Členství v SMČR

Zájemci o členství mohou vstoupit do některého z existujících pobočných spolků (klubů) nebo můžou vytvořit nový pobočný spolek. Možné je i individuální členství přímo v SMČR, které je dostačující pro účast v soutěžích.

Založit pobočný spolek mohou alespoň 3 osoby starší 18-ti let, které se shodnou na názvu a sídle pobočného spolku a zvolí předsedu pobočného spolku.

Kontrola zaplacení příspěvků

Rychlou kontrolu zaplacení příspěvků na daný rok lze provést ZDE. Po zadání celého členského čísla (včetně kódu CZE ) a odkliknutí se objeví tabulka, kde pro zaplacené příspěvky se u správně zadaného čísla objeví zelené zatržítko, u nezaplacených nebo špatně zadaných červený křížek. Lze zadat více členských čísel. Pozor, číslo je nutno zadat přesně ve tvaru CZE 123-004 případně CZE 98-765 či CZE 9-010 (nuly před číslem klubu se nezadávají). Vypadá to pak asi takto (včetně příkladů špatného zadání):