Přihláška do kalendáře 2022Formulář je určen pro přihlášování soutěží a dalších akcí klubů SMČR.
Mistrovství a mezinárodní soutěže podléhají jinému režimu a žádosti musí být podány buď písemně na sekretariát SMČR nebo do formuláře na stránce Žádost o přidělení MČR.
Kalendář je určen pro akce klubů SMČR. Akce, které nejsou pořádány kluby SMČR, nemohou být zařazeny v Kalendáři a budou vyřazeny.
Potřebujete-li opravit nějaký údaj v datech soutěže, která byla již uložena, zašlete příslušné podklady správci kalendáře.Začátek Konec (pouze trvá-li akce více dní)
 
Oddíl kalendáře Kategorie

Místo pořádání - letiště

Název (nepovinný, s výjimkou přeborů)

Pořádá klub SMČR                                               IČO
 

Kontakt:
Titul Jméno Příjmení
   
Ulice a číslo
PSČ Místo
 
Telefon 1Telefon 2   
   
E-mail

Protože nemáme možnost ověřovat zápisy elektronickým podpisem, musí být v rubrice "Odesílatel" vždy uvedeno jméno oprávněné osoby a evidenční číslo modelářského klubu, aby bylo možno ověřit správnost přihlášky. Oprávněnou osobou je obecně předseda klubu.

Odesílatel:
Jméno odesílatele                                                 číslo klubu
 
Spojení pro potvrzení (telefon nebo e-mail)