MČR GT3

1 Systém bodování (týmy a piloti) GT-Am a GT-Pro

Kategorie GT AM a GT PRO je vypsána pro tříčlenné týmy. Tým by měl mít minimálně jednoho žáka (juniora) nebo seniora nad 65 let. V případě nesplnění této podmínky je tým při dojezdu závodu automaticky penalizován 5 % z celkového počtu najetých kol. Stejným způsobem bude penalizován stabilně startující tým, který z jakéhokoliv důvodu (nemoc, jiný důvod zakládající nemožnost zúčastnit se závodu) bude donucen závodit jako dvoučlenný. Jedná se o výjimečnou situaci, která může být pravidelně se účastnícím týmem použita jen jednou během závodní sezóny (tzn., nejedná se o první závod týmu, tým jezdí celou sezónu ve stejném složení).

Pořadí body
1          20
2          15
3          12
4          10
5            8
6            6
7            4
8            3
9            2
10           1

2 Přejímka modelů

se provádí v uzavřeném depu před startem závodu. Po ukončení závodu kategorie GT AM bude provedena technická kontrola 3 modelů, a to na základě losu. Z prvních třech v pořadí bude vylosován jeden model a z ostatních modelů další 2 (včetně nezkontrolovaných modelů umístěných v první trojici). Kontrola modelů kategorie GT PRO bude po ukončení závodu prováděna pouze na základě protestu nebo na základě požadavku technického komisaře provádějícího technickou prohlídku vyřčeného již při přejímce modelů (podezření z porušení stavebních pravidel).

3 Jízdní čas závodu

Závody se jedou bez rozdílu počtu drážek na dráze v čase 90 minut pro kategorii a tým.

4 Jízdní čas pilota

Na šestiproudé dráze jede každý závodník týmu na dvou drážkách, tzn. 30 minut. Na osmi-proudé dráze jedou dva závodníci týmu na třech drážkách a třetí závodník na dvou drážkách. V případě závodu na čtyřproudé drážce je umožněno střídání závodníků během jízdy na drážce s tím, že každý závodník odjede minimálně 30 % jízdního času. V případě vynucené jízdy dvoučlenného týmu odjede každý závodník polovinu jízdního času, a to bez možnosti vystřídat se během jízdy na drážce.

5 Nasazování

Každý tým musí obsadit svým nasazovačem daný sektor dráhy. Pokud bude v tomto sektoru chybět, bude týmu udělena penalizace 100 kol. Pokud při absenci nasazovače vznikne v přiděleném sektoru havárie jiných jezdců, bude tato penalizace trojnásobná.

6 Ztráta zadního spojleru

Při ztrátě zadního spojleru musí model zastavit neprodleně v servisní zóně, a křídlo musí být připevněno k modelu