporučeno je rozdělení na 100 shodných dílků uprostřed jízdní dráhy (tedy mezi drážkami 4 a 5).