Materiál pro kroužky mládeže Klubu leteckých modelářů ČR

Mohlo by se vám líbit...