Stanovisko prezidia NAVIGA k situaci na Ukrajině

Již 25. února 2022 prezidium NAVIGA rozhodlo o zrušení akcí NAVIGA plánovaných na území Ruska – ME sekce NS a M v Kaliningradě. 27. února 2022 pak následovalo rozhodnutí o pozastavení členství Ruska a Běloruska v NAVIZE, to brání i účasti modelářů s ruskou nebo běloruskou licencí na akcích mimo Rusko a Bělorusko.

Proti tomuto rozhodnutí se ohradila Běloruská federace lodního modelářského sportu. Tento dopis a stanovisko prezidenta NAVIGA je v příloze.