Odbornostní konference KLoM a kalendář soutěží KLoM

V nadcházejícím roce 2022 proběhnou konference odbornostních klubů a následně pak konference celého SMČR. Naše odbornostní konference KLoM je naplánována na 12. února 2022 v jídelně ZŠ Čelákovice. Z každého pobočného spolku (klubu) podílejícího se na činnosti v odbornosti se bude moci zúčastnit minimálně jeden zástupce. Bližší pravidla pro účast na konferenci a volební řád budou zveřejněna po schválení předsednictvem KLoM na podzimním zasedání. Velká konference SMČR je pak plánována na 26. března 2022.

Aby byly volby a usnesení z konferencí platné musí být platný i výběr delegátů z jednotlivých pobočných spolků (klubů). Základní podmínkou pro toto je mít platné vedení na úrovni pobočného spolku, tedy předsedu, či radu klubu s platným mandátem. Ten je platný, pokud neuplynuly od poslední volby více jak 4 roky. U pobočných spolků, které toto nesplňují je potřeba na členské schůzi spolku zvolit nového (staronového) předsedu (radu), nejpozději do dne konání konference. Doklady o schůzi a volbě je potřeba doručit na sekretariát SMČR aby mohly být předány na soud pro zapsání do spolkového rejstříku. Příručku a vzory potřebných dokumentů zveřejní předseda SMČR na stránkách Svazu.

KLoM kalendář soutěží 2022

Zápis z předsednictva KLoM 2021 – 3