Mistrovství ČR neplovoucích modelů sekce C v dolnoslezské Oleśnici

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY LODNÍCH MODELŮ KATEGORIE C

MISTRZOSTWA POLSKI MODELI REDUKCYJNYCH STATKÓW I OKRĘTÓW

NAVIGA KLAS C – OLEŚNICA 2023 (PL)

 

Ve dnech 14. až 16. dubna 2023 proběhlo v SDK „Korelat – 2” SM „Zacisze” v dolnoslezské Oleśnici mistrovství ČR sekce C Klubu lodních modelářů ČR. Organizátory této akce byli na polské straně zejména – LOK Zarząd Główny, LOK Dolnośląski Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu, SDK „Korelat – 2” SM „Zacisze” v Oleśnici a Oleśnicki Klub Modelarski. Na straně české pak KLoM ADMIRAL Jablonec nad Nisou, p.s. Současně proběhlo také mistrovství Polska neplovoucích modelů NAVIGA „C“. Zvláště je nutno vyzdvihnout roli Mieczysława Kruczkiewicze na organizaci i průběhu soutěže a poděkovat mu.

Je jistě poněkud netradiční, když se mistrovství České republiky koná mimo území našeho státu, nicméně tentokrát k tomu je velmi dobrý důvod. Tím důvodem je, že mezi 22. – 29. září 2023 hostí Jablonec nad Nisou 21. mistrovství světa lodních modelářů NAVIGA „C“. Na našem minulém setkání v roce 2022 v Karlových Varech se nenašel jiný domácí organizátor této akce a tak vznikla myšlenka spojit v tomto roce mistrovství České republiky a Polska do jedné akce. Národní pravidla takovou možnost nezapovídají. Zřejmě to nikoho dosud nenapadlo a tak jsme se vydali touto cestou. Je třeba s porozuměním konstatovat, že do Polska nevážili cestu všichni, kteří by jinak přijeli na domácí šamionát, kdyby se konal někde na našem území. Nicméně, sešli jsme se v poměrně hojném počtu lidí i modelů a jsem přesvědčen, že ten kdo se zúčastnil, odjížděl spokojen! Prostředí, zázemí přátelská atmosféra a velmi kvalitní konkurence. To vše zde bylo!

Společná soutěž měla i přirozeně i své společné orgány, z nichž nejdůležitějším a „nejoblíbenějším“ je sbor rozhodčích. Role hlavního rozhodčího se ujal nám dobře známý šéf sekce C v polském LOK Maciej Poznański. Komise číslo I., pro třídy C-1, C-3, C-5, C-7 a C-8, pracovala ve složení Martin Tomášek (CZ), Kazimierz Surowiak (PL) a Jarosław Leoniec (PL). Komise II., posuzující modely tříd C-2, C-4 a C-6 pak ve složení Mieczysław Kruczkiewicz (PL), Zdeněk Tomášek (CZ) a Dariusz Fabian (PL). Hlavním rozhodčím bude Maciej i na podzim u nás v Jablonci nad Nisou. Stejně tak u nás bude nasazen i Darek Fabian a Jaroslaw Leoniec, viceprezident NAVIGA, bude v Jablonci také, minimálně jako rezervní rozhodčí.

Práce měly obě komise na jedno odpoledne vyhrazené bodování opravdu dost. Celkem se totiž soutěže zúčastnilo 68 soutěžících z Polska, České republiky, Ukrajiny (2 modely) a Slovenska (1 model). Ti společně představili 123 modelů. Všechny byly řádně posouzeny a obodovány. Oproti minulým letům byly obsazeny všechny kategorie, včetně C5 (byť ta pouze jedním modelářem se dvěma modely). Celková úroveň zpracování modelů byla nepochybně vysoká. O tom svědčí skutečnost, že pouze 6 modelů nedosáhlo na medaile. Pro polské modeláře bylo mistrovství Polska zároveň kvalifikační soutěží na zářijové jablonecké mistrovství světa. Vládla zde tedy vskutku konkurenční nálada! Za nás můžeme říci, že jsme své „protivníky“, reprezentanty Polska na tomto mistrovství v klidu sledovali. Náš reprezentační tým je sestavován na základě výsledků našeho mistrovství v minulém roce. V Jablonci tedy bude významná část modelů jiných, než byly z naší strany prezentovány zde v Oleśnici.

