Konference SMČR

Dne 26.3.2022 se v aule University Pardubice bude konat konference SMČR. Jmenování delegátů na konferenci bude postupovat podle stejného klíče jako na odbornostní konferenci KLoM. Tj. zjednodušeně, každý klub má možnost vyslat minimálně jednoho delegáta, početnější kluby pak více, viz. klíč v pozvánce, s počtem hlasů odpovídajícím počtu členů starších 18 let. Pokud nenajdete delegáta ze svého klubu, můžete delegovat i člena jiného klubu, který již i je delegátem. Limit je jeden delegát může zastupovat maximálně 3 kluby, včetně případně svého.