Stížnost na seriál GT3, 23. 12. 2019

Svaz modelářů ČR

Klub automodelářů

U Pergamenky 1511/3

Praha 7

——————————

Věc: stížnost                                                                                              V Holubicích dne 23.12.2019

Vážená automodelářská rado, píši Vám tento dopis jako zástupce níže uvedených  členů svazu modelářů,  kteří jsou rozladěni vývojem serálu Mistrovství republiky GT 3. Tento seriál vzniknul po letech vývoje závodů tzv. komerčních modelů dvaatřicetin, které byly  však po dlouhou dobu postiženy rozkolem nejednotných pravidel. V roce 2018 se však na scéně komerček objevil pohár GT3 pořádaný automodelářem a prodejcem Gerardem Caupenem.

Přestože se zpočátku tato pravidla trochu vymykala zaběhnutým zvyklostem, v průběhu sezóny si celý seriál získával stále větší oblibu.  Podařilo se dokonce na principu těchto pravidel uspořádat v České republice první mistrovství světa. V letošním roce byl na tomto základě odjet serál Mistrovství republiky týmů GT 3.  Přestože hodnocení výsledků protěžovalo týmy s účastí žáků, zúčastňovali se seriálu postupně i členové z klubů, kteří nemají možnost žáky do sestavy začlenit.

Na letošním posledním závodě seriálu na dráze v Luštěnicích byly organizátory oznámeny změny pravidel pro následující sezonu 2020. Veškeré změny zde uvádět nemohu, protože si je nepamatuji a písemnou verzi jsem nikde nedohledal, ale to podstatné pro řadu závodníků je, že pro příští rok se již bez žáka v týmu účastnit seriálu nemohou.

Je pro mě částečně pochopitelné, že organizátoři se tímto snaží  podporovat  mládež  a tímto jí více začlenit do naší oblíbené modelářské činnosti, ale zároveň je toto rozhodnutí velice kontraproduktivní. Tímto rozhodnutím bude například  znemožněna účast  modelářům nedávno odrostlé žákovskému či juniorskému věku, kteří jsou potenciálem pro další modelářskou budoucnost a to jen proto, že nemají takové štěstí aby bydleli poblíže klubu, který má širokou žákovskou základnu. Tvrzení tvůrců pravidel,  že se musí snažit žáky sehnat po školách je velice zjednodušené a odbývající. Ne každý klub má stálou, kvalitní dráhu, podporu města či organizací a v neposlední řadě i dostatek volného času pro vedení žákovského kroužku . Přesto i v těchto podmínkách dokázali tito modeláři dobře reprezentovat naší republiku na letošním mistrovství světa.

Jako velice šalamounské považuji rozhodnutí posunutí věku povinného žákovského člena týmu na 18let. To znamená, že když třeba za tři roky odrostou  týmu organizátorů junioři, tak se věk posune na 21let? Je logické, že pravidla se v začátcích vyvíjejí, ale měly by se vyvíjet s výhledem na delší časový úsek.

V proběhlém prvním ročníku republikového poháru GT 3 jsem viděl velikou šanci pro budoucnost komerčních modelů, tak jak jsme o tom příznivci tohoto odvětví dlouho snili. Myslím však, že tímto krokem organizátoři poháru vše co pracně vybudovali zničí. Obávám se, že seriálu se budou účastnit pouze modeláři z jednoho či dvou měst. V tom případě bude ale velice nadnesené označení Mistrovství republiky.

Myslím si, že o základních pravidlech seriálu by měly jednat i zástupci dalších klubů a popřípadě vytvořit jury složenou z těchto zástupců. Námitka, že zbývající týmy se nezúčastnili celého seriálu neobstojí, neboť pravidla byla v tomto ročníku stanovena tak, že kdo nesplňoval podmínku účasti žáka,  neměl šanci na celkové umístění.  Někteří modeláři si totiž musí na termín závodu brát volno či dovolenou ze zaměstnání , odepřít rodině víkendový  výlet  a pro tuto obět musí mít také nějakou motivaci či šanci případně uspět.

Jako další úsměvný argument jsem zaslechl tvrzení, že pokud tým nemá žáka, bude mu nabídnut některý žák  z pořádajícího klubu, kde jich mají dostatek. Od kamarádů vím, že v těchto klubek jsou jeden či dva dobří žáci o které se přední týmy přetahují. Do závodního modelu, ovladače a vůbec příslušenství věnujeme nemalé investice. Za to očekáváme možnost si kvalitně zazávodit s vyhlídkou případně i uspět. Pokud však přiberu do týmu tzv. do počtu, pro mě neznámého žáka, který nemá schopnosti aby slušně a bez velkých karambolů odjel vytrvalostní závod, ztrácí celé mé počínání a podstata závodění na autodráze smysl. Tento argument mi trochu zavání  využitím zdrojů členů týmů jiných  klubů pro začlenění vlastních žáků. Nehledě k tomu, že do týmu jako třetího nevezmu svého kolegu a kamaráda ale musím vzít za vděk nabízenému žákovi.

Přestože můžu mít výhrady i k některým dalším konkrétním změnám ve stavebních pravidlech budu je respektovat. Zásadní pravidla a podmínky účasti by však neměla být tvořena jedním či dvěma organizátory tak, že jsou tímto znevýhodněny kluby kromě pořadatelů.

Žádám tímto radu či předsedu svazu automodelářů o návrh či řešení této naší stížnosti.

S pozdravem

Jiří Hameta   člen SRC Slaný , Vladimír Basák MC SRC Most, Květoslav Mašita SRC Slaný, David Mrštný SRC Česká Třebová, MIchal Válka ml. SRC Česká Třebová, Michal Válka st. SRC Česká Třebová,  Michal Mrštný SRC Česká Třebová, Gerard Gaupene MC SRC Most , Jan Charvát MC SRC Most, Jiří Pomahač MC SRC Most, Martin Pilař MK Most, Jiří Konárek SRC Bílina