V Oleśnici se nakonec sešlo 26 seniorských a 6 juniorských modelů našich modelářů. Bylo to o něco méně, než bylo přihlášeno, ale bohužel stalo se. Kromě tradičních účastníků mistrovství ČR a opor naší reprezentace v tomto roce přibyla některá nová jména, jako např. Petr Kopič s modely USS Saratoga a IJN Musashi ve třídě C6, kde získal dvě stříbrné medaile. Ve třídě C8, také se dvěma modely tzv. popovek, ruských válečných lodí netradičního kruhového tvaru z 19. století, získal dvě stříbrné medaile Ivo Sloniowski. Další stříbrnou získal ještě za model křižníku SMS Emden v kategorii C6. Zlatou medaili s modelem bitevní lodi KMS Bismarck získal ve třídě C2 Vítězslav Houda. Zlato neuniklo ani modelu Davida Heinla IJN Yamato ve třídě C6. Je to jeho první „seniorský“ model a ani na mistrovství světa by se nemusel ztratit. Juniory reprezentovalo 6 jabloneckých modelů. Pět ve třídě C2 a jeden ve třídě C7. Všechny jejich modely byly oceněny bronzovou medailí. Je nutno říci, že to byli – bohužel – jediní juniorští účastníci celého mistrovství. Z Polska nebyl v této věkové kategorii žádný závodník. Další výsledky našich modelářů – velmi kvalitní i v dané konkurenci vysoko ceněné – najdete ve výsledkové listině, která je přílohou. Všichni naši účastníci obdrželi při závěrečném ceremoniálu z rukou představitelů LOK, města a okresu Oleśnice diplomy a medaile. Spolu s plakátem tentokrát velmi graficky vydařené a dobře odrážející „dvojjedinost“ akce. Tak, jak je při mistrovství Polska v Oleśnici již zvykem, byla rozdána i řada pohárů. V tomto roce jejich počet stoupl dokonce na deset (viz níže). Dva z nich putují, zásluhou Petra Šimka a Luboše Jakeše, do ČR.

Společenská a diskusní atmosféra je důležitá pro úspěch každé podobné akce a paměť o ní. Je šťastným krokem, že všichni modeláři jsou v Oleśnici tradičně ubytováni v jednom hotelu. Možnost diskusí je tak ohraničená prakticky pouze ochotou hotelového personálu odložit zavírací hodinu hotelové restaurace. Přesun do pokojů k menším disputacím je ale možný vždy. Myslím, že jak naši modeláři, tak ti polští této možnosti využili měrou vrchovatou.

Musím zdůraznit, že oproti minulým rokům, tj. z mého pohledu z let 2019 a 2022, kdy jsem byl v Oleśnici přítomen, je patrný mírný nárůst počtu polských modelů a také jejich kvalita. Z tohoto pohledu jen doufám, že se na naše příští česko-moravsko-slezské mistrovství vypraví i přátelé, kteří byli letos v Oleśnici poprvé a o našich modelech řeknou svým přátelům v jiných modelářských klubech, než jsou ty „naše“ tradiční! Přepokládám, že také tak, jako v minulém roce, se pokusíme i naše mistrovství ČR uspořádat jako otevřené zájemcům z okolních zemí.

Děkuji tedy ještě jednou všem, kteří se zúčastnili přímo na místě či alespoň vyslali své modely. Děkuji i SMČR, který nám půjčil na akci oba mikrobusy! Značně zjednodušily dopravu řady modelů i s jejich autory tam i zpět.

Modelářům blahopřeji k dosaženým výsledkům a za rok se těším na setkání! Resp. věřím, že do Jablonce nad Nisou si v září na mistrovství světa najdou cestu i ti, kteří nejsou nominováni! Tato akce může být další dobrou příležitostí jak se potkat!

Martin Tomášek

 

zvláštní ceny:

Velká cena prezidenta LOK za nejlepší model mistrovství: Andrzej Marchwicki za model IJN „Nagato“.

Pohár starosty Olešnického okresu za nejlépe hodnocený model plachetnice: Petr Šimek, za model „La Mercure“ 1730.

Pohár starosty města Olesnica za nejlepší model polské lodi: Wiesław Sierociński za model ORP „Gryf“.

Pohár starosty obce Oleśnica za nejlepší model ve třídě C-4:  Andrzej Brożyna za model monitoru HMS „General Wolfe“.

Pohár ředitele BZR LOK ve Wroclawi za nejlepší model ve třídě C-8: Zenon Pawlikowski za model lodi „Dvanáct apoštolů“.

Pohár předsedy SM „Zacisze“ v Oleśnici za nejlepší kartonový model třídy C-7: Oleksandr Dron z Ukrajiny za model lodi HMS „Dreadnought“.

Pohár vedoucího sekce modelů CKM LOK za nejlepší model ve třídě C-2: Dariusz Fabian za model obrněnce USS „Missouri“.

Pohár pořadatelů – za nejlepší model ve třídě C-5: Ireneusz Marciniak za model HMS „Serapis“.

Pohár viceprezidenta NAVIGA za nejlepší model ve třídě C-6: Andrzej Marchwicki za model IJN „Nagato“.

Pohár vedoucího sekce „C“ KLOM ČR za nejlepší model ve třídě C-3: Lubomír Jakeš za model Verling Torpedomet (torpédomet).