Kalendář 2019

Informace pro pořadatele soutěží: nahlaste do 30.9.2018 svému vedoucímu sekce emailem soutěže na příští rok.

Informace pro vedoucí sekcí: kalendář své sekce doplněný o již známé mezinárodní soutěže zašlete v excelové tabulce (šablona ke stažení zdedo 15.10.2018 emailem místopředsedkyni KLoM.

POZOR: Na soutěže zaslané po termínu 15.10. nemůže být čerpána dotace (termín je závazný). Meziklubové, klubové soutěže a jiné akce (přístupné i nečlenům SMČR) nahlášené do 15.10., budou v tomto kalendáři uveneny v rubrice ostatní akce.