Specifikace motorů

V pravidlech jednotlivých kategorií je používáno následující označení skupin motorů.

1.1.   Libovolné motory

Motory bez omezení (viz část 1. Charakteristika dráhových modelů SRC).

1.2.   Motory s keramickými magnety

Motory s jedním párem keramických magnetů.

1.3.   Motory třídy G27

Kotva musí být sériově vyráběna a označena štítkem „27“, průměr drátu 0,361 mm (27 AWG), minimální délka jádra 11,17 mm. Ostatní díly motoru bez omezení.

1.4.   Motory třídy X12

Povoleny jsou pouze motory třídy X12 s jedním párem keramických magnetů. Tj. uzavřený obal typu „C“ (minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm) a plastikové čelo. Kotva, strojně vinutá, musí být sériově vyráběna a označena štítkem „X12“, průměr drátu 0,287 mm (29 AWG), 50 závitů, minimální délka jádra 12 mm, nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr hřídele. Musí být použity dva keramické magnety standardních rozměrů (délka 12,7 mm, tloušťka 3,8 mm, výška 14 mm, vše v toleranci ±10%). Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; přebrousit vnitřní stranu magnetů; vzájemně kombinovat motory třídy X12.

1.5.   Motory třídy 16D (Super 16D)

Povoleny jsou motory třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keramických magnetů a kluznými ložisky. Tj. uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm, délka 23,5 mm) a plastikové čelo. Kotva třídy 16D (Super 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna. Průměry drátů: 16D 0,254 mm (30 AWG), Super 16D 0,320 mm (28 AWG), nesmí být převinuta. Zakázáno je upravovat průměr její hřídele. Hřídel může být zkrácena.

Je povoleno vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí, zhotovit do obalu závity pro upevnění motoru, zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele kotvy jeho čelem, osadit pružinky uhlíků izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; vzájemně kombinovat motory třídy 16D (Super 16D).

1.6.   Ostatní motory

Motory pro některé kategorie mohou být specifikovány přímo v pravidlech konkrétní kategorie.

1.7.   Poznámka

Případné připájení ložiska k obalu motoru se nepovažuje za „tuning“ (vylepšení), ale za povolenou údržbu. Pastorky lze pájet vždy.