Archiv

Školení reprezentantů a vedoucích kroužků mládeže 25.-27. 2. 2022

Školení s tématem Stavba modelu nákladního vozu U bez brzdy (H0) z 3D tisku (SLA – rezin) a leptů proběhlo tradičně v Bělči nad Orlicí. Souběžně se stavbou modelů probíhaly praktické ukázky tisku, konzultace k problémům 3D tisku a navrhování modelů pro tisk. Foto ke stavbě modelu: https://petrberka.rajce.idnes.cz/CSD_U_-_Ke_kkStB/

Konference Svazu modelářů České republiky z.s. se koná 26.3.2022 v Pardubicích

Pozvánka a program je zde.

Nominace: Jesenice 1 delegát – 9 hlasů, Kladno 1 delegát – 9 hlasů, Ostrov 1 delegát – 10 hlasů, Plzeň 2 delegáti – 15 hlasů, Karlovy Vary 1 delegát – 5 hlasů, Sokolov 1 delegát – 10 hlasů, České Budějovice 1 delegát – 5 hlasů, Trutnov 1 delegát – 5 hlasů, Hradec Králové 3 delegáti – 32 hlasů, Brno 2 delegáti – 20 hlasů, Zlín 1 delegát – 6 hlasů, Znojmo 1 delegát – 4 hlasy, Olomouc 2 delegáti – 13hlasů. 

Delegáty je nutno nominovat písemně na předepsaném formuláři do 11.3.2022 elektronickou poštou na e-mail info@svazmodelaru.cz .

Pozvánka na

Konferenci železničních modelářů SMČR – 27.2.2022, Běleč nad Orlicí.

Vážení přátelé, tímto Vás zvu na Konferenci železničních modelářů SMČR, která se koná dne 27.2.2022 od 10.00 hodin v Bělči nad Orlicí ev.č.121 (Tábor Jana Ámose Komenského).

Program:

Zahájení v 10:00 hodin.

Zpráva o činnosti Republikového odborného klubu (dále jen „Komise“).

Další směřování Soutěžních a stavebních pravidel:

  • Soutěžní kategorie – zachování nebo rozšíření.
  • Účast na soutěžích – povinná / nepovinná / nepovinná ale výhodná

Princip rozdělování volných finančních prostředků SMČR (materiál mládež), možnosti:

  • Všem stejně
  • Na základě členské základny mládeže
  • Na základě účasti na soutěžích mládeže
  • Materiálová dotace oblastním soustředěním mládeže

Diskuse (na základě písemného přihlášení, délka příspěvku do 4 minut).

Určení cílů Komise v oblasti sportovní a metodické (pravidla, rozdělování dotací, ….)

Navržení kandidátů do Komise (nominace: Baudis, Berka, Bláha, Lepieš, Veselý).

Volba členů Komise.

Volba předsedy a místopředsedy Komise.

Navržení člena do Kontrolní komise SMČR.

Vypracování a schválení usnesení konference.

Každý klub má právo na konferenci vyslat delegáta(ty), který(ří) ho zastupuje(í). Delegát zastupuje členy – železniční modeláře, kteří k datu konání konference dosáhli 18ti let. Klub od 3 do 10 členů (železničních modelářů) má právo vyslat jednoho delegáta, klub s 11 až 30 členy může mít dva delegáty, klub s 31 – 60 členy může mít 3 delegáty a klub s více než 60 členy může mít 4 delegáty. Každý delegát má na konferenci takovou váhu hlasů, kolik členů zastupuje, tj. u větších klubů se váha hlasů dělí mezi delegáty. Pro účast na konferencích je rozhodující členská základna k 15.1.2022, ke stejnému datu musí mít zastupovaní členové zaplacené členské příspěvky na r. 2022. Delegáty můžou vyslat kluby, které mají ve spolkovém rejstříku zapsaného předsedu klubu v 4letém funkčním období, tj. s datem vzniku funkce ne starším než 4 roky k termínu dané konference. Je přípustná účast klubů, které provedou na členské schůzi novou volbu předsedy a dodají veškeré dokumenty na sekretariát SMČR do data konání konference.

Nominace:

Jesenice 1 delegát – 9 hlasů, Kladno 1 delegát – 9 hlasů, Ostrov 1 delegát – 10 hlasů, Plzeň 2 delegáti – 15 hlasů, Karlovy Vary 1 delegát – 5 hlasů, Sokolov 1 delegát – 10 hlasů, České Budějovice 1 delegát – 5 hlasů, Trutnov 1 delegát – 5 hlasů, Hradec Králové 3 delegáti – 32 hlasů, Brno 2 delegáti – 20 hlasů, Zlín 1 delegát – 6 hlasů, Znojmo 1 delegát – 4 hlasy, Olomouc 2 delegáti – 13hlasů. 

