Poslední zápis rady KAuM

Zápis z 1. zasedání nově zvoleného předsednictva KAuM ČR – 26. dubna 2022

Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR: Pavel Hora – předseda, Ing. Jan Žemlička, Mgr. Václav Kohout, Libor Putz, Kamil Šlachta

Program 1. zasedání předsednictva KAuM ČR dne 26. 4. 2022:

1. Kontrola předchozího zápisu KAuM ČR z 14. 9. 2021

2. Přidělení financí na rok 2022 předsednictvem SMČR, viz zápis z 5. 4. 2022

3. Přihlášky na pořádání akcí pro mládež v roce 2023

4. Termíny závodů

5. Rozdělení kompetencí v KAuM ČR (v tzv. radě)

6. Různé

1. Kontrola předchozího zápisu zasedání předsednictva KAuM ČR z 14. 9. 2021

 • Na žádost klubu SRC Plzeň (459) bylo soustředění mládeže v termínu 12. 12. 2021 od 8 do 16 hodin. Lektor Jaroslav Reček, stavba modelu ES/24 junior.
 • Byla doručena žádost na pořádání MČR mládeže 2022. Žádost podal klub SRC Plzeň (459). Vypsané kategorie JPR/32, JPR/24, JGT3, ES/24 junior
 • Žádosti bylo vyhověno a bylo přiděleno pořadatelství v termínu 29. 4. – 1. 5. 2022 ve výše uvedených kategoriích.
 • Na základě žádosti proběhne v klubu Attan Luštěnice (546) soustředění talentované mládeže, předpokládaný termín prosinec 2022. Téma ES/24 junior.
 • Konference KAuM ČR proběhla dne 5. 2. 2022 v Hradci Králové, viz zápis z konference na stránkách KAuM ČR.

2. Přidělení financí na rok 2022 předsednictvem SMČR, viz zápis z 5. 4. 2022

 1. Materiální podpora mládeže 60.000,- Kč:
 2. materiál pro účastníky MČR mládeže 2022 (30.000,-). Bude předáno soutěžícím.
 3. sety JGT3 a ES/24 junior (30.000,-). Bude rozděleno podle kritérií KAuM ČR a žádostí klubů. Zodpovídá člen rady KAuM ČR Václav Kohout.
 4. Postupové soutěže mládeže 9000,-Kč, 3000,- Kč na soutěž (SCRC-Praha 7,
  MK Ostrov, MK Most)
 5. Soustředění mládeže 55.000,-Kč:
 6. část prostředků bude vynaložena na materiální zajištění stavby modelů.
 7. MČR mládeže a dospělých 55.000,-Kč
 8. MČR mládeže 25.000,-
 9. MČR dospělých 30.000,- Honda – 5.000,- Kč (P. Filinger); Morava open – 5.000,- Kč (J. Švanda); kategorie ISRA – 5.000,- Kč (J. Žemlička); Škoda 130 – 5.000,- Kč (P. Hintenaus); LM/24 – 5.000,- Kč (k. Šlachta); NCI.CZ GT3 – 5.000,- Kč (Z. Hába).

3. Přihlášky na pořádání akcí pro mládež v roce 2023

Termín pořádání MČR mládeže je stanoven na 21. – 23. 4. 2023. (Při hledání termínu bylo přihlédnuto ke svátkům, školním povinnostem a „tradičnosti“)

Termín pro podání přihlášek na pořádání MČR mládeže a soustředění mládeže na rok 2023 je do 30. 9. 2022, elektronicky na email: pavel.hora(zavináč)linet.cz. Přihlášku prosíme zaslat předsedou klubu.

4. Termíny závodů

Termíny závodů MČR na rok 2023 vyplní vedoucí seriálů do zaslaného formuláře do 30. 9. 2022 (termín 21. – 23. 4. 2023 je vyhrazen pro MČR mládeže 2023). Z důvodu možné kolize termínů závodů MČR doporučujeme respektovat tradiční termíny závodů. Termíny MČR 2023 budou zveřejněny 5. 10. 2022.

Mezi 5. 10. a 30. 10. 2022 bude na stránkách KAuM ČR v sekci kalendář 2023 spuštěn formulář pro ostatní závody.

Povinností pořadatele závodů uvedených v kalendáři KAuM ČR je zasílání výsledků nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu akce na email: slachta.kamil(zavináč)gmail.com a v kopii na pavel.hora(zavináč)linet.cz ve formátu PDF, DOC, TXT, HTML

5. Rozdělení kompetencí rady KAuM ČR

Pavel Hora – předseda

Jan Žemlička – místopředseda, koordinace kategorií Scale, komunikace s mezinárodními organizacemi

Václav Kohout – řízení činnosti mládeže, rozdělení materiálu pro mládež

Libor Putz – vedení agendy rady KAuM ČR

Kamil Šlachta – koordinace kategorií hard plastic a maket, správa webu KAuM ČR, editace výsledků jednotlivých závodů uvedených v kalendáři KAuM ČR na stránky KAuM ČR.

6. Různé

a) Finanční příspěvky SMČR na podpořené akce jsou především určeny na materiální zajištění akcí, stravování, ubytování a cestovné. Použití příspěvku na jiné náklady je možné jen po předchozím odsouhlasení sekretariátem SMČR.

b) Další plánovaná zasedání předsednictva KAuM ČR: 21. 6. 2022; 4. 10. 2022; 22. 11. 2022.

Zápis vyhotovil KAuM ČR 27. 4. 20212