Rubrika: Informace

Modely RES pro kroužky – pravidla

V návaznosti na oznámení, že jsou k dispozici opětovně stavebnice modelů kategorie RES, předsednictvo KLeM ČR opětovně uveřejňuje pravidla podle, kterých budou stavebnice jednotlivým klubům, které požádají o dodání, přidělovány. Pravidla a postupy: –...

Nařízení 2019/947 se použije od 31. prosince 2020

Dne 26.6.2020 vstoupilo v platnost Nařízení, které upravuje znění Prováděcího nařízení 2019/947. Hlavně se zde posouvá termín zahájení použití na přelom roku 2020/2021. Jak jsme již psali, důvodem jsou zavedená opatření k zastavení pandemie...

Novinky CIAM 31.3.2020

Informace předsednictva CIAM Vážení přátelé, 31.3.2020 se členové předsednictva CIAM setkali prostřednictvím e-konference a diskutovali o současné situaci s epidemií COVID-19, s různými možnostmi či alternativami. Nejprve bychom chtěli poděkovat všem delegátům a všem...

Informace předsedy CIAM FAI

Důležitá informace předsedy CIAM FAI (Leteckomodelářské komise Mezinárodní letecké federace) S ohledem na současnou situaci s šířením koronaviru (COVID-19) a s cílem chránit zdraví a bezpečnost celé komunity CIAM, oznamujeme s lítostí, že všechny akce,...