Zápis z 10. zasedání KAuM ČR – 15. září 2020

Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR: Pavel Hora – předseda, Václav Kohout –

místopředseda, Libor Putz, Kamil Šlachta, Tomáš Ťok – členové.

Jako host Jan Žemlička – předseda SMČR.

Program 9. zasedání KAuM ČR:

  1. Kontrola předchozího zápisu, Soustředění a MČR mládeže 2020 a 2021
  2. Podpora mládeže
  3. Soutěže MČR
  4. Různé
  1. Kontrola předchozího zápisu (z 18. 2. 2020)

K bodu 2. 1. – bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořádání mládeže, do kterého se přihlásil Attan Slot Racing Club. Termín je soustředění je 6.12.2020, s ohledem na situaci s COVID19 může být aktualizován. Podrobný program soustředění bude zveřejněn spolu s dalšími informacemi minimálně 1 měsíc před datem soustředění.

K bodu 2.2. – jediný, kdo projevil zájem pořádat soustředění je Attan Slot Racing Club. Soustředění bude pořádat v podzimních měsících 2021

K bodu 2.3.  – MČR mládeže 2020 neproběhlo z důvodu COVID 19. V roce 2021 bude uspořádáno pořadatelem pro rok 2020, tj. AMK-SRC České Budějovice, termín pořádání je stanoven na 30. 4. 2021 – 2. 5. 2021, věková hranice je pro tento závod posunuta o rok zpět. (soutěžící ročník 2002, kterému bude v roce 2021 19 let se účastní MČR v kategorii junior).

  1. Materiální podpora mládeže

2.1. Bylo rozhodnuto pro podporou mládeže o zakoupení stavebnic ES junior v celkovém počtu 30ks

2.2. Stavebnice jsou určeny pro účastníky MČR mládeže a soustředění talentované mládeže.

  1. Rozdělení podpory seriálu MČR 2020

3.1. V současné situaci (COVID19) se pořádají 3 seriály MČR Honda CUP, NCI.CZ GT3, ŠKODA130, Morava Open a byl pořádán závod MČR SCALE. Tyto seriály (závod) budou podpořeny částkou 7000,-. Bude vyplaceno ředitelům seriálu.

  1. Různé

4.1. Vzhledem k nedostupnosti a zastaralosti stávajícího závodního systému SpyTech je nutno řešit alternativní systém. Na trhu ČR je nový řídící program LapMaster, který je kompatibilní s WINDOWS XP a více. SMČR nabízí podporu s pořízením software pro kluby, o konkrétní formě podpory bude rozhodnuto v nejbližší době. Více informací o systému viz příloha.

4.2. do 30. 10. 2020 je nutné podat přihlášky na konání soutěží v kalendářním roce 2021 Přihlášky podávají vedoucí seriálů a předsedové klubů. V termínu MČR mládeže (30. 4. 2021 – 2. 5. 2021) nesmí být žádná soutěž.

Přihlášky soutěží je nutné poslat emailem na hora@linet.cz, kopii ice-flower@seznam.cz. Termíny budou průběžně zveřejnovány na stránkách KAuM v záložce příprava kalendáře 2021.

4.3. KAuM vypsal výběrové řízení na pořízení propagační autodráhy. Nabídku může předložit jakýkoliv subjekt z ČR i zahraničí. K podání nabídky budou osloveni vytypovaní dodavatelé a nabídka bude zveřejněna na www stránkách KAuM. Více informací viz příloha 3.

KAuM ČR, září 2020

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3