Informace pro kluby

Jak získat příspěvek na akci

SMČR finančně přispívá svým pobočným spolkům například na pořádání Mistrovství České republiky, postupových soutěží mládeže, soustředění talentované mládeže a školení rozhodčích. Základním předpokladem získání dotace je zařazení akce do kalendáře na daný rok. Kalendář se plánuje vždy na podzim předchozího roku.

Proces získání podpory:

  1. V prvním kroku posílá klub na adresu SMČR Žádost o poskytnutí příspěvku na akci zařazenou v kalendáři. Žádost musí obsahovat informace o pořádajícím klubu (název, registrační číslo, IČO), kontaktní osobě (jméno, telefon, e-mail), název akce a termín, předběžný rozpočet a požadovanou výši dotace.
  2. Následně SMČR u klubu objedná pořádání požadované akce. Podmínkou je, že daná akce splňuje kritéria pro poskytnutí dotace.
  3. Nakonec klub u SMČR na základě předchozí objednávky vyfakturuje akci. K faktuře je nutno přiložit doklady požadované v objednávce.

Zjednodušeně lze celý proces shrnout do schématu žádanka – objednávka – faktura. O pomoc při zadrhnutí procesu lze požádat některého ze členů komise.