Stock Car

makety cestovních aut pro seriál NASCAR (1:24, 1:25)

KAROSERIE

Model (tzv. kit) automobilu typu Stock Car (NASCAR) ze stavebnice, provedení „Hard

Plastic Kit“ (nikoliv tedy z polyuretanové pryskyřice, např. resin apod.). Karoserie musí být

vybavena příslušnými detaily ze stavebnice –  zasklení oken, zpětná zrcátka, ochranné

rámy (vnitřní „klec“), uzávěry kapot, mřížky, spoilery, přístrojová deska s kompletním

volantem, hasicí přístroj, zadní nádrž s částí podlahy a částí zadních podběhů kol (minim.

1/3), přepážka mezi motorem a kabinou, hlavní části předních závěsů kol, výfuky atd. –

umístěnými tak, aby to odpovídalo skutečnosti (typu auta). Přidělány musí být pevně;

např. přilepením apod., nikoli např. jenom „izolepou“; aby vydržely závodní provoz.

„Sestavená“ karoserie může být upravena tak, aby šla připevnit na předepsaný podvozek,

nesmí to narušit vzhled modelu (např. boky karoserie).  Barevné provedení musí být

shodné s předlohou (včetně reklam, nápisů, start. čísel atd.), jiné zbarvení musí být

doloženo fotografií („obrázkem“) předlohy.

PODVOZEK

Jakýkoli podvozek systému „Pla-Fit“ (šroubovaný podvozek, umožňující uložení motoru

kolmo, šikmo či rovnoběžně k poháněné ose zadních kol), zhotovený jak sériově

oficiálním výrobcem, tak individuálně modelářem, ovšem tak, aby byla zachována základní

charakteristika systému „Plafit“. Pájet lze pouze ložiska os, motor (viz 6.7.3.) a přívodní

kablíky k motoru. Ložiska pro uložení os kol jsou libovolná, kluzná i valivá. Hřídele musí

mít v celé délce průměr 3 mm, musí mít plný průřez, musí být rovné a nedělené.

Podvozek lze dovažovat lepením závaží. Zahloubení pro šrouby lze upravit tak, aby hlavy

šroubů nepřesahovaly spodní plochu podvozku (viz světlost).

MOTOR

Motor třídy 16D či motor Falkon či Hawk Retro (viz odstavce 4.6. a 4.7), k držáku motoru může být přišroubován či připájen. Motor třídy 16D lze osadit valivými ložisky.

FIGURKA ŘIDIČE

Model musí být vybaven trojrozměrnou figurkou řidiče (viz odstavec 3.10.), která však

musí být kompletní (celá  postava) a umístěna na sedačce ze stavebnice tak, aby to

odpovídalo skutečnosti (s volantem připevněným na přístrojové desce v rukou).

KOLA (pneumatiky)

– minimální průměr předních kol                                                                                  24 mm

– minimální šířka předních kol                                                                                         8 mm

– minimální průměr zadních kol                                                                                    24 mm

– maximální šířka zadních kol                                                                                         17 mm

– pneumatiky musí mít černou barvu, při pohledu shora nesmí přesahovat obrys karoserie

– kola se musí dotýkat dráhy a musí být pevně spojena s hřídelemi kol

OSTATNÍ ROZMĚRY

– minimální světlost pod modelem                                                                              1,4 mm

– minimální světlost pod převodem                                                                             0,8 mm

– maximální šířka (původní) karoserie                                                                         83 mm

– maximální šířka přes kola a pneumatiky                                                                   77 mm

– převodová kola – převodový poměr libovolný, modul 0,5 (ekvivalent 1/48“)