Poslední zápis rady KAuM

Zápis ze zasedání rady Klubu automodelářů ČR ze dne 5. 12. 2023 (online)

Online zasedání se zúčastnili členové KAuM ČR: Pavel Hora – předseda, Ing. Jan Žemlička – místopředseda, Mgr. Václav Kohout, Ing. Kamil Šlachta, Libor Putz – členové.

Program zasedání KAuM ČR:

1. Kontrola předchozího zápisu z 10. 7. 2023
2. Kalendář závodů na rok 2024
3. M ČR mládeže 2024
4. Vyplácení dotací na seriály

5. Informace z předsednictva SMČR

6. Reportáž z MS 2023 v Atlantě

7. Různé

1. Kontrola předchozího zápisu z 10. 7. 2023
Požadavky uvedené v předchozím zápisu jsou průběžně plněny.

2. Kalendář závodů na rok 2024
Téměř všechny termíny na mistrovské a tradiční závody (uzávěrka 30. 10. 2023) už rada obdržela. Nyní je potřeba urychleně doposlat termíny ostatních závodů na rok 2024.

3. M ČR mládeže 2024
● Na výzvu KAuM ČR o pořádání Mistrovství České republiky mládeže 2024 (uzávěrka 30. 9. 2023) reagoval pouze jediný klub, a to MK Most, ev. č. 112, který písemně předložil zájem o pořádání tohoto mistrovství.
● Rada KAuM ČR schválila žádost MK Most počtem 4 hlasů pro, jeden hlas se zdržel.
(Pozn.: už v předchozím zápisu byl schválen termín M ČR mládeže, 3. až 5. květen 2024)

4. Vyplácení dotací na seriály
● Je nutné – pro ty, co tak zatím neučinili – urychleně dodat výsledkové listiny za rok 2023 na
e-mail hora(@)linet.cz.

5. Informace z předsednictva SMČR
Byl poslán e-mail předsedům klubů s podrobným návodem, jak provést platbu na rok 2024. Výše platby zůstává stejná (tj. 100,-Kč a 200,-Kč). Toto je potřeba učinit nejpozději do 31. 12. 2023.
● Pokud by chtěl některý z klubů zrušit členství, musí o to požádat Ing. Jana Žemličku nebo Tomáše Ciniburka.   

6. Reportáž z MS 2023 v Atlantě
Podrobnou reportáž z mistrovství světa 2023, Atlanta, USA, zajistí Ing. J. Žemlička.

7. Různé
Mgr. Václav Kohout dodá fotografie z propagační akce SMČR pořádané na říjnové výstavě FOR TOYS v PVA Letňany, kde byla prezentována autodráha ze Svazu modelářů ČR.

● Rada KAuM ČR žádá kluby o prostudování směrnic SMČR, které budou zveřejněny k 1. 1. 2024.

Zápis vyhotovil KAuM ČR