Oldtimer

makety cestovních, sportovních a GT aut, do roku 1970 (1:24, 1:25)

1.1.1.    KAROSERIE

Model (tzv. kit) automobilu ze stavebnice, provedení „Hard Plastic Kit“. Karoserie musí být vybavena příslušnými detaily ze stavebnice – zasklení oken, závětrné štítky, stěrače, zpětná zrcátka, ochranné rámy, uzávěry kapot, mřížky, spoilery, sací hrdla karburátorů, výfuky atd. – umístěnými tak, aby to odpovídalo skutečnosti (typu auta). Přidělány musí být pevně; např. přilepením apod., nikoli např. jenom „izolepou“; aby vydržely závodní provoz.

Povoleny jsou rovněž karoserie zhotovené ze skelného laminátu či podobné hmoty. Svou tuhostí, hmotností a tloušťkou však musí odpovídat srovnatelné karoserii z plastikového kitu. Její věrohodnost (vzhled), zvlášť u typů, které nelze porovnat se srovnatelnými kity, musí být doložena stavebním plánkem příslušného měřítka a základními rozměry své předlohy (skutečného vozu). „Sestavená“ karoserie může být upravena tak, aby šla připevnit na předepsaný podvozek, nesmí to narušit vzhled modelu (např. boky karoserie). Barevné provedení by mělo být shodné s předlohou.

1.1.2.    PODVOZEK

Jakýkoli podvozek systému Pla-Fit (šroubovaný podvozek, umožňující uložení motoru kolmo či šikmo /rovnoběžně/ k poháněné ose zadních kol), zhotovený jak sériově oficiálním výrobcem, tak individuálně modelářem, ovšem tak, aby byla zachována základní charakteristika systému „Plafit“. Pájet lze pouze ložiska os, motor a přívodní kablíky

k motoru. Ložiska pro uložení os kol jsou libovolná, kluzná i valivá. Hřídele musí mít v celé délce průměr 3 mm, musí mít plný průřez, musí být rovné a nedělené. Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Zahloubení pro šrouby lze upravit tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly spodní plochu podvozku (viz světlost).

1.1.3.    MOTOR

Motor Falcon JK 2 či 4, Hawk Retro, k držáku motoru může být přišroubován či připájen. Motor nesmí být rozebírán.

1.1.4.    FIGURKA ŘIDIČE

Model musí být vybaven trojrozměrnou figurkou řidiče odpovídající „věku“ předlohy. Umístěna musí být tak, aby to odpovídalo skutečnosti vzhledem k předloze (autu).

1.1.5.    KOLA (pneumatiky)

minimální průměr předních kol                                                                                           23 mm

minimální šířka předních kol                                                                                                8 mm

minimální průměr zadních kol                                                                                            25 mm

maximální šířka zadních kol                                                                                               17 mm

pneumatiky musí mít černou barvu, při pohledu shora nesmí přesahovat obrys karoserie

rozvor náprav musí co nejvěrněji zachovávat vzhled předlohy

kola se musí dotýkat dráhy a musí být pevně spojena s hřídelemi kol

1.1.6.    OSTATNÍ ROZMĚRY

minimální světlost pod modelem                                                                                       1,4 mm

minimální světlost pod převodem                                                                                     0,8 mm

maximální šířka (původní) karoserie                                                                                  87 mm

maximální šířka přes kola a pneumatiky                                                                            79 mm

převodová kola – převodový poměr libovolný, modul 0,5 (ekvivalent 1/48“)