Klub, který nevyšle svého delegáta, může písemně delegovat člena jiného klubu. Jeden delegát může na konferenci zastupovat maximálně tři kluby.

    7.2.2022                              Vlastimil Lepieš

                                     Místopředseda KŽelM SMČR

…..

…..

P r o p o z i c e

Školení reprezentantů a vedoucích kroužků mládeže

Lektoři                       :   Petr Berka, Daniel Skála

Místo konání :   Tábor   J.A.Komenského,   Běleč n.Orlicí,   Třebechovice

Termín                       :   25.-27. 2. 2022

Stravování      :   zajištěno v místě konání

Ubytování       :   zajištěno v místě konání

Doprava          :   individuální, nebude zajišťován svoz účastníků, předpokládáme spolujízdu z blízkých klubů

Program:         Stavba modelu nákladního vozu U bez brzdy (H0) z 3D tisku (SLA – rezin) a leptů.

Je možné volit 2 varianty dle epochy s plechovou tabulí na st. Nálepky (2.ep.) nebo bez ní se schránkou (3.ep.). Foto ke stavbě: https://petrberka.rajce.idnes.cz/CSD_U_-_Ke_kkStB/

S sebou:  průkaz SMČR s platnou členskou známkou na rok 2022.        

                        Oblečení na dva dny, ručník, přezůvky.       

Nářadí pro práci s lepty – ostrý nůž, dlátko, nůžky na dělení leptů tl. 0,3 a 0,2mm, ohýbačka, pájka, podložka na pájení, nářadí pro práci s plastem –  frézka s řezacím kotoučem, modelářský nůž, brusný papír, žiletkovou pilku, jehlové pilníčky či brousítka, posuvné měřítko, sekundové lepidlo, kleštičky, pinzety, úhelníček, prodlužovací šňůru, stolní lampičku, noviny na podložení pracoviště, případně další nářadí dle zvyklostí modeláře. Krabičku na model min. 120x40x40 mm!

Nátěr: pokud chcete model stříkat alespoň základného nátěru – skříň za ČSD červenohnědá, spodek černá, instruktoři nezajišťuji stříkací pistoli, kompresor a pracoviště, dovézt vlastní.

 Obsah stavebnice: lept z mosazného plechu tloušťky 0,2 a 0,3mm, 3D tisk  – skříň vozu, ložiska, pružnice, vnitřní rám, koše nárazníků, mosazná soustružená ložiska, dráty pro posuvné dveře a nárazníky, Dvojkolí dle NEM 311.1.

Stavebnice neobsahuje spřáhlo!

Finanční spoluúčast 500,-Kč na model

Účast :            Seminář je určen pro reprezentanty a vedoucí kroužků mládeže starší 18 let.

                        Nejpozději do 14.2.2022 8:00 potvrďte jmenovitou účast na adresu petr_berka@email.cz, poté budou neobsazená místa nabídnuta již přihlášeným klubům.

Nominace:      Nominace byla provedena na základě členské základny (zaplacených příspěvků a zaslaných registračních listin k 15.1.2022): Jesenice  2x (lektoři), Kladno 1x, Ostrov 1x, Plzeň 2x, Karlovy Vary 1x, Sokolov 1x, České  Budějovice 1x, Trutnov 1x, Hradec Králové  2x, Brno 2x, Zlín 1x, Znojmo 1x, Olomouc 2x. 

6.2.2022 Petr Berka            předseda KŽM Jesenice

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1024x547.png.


Ve dnech 3.-5.12.2021 proběhl v Bělči nad Orlicí celostátní seminář pro instruktory. Akci uspořádal Plzeňský klub železničních modelářů. Hlavním školitelem byl Zdeněk Čermák z Českých Budějovic, který nám vysvětlil a předvedl znázornění patiny na modelech kolejových vozidel. Předvedené postupy si mohli všichni účastníci vyzkoušet na svých modelech. Poděkování patří pořadatelům i všem účastníkům za bezvadný průběh této skvělé akce.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1-1024x425.png.

Jiří Polák zemřel nečekaně dne 7.října 2021.

Jiří se už od dětství zajímal o železnici a železniční modelářství. Postupně se dopracoval až do pozice předsedy sekce železničních modelářů ve Svazu modelářů České republiky. Jako organizátor různých modelářských akcí se stal velkým kamarádem a přítelem mnoha modelářů, a to nejen v Československu, ale i v zahraničí. Jirka byl veselý člověk, žádnou srandu nezkazil a spoustu legrácek sám vymyslel. Problémy řešil vždy v klidu a s nadhledem. Nikdy si nestěžoval na své zdraví a proto byl jeho náhlý odchod pro nás všechny velký šok.

ČEST JEHO PAMÁTCE.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.
kalendář 2021