Společná ustanovení

1.1.   Vodítko

Model musí být vybaven jedním vodítkem, které při pohledu na model shora nesmí přesahovat přední část karoserie.

1.2.   Karoserie

Karoserie musí být zpracována realisticky (slepena, vystřižena apod.), není dovolena úprava tvaru a rozměrů. Musí být realistickým způsobem barevně povrchově upravena, včetně barevného provedení různých detailů a dílů modelu. Všechna okna musí být průhledná, světla mohou zůstat průhledná, Při pohledu shora musí být karoserie neprůhledná v celém půdorysu.

Karoserie musí zakrývat celý podvozek a model musí být při pohledu shora v celém půdorysu neprůhledný (výjimku mohou u určitého typu karoserií tvořit „světla“). Přední „blatníky“ nemusí být u průhledných karoserií vystřiženy, ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod pneumatiky. Je zakázáno použití přídavných aerodynamických prvků, vyjma kategorií G7 a G12.

1.3.   Startovní čísla

Každý model musí být opatřen minimálně dvěma startovními čísly přiměřené velikosti i provedení.

1.4.   Figurka řidiče

Každý model musí být vybaven figurkou řidiče vhodného provedení.

1.5.   Zadní kola

Kola musí být opatřena pneumatikami z pružného materiálu černé barvy (jejich rozměry jsou upřesněny u pravidel jednotlivých kategorií).

1.6.   Přední kola

Provedení předních kol je vždy upřesněno přímo u pravidel dané kategorie.

1.7.   Měření šířky modelu

Do měření maximální šířky modelu se nezahrnuje upevnění karoserie odpovídající dané kategorii (např. hlavičky vhodných špendlíků),

1.8.   Měření světlosti modelu

Měření světlosti modelu se provádí při přiléhajících sběračích vodítka (tzv. kartáčky).

1.9.   Měření výšky modelu apod.

Výška modelu, výška spodní hrany zadního nárazníku karoserie, výška modelu v místě zadního křídla apod., se u některých kategorií (u takových kategorií je to vyznačeno) měří na tzv. technické podložce, tedy nikoliv tak, že model stojí na kolech, ale je položen na podvozek.

1.10.  Celkové zpracování modelu – bezpečnost

Model musí být zhotoven takovým způsobem, aby svým zpracováním neohrožoval provoz na autodráze ani práci nasazovačů a nepoškozoval dráhu. Pro úpravu a čistění pneumatik či modelu lze používat jen technický benzin

1.11.  Označení modelu

Model musí být (na podvozku či karoserii – nejlépe zespodu) označen čitelně číslem licence konkrétního závodníka (viz průkaz SMČR) nebo jménem závodníka.

1.12.  Úprava napětí

Pro provoz modelů je zakázáno použití veškerého zařízení zvyšujícího napětí. Kondenzátory „filtrující napětí“ jsou povoleny. Může být upřesněno předem v pravidlech konkrétního závodu (seriálu).

1.13.  Poznámka

Všechna „Společná ustanovení“ mohou být upřesněna přímo pravidly dané kategorie.