Nový sportovní řád KLOM 2018

Přidávám nové znění sportovního řádu KLOM.

Doplněna staronová klauzule o tom, že rozhodčí, který v soutěži zastává funkci hlavního rozhodčího se nesmí účastnit jako závodník.

View Fullscreen