Zemřel nestor polského lodního modelářství a jeden ze zakladatelů světové organizace lodních modelářů NAVIGA pan Jan Marzcak

Z Polské republiky, od ústřední modelářské komise Ligy Obrony Kraju (LOK) a redakčního týmu časopisu „Modelarz“ i našich polských přátel, přišla v minulých dnech smutná zpráva.

Dne 21. března 2022 ve věku 98 let zemřel nestor polského a evropského lodního modelářství.

pan JAN MARCZAK

Celý svůj profesní život zasvětil polytechnické výchově mládeže prostřednictvím lodního modelářství. V letech 1953-1985 byl vedoucím modelářského oddělení v Lize přátel vojáků a LOK. V roce 1955 byl spoluzakladatelem polského časopisu „Modelarz“. Stál také u počátků činnosti světové organizace lodních modelářů NAVIGA a v letech 1963-1966 byl jejím viceprezidentem. Byl také dlouholetým tajemníkem Ústřední modelářské komise LOK. Je autorem mnoha knih a publikací o modelářské práci a práci s mládeží. Prakticky do poslední chvíle působil jako spolupracovník časopisu „Modelarz“. Byl držitelem mnoha polských státních i resortních vyznamenání a ocenění.

Pan Jan Marzcak dlouhodobě spolupracoval s československými i českými modeláři. Účastnil se našich mezinárodních soutěží, zejména v sekcích NAVIGA C a NS. Byl dobrým přítelem který odešel….

Smuteční obřad se konal 4. dubna v hodin 12.00 v kostele sv. Anny ve Wilanówě.

Vyjadřujeme naši
nejhlubší soustrast rodině