21. mistrovství světa lodních modelů NAVIGA Sekce „C“ v Jablonci nad Nisou spojené s výstavou modelů pro veřejnost – 23.–28. září.

V Jablonci nad Nisou proběhlo mezi 23. a 28. zářím 2023 již 21. mistrovství světa modelů lodí světové organizace lodních modelářů NAVIGA „C“. Soutěž modelů byla spojena s výstavou modelů pro veřejnost.

Od 22. 9. přijížděli reprezentanti z patnácti zemí, kteří nakonec přivezli 283 modelů, což bylo o něco méně, než bylo přihlášeno (306). V Jablonci se nicméně sešel velmi reprezentativní soubor modelů, včetně 19 modelů juniorských. Junioři přivezli své modely pouze ze čtyř zemí (CHN, CZ, PL, RO). Všechny juniorské modely, reprezentující ČR, pocházely z Jablonce. Soubor vystavených modelů byl doplněn o několik modelů československých lodí, včetně dvou modelů jediné větší československé válečné lodi – PRESIDENT MASARYK (M. Houska, V. Janoušek), modelu první čsl. námořní nákladní lodi LEGIE (V. Janoušek) a dalších poválečných nákladních lodí plujících pod čsl. vlajkou (V. Janoušek). Mimo soutěž bylo ještě vystaveno několik modelů lodí v lahvích (B. Karban) a zájemci mohli vidět i modely, připomínající 55 let historie pořádajícího klubu lodních modelářů ADMIRAL (M. Kroupa, M. Tomášek, M. Poličanský a další).

Odpoledne 23. září byly modely převzaty od účastníků, instalovány na stoly a připraveny, takže soutěž mohla být zahájena. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu na letní scéně jabloneckého EUROCENTRA, kterého se zúčastnila náměstkyně primátora Města Jablonce nad Nisou J. Hamplová a náměstek hejtmana Libereckého kraje J. Čeřovský. Shromážděné pozdravil sekretář světové organizace lodních modelářů D. Ciosu (RO) a předseda Svazu modelářů České republiky J. Žemlička. Zazněly sliby závodníků, rozhodčích a hymny světové organizace NAVIGA i České republiky. Na slavnostní zahájení navázal koncert německé dechové hudby Musikervereinigung Neugablonz, která se představila společně s jabloneckou dechovou hudbou Mladá dechovka. Současně byla otevřena výstava modelů lodí pro veřejnost.

V neděli 24. září zahájily svou činnost tři tříčlenné mezinárodní komise rozhodčích. První pro kategorie C1, C3 a C7 (pod vedením M. Tomáška – CZ), druhá pro C2, C4 a C5 (pod vedením E. Genova – BG) a třetí komise pro kategorie C6 a C8 (pod vedením K. Boina – D). Komise přidělovaly body do maximální výše 100 bodů, a to za celkový vklad práce, provedení, shodu modelů s dokumentací a konečně za dojem. Komise dokončily hodnocení modelů a poslední body přidělily ve středu 27. září.

V úterý 26. 9. k večeru proběhlo setkání přítomných zástupců jednotlivých národních federací, které vyslaly do Jablonce své reprezentanty. Sekce „C“ světové organizace NAVIGA si v Jablonci musela zvolit nového předsedu. Hlasy přítomných byl novým vedoucím zvolen pan Maciej Poznański z Polska, který na mistrovství plnil také roli hlavního rozhodčího. Zasedání vedl a vlajku NAVIGA mu předal hlavní sekretář organizace světové organizace lodních modelářů NAVIGA, Daniel Ciosu z Rumunska. Nový vedoucí sekce pak poděkoval zejména dlouholetému vedoucímu sekce a svému předchůdci Martinu van Gelderenovi (NL). Ten byl vedoucím sekce od roku 2008 a zvolen byl tenkrát právě v Jablonci nad Nisou. Před novým vedením sekce „C“ se tyčí mnoho úkolů. Hlavním je podpořit organizátory v jiných zemích v jejich záměru organ,izovat evropskou nebo světovou soutěž. Dále pak zkvalitnit tok informací mezi závodníky, federacemi, rozhodčími a organizací NAVIGA. Letos se například ukázalo, že až příliš často a zbytečně účastníci přicházejí o body kvůli nekvalitní dokumentaci. Je třeba myslet i na návštěvnickou veřejnost.

Ve středu 27. září proběhl v hotelu Petřín společenský večer účastníků mistrovství, který doprovázela jablonecká country kapela BLUE APPLES.

Čtvrteční dopoledne bylo ve znamení vyhlášení výsledků a předávání medailí i diplomů, které proběhlo v areálu EUROCENTRA v kině Junior. Lze konstatovat, že reprezentanti Klubu lodních modelářů ČR se v široké konkurenci neztratili a získali řadu medailí. Bylo to jmenovitě 6 zlatých, 24 stříbrných a 13 bronzových medailí. Z toho sedm medailí získali jablonečtí junioři. Českou republiku reprezentovalo celkem 44 modelů. Zastoupení jsme neměli pouze v kategorii C7.

