Poslední zápis rady KAuM

Zápis ze 4. zasedání rady KAuM ČR – 22. listopadu 2022

Zasedání se zúčastnili členové KAuM ČR: Pavel Hora – předseda, Ing. Jan Žemlička – místopředseda, Mgr. Václav Kohout, Libor Putz, Ing. Kamil Šlachta (pomocí online) – členové

Program 4. zasedání KAuM ČR:

1       Kontrola předchozího zápisu zasedání předsednictva KAuM ČR ze 4. 10. 2022.

2       Projednání protestu Přemysla Marka.

3       Projednání připomínky Jaroslava Tolara k organizaci závodu.

4       Kalendář soutěží 2023.

5       Pravidla platná od 1. 1. 2023 – zapsání změn.

6       Elektronická registrace členů pobočných spolků.

7       Různé.

1       Kontrola předchozího zápisu ze 4. 10. 2022

  • Rada KAuM byla informována předsedou SMČR o přidělení financí, a to 70 % průměru dotací na provoz. Na reprezentaci a na mládež nebyla dotace přidělena.

2       Projednání protestu Přemysla Marka

  • Stanovisko k protestu zaslané závodníkem Přemyslem Markem. Po konzultaci s hlavním rozhodčím závodu Kamilem Šlachtou a pomocným rozhodčím Jaroslavem Švarcem přijala rada KAuM ČR rozhodnutí, že hlavní rozhodčí postupoval v souladu s pravidly SMČR, penalizace zůstává v platnosti. Rada KAuM ČR se protestem zabývala i přesto, že ze strany závodníka Přemysla Marka měl být protest podán do 15 minut po skončení závodu.

3       Projednání připomínky Jaroslava Tolara k organizaci závodu

  • Rada KAuM ČR pověřila předsedu KAuM ČR k odpovědi na zaslané připomínky.

4       Kalendář soutěží 2023

  • Kamil Šlachta zaurguje vedoucí seriálů NASCAR (Ing. P. Hrabal), Makety (T. Ťok), Šumava cup (T. Šena) a předsedy klubů, kteří neposlali termíny závodů, aby tak učinili co nejdříve.
  • Kamil Šlachta přepošle radě KAuM ČR pasportizaci soutěží.
  • Kalendář soutěží na rok 2023 bude zveřejněn 15. 12. 2022

5       Pravidla platná od 1. 1. 2023 – zapsání změn

  • Vedoucí seriálu LM/24 a MC/24 zaslal radě KAuM ČR návrh změn stavebních pravidel kategorií LM/24, MC/24 a Formule 1 – budou zapracovány do stávajících pravidel, platnost změn od 1. 1. 2023

6       Elektronická registrace členů pobočných spolků

  • 23. 11. 2022 Bude provedena migrace dat do nového systému. Následně obdrží e-mailem předsedové pobočných spolků (klubů) informace k dalšímu postupu e-mailem.
  • Evidenční karty na rok 2023 neposílat!

7       Různé

  • Datové schránky pro spolky: Pokud spolek nemá datovou schránku, případně o ni nemá zažádáno, bude mu ze zákona zřízena. Předpokládaný průběh je obdržení písemné informace o zřízení datové schránky a obdržení přístupových údajů, oboje prostřednictvím České pošty.

Zápis vyhotovil KAuM ČR 22. 11. 2022