Rubrika: Informace

Gumicuky pro kategorii F3L

Podařilo se zajistit další gumicuky pro kategorii F3L. Aktuálně je nakoupeno 50ks gumicuků HLG od www.emc-vega.de. Nakoupena je pouze guma, nikoliv kompletní set gumicuku! Pravidla jsou pro přidělení gumicuků odsouhlasilo pro rok 2022 předsednictvo...

Pozvánka na konference Svazu modelářů 26.3.2022

Upozorňuji, že konference Klubu leteckých modelářů se koná 5.3. v Pardubicích. Více informací zde: delegáti, program, mapa. Nominace delegátů na konferenci Svazu modelářů, která byla zaslána spolu s nominací na konferenci republikového odbornostního klubu...

Přeložena pravidla pro makety

Trenér maket Miroslav Dvořáček z leteckomodelářského klubu Třebíč aktualizoval, doplnil, udělal pár změn, přeformátoval a prostě udělal  překlad maketářských pravidel F4 pro rok 2022. Sice skromně prohlašuje, že vyšel z překladu ing.  Pavla Rajcharta...

Konference 2022 v Pardubicích se blíží

Konference Klubu leteckých modelářů ČR Svazu modelářů ČR která proběhne 5.3.2022 se blíží. Na této stránce naleznete tři seznamy: Seznam klubů, které nominovali delegáta. Termín nominace je 18.2.2022. Pro nominaci delegáta je zde připraven...

Zemřel Jiří Kalina

Dne 7.1. nás navždy opustil člověk, kamarád a modelářská legenda Jiří Kalina. V roce 1968 získal druhé místo na mistrovství světa a o dva roky později slavil dokonce vítězství. Jiří Kalina rovněž pokořil několik...

Publikována pravidla pro rok 2022

Na stránce PRAVIDLA najdete Sportovní řád pro rok 2022. Je zde publikován také překlad pravidel FAI kategorie F3L, která nahrazuje národní pravidla RES. Výhradním autorem překladu je Jan Kubica. Odborná spolupráce trenér kategorie F3L...

PF 2022

Předsednictvo Klubu leteckých modelářů přeje všem modelářům klidné vánoční svátky a v novem roce hlavně hodně zdraví a štěstí.

Program a volební klíč na Konferenci KLeM 5.3.2022

Pozvánka na konferenci Klubu leteckých modelářů Svazu modelářů České republiky z.s. Konference se bude konat formou shromáždění delegátů. Klíč ke stanovení delegátů stanovilo předsednictvo KLeM na svém jednání 7.12.2021. Konference se bude konat v...