Poslední zápis rady KAuM

Zápis z 11. zasedání KAuM ČR – 13. dubna 2021

Jednání se zúčastnili členové KAuM ČR:

Pavel Hora – předseda,

Václav Kohout –místopředseda,

Libor Putz, Kamil Šlachta, Tomáš Ťok – členové.

Program 11. zasedání KAuM ČR dne 13.4.2021:

  1. Kontrola předchozího zápisu
  2. Materiální podpora mládeže
  3. Dotace pro rok 2021
  4. Různé
  1. Kontrola předchozího zápisu (z 15. 9. 2020)

Odložení MČR mládeže

MČR mládeže plánované v termínu 30. 4. – 3. 5. 2021, pořadatel AMK-SRC České Budějovice, bude přesunuto na podzimní termín.

Pokud pandemická situace dovolí nový termín MČR Mládeže je stanoven na 12. – 14. 11. 2021 pořadatel AMK-SRC České Budějovice

  • Materiální podpora mládeže

3.1. KAuM nakoupil stavebnice ES24 Junior, které jsou uloženy u předsedy SMČR a jsou k dispozici účastníkům soustředění mládeže 2019.

  • Dotace pro rok 2021

materiální podpora mládeže fix 60.000,-

soustředění mládeže 50.000,-

MČR Mládeže 15.000,-

Postupová soutěž mládeže 6000,-

MČR seriály 35.000,-

  • Různé

Požadavek na pořádání soustředění mládeže 2022 viz př. 1.

Požadavek na pořádání MČR mládeže 2022 viz př. 2.

Požadavek na pořádání MČR SCALE 2022 viz př. 3.