Zpráva a výsledky Mi.S. sekce C v Rumunsku 1. 9. – 9. 9. 2018

Mistrovství světa Rumunsko 2018

Ve dnech 1. až 9. září 2018 proběhlo v rumunském městě Galati Mistrovství světa třídy C. Soutěžní (a zároveň výstavní) expozice byla umístěna ve vstupní hale místní univerzity. Mistrovství se zúčastnilo celkem 12 zemí, prezentováno bylo cca 190 modelů ve všech kategoriích C1 až C8. Za Českou republiku se zúčastnilo 6 zástupců se sedmi modely, které v poměrně silné konkurenci získaly zlaté a tři stříbrné medaile. Z tohoto pohledu lze českou účast na mistrovství hodnotit jako vydařenou.

Součástí mistrovství bylo v závěrečný den i zasedání zástupců jednotlivých modelářských svazů zúčastněných států, jehož hlavním bodem byla volba vedoucího sekce C pro další funkční období. Podle předpokladů byl jednomyslně zvolen stávající vedoucí Martin van Gelderen. Poté seznámil prezident Navigy Dieter Matysik účastníky setkání s nepříliš dobrou finanční situací organizace Naviga a z tohoto titulu vyplývající nutností zvýšit do budoucnosti účastnické poplatky na soutěžích. Podrobnosti zatím nebyly sděleny. Dále bylo konstatováno, že zavedení třídy C8, která byla na MS poprvé v roce 2016 v Kaliningradu, se setkalo s poměrně dobrou odezvou, o čemž svědčí počet modelů soutěžících v této kategorii v Galati (23).

V následné diskusi byl vyslyšen návrh ruského zástupce na rozdělení třídy C6 podle měřítka – bez konkrétního výsledku. Ukrajinský zástupce (a také rozhodčí v jedné osobě) apeloval na zúčastněné, aby na MS byly posílány pouze kvalitně provedené modely – evidentně chtěl poukázat na skutečnost, že se na tomto MS prezentovaly modely velmi nízké kvality, které zde zcela evidentně (i dle našeho skromného názoru) neměly vůbec být.

Po skončení zasedání jsme p. Matysikovi a p. van Gelderenovi přednesli náš požadavek, aby na dalším MS, které se bude konat v roce 2020 v chorvatské Rijece, byl zastoupen český rozhodčí. Oba pánové byli této myšlence příznivě nakloněni, je však nutné v předstihu zaslat na vedení Naviga, resp. sekce C oficiální žádost českého modelářského svazu.

Vladimír Mareš

MiS Rumunsko 2018 vysledky