Odpoledne bylo 21. mistrovství světa lodních modelů slavnostně zakončeno. Při závěrečném ceremoniálu na letní scéně byl náměstkyní primátora L. Opočenskou předán pohár primátora města Jablonce nad Nisou, pana M. Vele, a to modeláři s nejlepším bodovým hodnocením. Vítězem se stal Yuexing Wu z Číny. Ten získal v kategorii C5 (modely v lahvích) maximální počet 100 bodů. Dokázal to s modelem japonské školní plachetnice NIPPON MARU. Druhý pohár, pohár hejtmana libereckého kraje M. Půty pro model který zvítězil v divácké anketě o nejhezčí model, předal radní libereckého kraje J. Ulvr. Pohár převzal jablonecký modelář Josef Stránský za model galeony SOVEREIGN OF THE SEAS, který soutěžil v kategorii C8 (modely ze stavebnic). V anketě návštěvníků mistrovství získal 116 z celkem 962 odevzdaných hlasů.

Pamětními stříbrnými mincemi, které věnovala ČESKÁ MINCOVNA, byli odměněni všichni tvůrci modelů s nejlepším hodnocením v jednotlivých kategoriích. Mince předal bývalý vedoucí sekce „C“ v NAVIGA, pan M. van Gelderen, který krátce pozdravil shromážděné a popřál hodně zdaru svému nástupci. Krátce také promluvil delegát světové organizace lodních modelářů NAVIGA a viceprezident této organizace, J. Leoniec z Polska. Hymna organizace NAVIGA a česká státní hymna celé mistrovství ukončily. Na samotný závěr, pro šťastnou cestu všem přítomným, ještě L. Opočenská a J. Ulvr společně rozezněli lodní zvon.

Shromážděné modely byly v EUROCENTRU zpřístupněny formou výstavy nejširší veřejnosti. Přístupná byla krátce v sobotu 23. září a pak celodenně až do čtvrtka 28. září. Výstavu spojenou s 21. mistrovstvím modelů lodí NAVIGA „C“ navštívilo téměř 2000 návštěvníků, kteří přijeli často z daleka. Pro menší návštěvníky byla připravena soutěž s drobnými cenami, kterými byly jednoduchá vystřihovánka plachetnice delfín a několik variant skládanky plachetniček. Děti hledaly mezi modely umístěné kartičky s námořní vlajkovou abecedou a číslem. Vyplňovali tak krátkou tajenku. Mezi dětmi vzbudila hra i ceny živý zájem. Všichni návštěvníci, kteří si zakoupili vstupenku, pak mohli hlasovat v anketě o nejhezčí model. Hlas pro nějaký model odevzdala polovina všech návštěvníků.

Akce byla úspěšnou propagací modelářské činnosti. Věříme, že do pořadatelského klubu lodních modelářů ADMIRAL přiláká nové modeláře. Jde přitom zejména o možnost získat zručnost v používání základního nářadí, základní znalost čtení technické dokumentace a podobně. Doufáme také, že pomůže vzbudit zájem i u těch modelářů, kteří o činnosti světové organizace lodních modelářů NAVIGA dosud nevědí.

Klub lodních modelářů ADMIRAL působí v Jablonci už 55 let, a právě k tomuto výročí směřovalo i 21. mistrovství světa lodních modelů NAVIGA „C“. KLoM ADMIRAL byl v Jablonci nad Nisou založen v roce 1968 a jeho současný předseda, Zdeněk Tomášek, ho provází celou dobu jeho existence. Od počátku se klub věnuje práci s mládeží v oblasti technického vzdělávání. Soutěží se jeho členové nejen účastní, ale také je organizují, včetně těch evropských a světových. V Jablonci nad Nisou tak proběhlo vůbec první mistrovství světa lodních modelů NAVIGA „C“ v roce 1981. Další mistrovství, které bylo v Jablonci nad Nisou zorganizováno, bylo 7. mistrovství světa v roce 1993, a konečně třetí, 14. mistrovství světa, měla veřejnost možnost navštívit v roce 2008. Letošní 21. mistrovství světa bylo tedy čtvrté, které klub pořádal. Zajímavostí je, že minimálně dva letošní účastníci, Peter Sager a Arnold Pfeiffer, se zúčastnili už 1. mistrovství v roce 1981. Oba tehdy zastupovali Německo, jeden však Německou spolkovou republiku a druhý pak Německou demokratickou republiku. Všechna v Jablonci nad Nisou pořádaná mistrovství měla jako logo delfína, diplom má od počátku podobnou grafiku, zobrazující záď švédské lodi VASA, a také medaile jsou raženy ze stejné raznice. I díky této dlouhé tradici se modeláři do Jablonce rádi vrací!

Uskutečnění této akce by nebylo možné bez podpory statutárního města Jablonec nad Nisou, Libereckého kraje, DDM Vikýř a dalších partnerů a sponzorů. Konečně, bez nasazení dobrovolných spolupracovníků by nebyla akce v takovém rozsahu pro organizující pobočný spolek KLoM ADMIRAL vůbec možná.

Účastníci se rozjeli do svých domovů, ale už nyní se těší na další přátelské setkání s jinými modeláři i jejich modely! Naše veřejnost nyní několik let akci takového rozsahu neuvidí.

Za organizátory mistrovství

Martin Tomášek

výsledková listina:

Další informace a fotogalerie:

https://wchs-c-2023.eu/cz

https://www.facebook.com/KlomAdmiral