GT3 Am

MODEL

 1. Komerčně dostupný model automobilu na autodráhu, kategorie: GT3, GT-E, GTLM, GTD IMSA, JGTC,
  super GT v měřítku 1/32. Komerčně dostupným modelem se rozumí model, který lze pořídit,
  případně, bylo možné zakoupit v kamenném nebo internetovém obchodě.
 2. Karoserie, interier (kokpit), podvozek a další díly jsou tzv. z hard plastic hmoty.

HMOTNOST KAROSERIE

 1. Hmotnost kompletní karoserie, nesmí být menší než 21 g. Je-li to nezbytné pro dosažení této
  hmotnosti, musí být na spodek interiéru (kokpitu) přilepena olověná zátěž. Součástí kontrolované
  hmotnosti karoserie jsou započítávány i šroubky na přichycení karoserie k podvozku modelu,
  případně zpevňující kroužky sloupků.

PARAMETRY KAROSERIE

 1. Šířka karoserie musí být stejná jako originální model.
 2. Karoserie nesmí být upravována.
 3. Zbarvení libovolné v barvách závodního auta, opatřena minimálně třemi startovními čísly
  a sponzorskými obtisky. Křídla, zrcátka, antény a stěrače musí být v původní poloze.
 4. Je povoleno používat flexibilní zadní křídlo, přímo určené na danou značku a typ modelu.
 5. Je povoleno vyměnit původní podpěry zadního křídla za jiné, shodného tvaru a rozměrů. Křídlo musí
  být ve své původní pozici.

INTERIÉR, OKNA

 1. Interiér (kokpit) musí být původní bez úprav. Musí být realisticky vyzdoben nejméně třemi barvami
  a fixován ve své původní poloze.
 2. Okna z fólie jsou zakázána.

PODVOZEK

 1. Podvozek musí být dodávaný k danému modelu výrobcem (tzv. v krabičce) a stejný typ je povolen ve
  všech vyráběných tvrdostech. 3D tištěný plastový podvozek je povolen pouze u modelů, jejichž
  výrobce nevyrábí modely s klecí a uložením motoru tzv. „anglewinder“ (např. Carrera, Ninco,
  Scalextric, Superslot, SCX atd.).
 2. Podvozek musí zůstat nezměněný. Není povoleno žádné snížení jeho hmotnosti a zvětšení flexibility.
 3. Podvozek s nastavitelným rozvorem je zakázán.
 4. Kombinovat podvozek a klec různých výrobců je zakázáno.
  KLEC MOTORU
 5. Je povolena jakákoliv plastová klec motoru pro příslušný podvozek od příslušného výrobce.
 6. 3D tištěná klec motoru je zakázána. V případě 3DP podvozku může být plastová klec od kteréhokoliv
  výrobce).
 7. Klec musí zůstat nezměněná a kompletní (nemusí obsahovat přídavné úchyty dodávané některými
  výrobci).
 8. Klec musí být v provedení tzv. „anglewinder“ (šikmo uložený motor).

MOTOR

 1. Libovolný motor typu Long-can s maximálními, výrobcem deklarovanými otáčkami 22.000 ot. /min
  při jmenovitém napájecím napětí 12 V.
 2. Je zakázána demontáž zadního víka (nesmí být porušeny uzávěry víka motoru).

DISKY A PNEUMATIKY

 1. Disky libovolné (jakýkoli materiál, značka, typ).
 2. Přední i zadní kola musí mít okrasné realisticky tvarované disky. Disky s kruhovými, oválnými otvory
  nebo plné musí být doplněny okrasnými vložkami do disků (tzv. inserty).
 3. Zadní pneumatiky budou dodány pořadatelem seriálu za předem dohodnutých podmínek v době
  přejímky závodního modelu.
 4. Zadní pneumatiky je zakázáno lepit na disky.
 5. Přední pneumatiky libovolné, komerčně dostupné, s minimálními rozměry: vnější průměr nasazené
  pneumatiky na disk – 17 mm, šířka 9 mm.
 6. Jakákoliv úprava předních a zadních pneumatik je zakázána.
 7. Nezávisle otočná přední kola jsou zakázána.
 8. Všechna čtyři kola se musí dotýkat rovné kontrolní podložky.
 9. Pneumatika musí pokrývat celý povrch disku.

ŠÍŘKA PŘES KOLA

 1. Maximální šířka zadní nápravy je 63 mm (měřeno přes vnější hranu disků kol včetně pneumatik).
 2. Maximální šířka přední nápravy je 63 mm (měřeno přes vnější hranu disků kol včetně pneumatik).
 3. Kola nesmí při pohledu shora přesahovat obrys karoserie.
  PŘEVODY
 4. Převod-modul ozubení 0,5 (48 pitch) libovolné značky, typu a materiálu.

VODÍTKO

 1. Vodítko nesmí být viditelné při kolmém pohledu shora na model.
 2. Maximální povolená délka břitu vodítka je 24 mm.
  ODPRUŽENÍ
 3. Libovolné.

RŮZNÉ

 1. Světlost není omezena.
 2. Hřídelky, šrouby, matice, podložky, zarážky, kluzná ložiska, kablíky jsou libovolné.
 3. Jsou povolena pouze kluzná ložiska na obou nápravách.
 4. Závaží je povoleno lepit na horní plochu podvozku a klece.
 5. Nejsou povoleny magnety.