GT3 Pro

MODEL

Komerčně dostupný model automobilu*, účastnícího se seriálu GT3, GT-E (GTLM, GT IMSA,  JGTC, super GT) v měřítku 1/32, jehož karoserie, podvozek a další díly vyjma dílů z čl. 4. odst.1 a čl. 13. odst. 2, jsou z hard plastic hmoty. Komerčně dostupný model je poté model, který bylo možMODEL
1. Komerčně dostupný model automobilu na autodráhu, kategorie: GT3, GT-E, GTLM, GTD IMSA,
JGTC, super GT v měřítku 1/32. Komerčně dostupným modelem se rozumí model, který lze pořídit,
případně, bylo možné zakoupit v kamenném nebo internetovém obchodě.
2. Karoserie, podvozek a další díly jsou tzv. z hard plastic hmoty.

HMOTNOST KAROSERIE
1. Hmotnost karoserie není omezena.

PARAMETRY KAROSERIE
1. Šířka karoserie musí být stejná jako původní komerční model.
2. Karoserie nesmí být upravována.
3. Zbarvení libovolné v barvách závodního auta, opatřena minimálně třemi startovními čísly
a sponzorskými obtisky. Křídla, zrcátka, antény a stěrače musí být v původní poloze.
4. Je povoleno používat flexibilní zadní křídlo, přímo určené na danou značku a typ modelu.
5. Je povoleno vyměnit původní podpěry zadního křídla za jiné, shodného tvaru a rozměrů. Křídlo musí
být ve své původní pozici.

INTERIÉR, OKNA
1. Interiér (kokpit) může být tvarovaný z lehké folie. Musí být realisticky vyzdoben nejméně třemi
barvami a fixován ve své původní poloze.
2. Okna z fólie jsou zakázána.

PODVOZEK
1. Podvozek musí být dodávaný k danému modelu výrobcem (tzv. v krabičce) a stejný typ je povolen
ve všech vyráběných tvrdostech. 3D tištěný plastový podvozek je povolen pouze u modelů, jejichž
výrobce nevyrábí modely s klecí a uložením motoru tzv. „anglewinder“ (např. Carrera, Ninco,
Scalextric, Superslot, SCX atd.).
2. Podvozek musí zůstat nezměněný. Není povoleno žádné snížení jeho hmotnosti a zvětšení
flexibility.
3. Podvozek s nastavitelným rozvorem je zakázán.

KLEC MOTORU
1. Je povolena jakákoliv plastová klec motoru.
2. 3D tištěná klec motoru je zakázána.
3. Je povoleno ubírání materiálu z klece (odstranění kotevních prvků, úprava osazení pouzder).
4. Klec musí být v provedení tzv. anglewinder (šikmo uložený motor).

MOTOR
1. Libovolný motor typu Long-can s maximálními, výrobcem deklarovanými otáčkami 50.000 ot. /min.
při napájecím jmenovitém napětí 12 V, motor JK Retro Hawk 7R a motor JK Hawk 7.
2. Je zakázána demontáž zadního víka (nesmí být porušeny uzávěry víka motoru).

DISKY A PNEUMATIKY
1. Disky libovolné – jakýkoli materiál, značka, typ.
2. Přední i zadní kola musí mít okrasné realisticky tvarované disky. Disky s kruhovými, oválnými otvory
nebo plné musí být doplněny okrasnými vložkami do disků (tzv. inserty).
3. Zadní pneumatiky jsou libovolné.
4. Zadní pneumatiky je povoleno lepit na disky.
5. Přední pneumatiky libovolné, komerčně dodávané, s minimálními rozměry: vnější průměr nasazené
pneumatiky na disk – 17 mm, šířka 8 mm.
6. Jakákoliv úprava předních pneumatik je zakázána.
7. Nezávisle otočná přední kola jsou povolena.
8. Všechna čtyři kola se musí dotýkat rovné kontrolní podložky.
9. Pneumatika musí pokrývat celý povrh disku.

ŠÍŘKA PŘES KOLA
1. Maximální šířka přes kola je dána šířkou karoserie modelu v ose nápravy.
2. Kola nesmí při pohledu shora přesahovat obrys karoserie.

PŘEVODY
1. Převod-modul ozubení 0,4 (64 pitch) – 0,5 (48 pitch) libovolné značky, typu a materiálu.

VODÍTKO
1. Vodítko nesmí být viditelné při kolmém pohledu shora na model.
2. Maximální povolená délka břitu vodítka je 24 mm.

ODPRUŽENÍ
1. Libovolné.

RŮZNÉ
1. Světlost není omezena.
2. Hřídelky, šrouby, matice, podložky, zarážky, ložiska, kablíky jsou libovolné.
3. Jsou povolena jakákoliv ložiska na obou nápravách.
4. Závaží je povoleno lepit na horní plochu podvozku a klece.
5. Nejsou povoleny magnetyné a lze pořídit v celém světě standardním způsobem jeho koupí, a to v kamenném obchodě nebo prostřednictvím internetového obchodování a mezinárodní přepravy.