Členství v SMČR

Zájemci o členství mohou vstoupit do některého z existujících pobočných spolků (klubů) nebo můžou vytvořit nový pobočný spolek. Možné je i individuální členství přímo v SMČR, které je dostačující pro účast v soutěžích.

Založit pobočný spolek mohou alespoň 3 osoby starší 18-ti let, které se shodnou na názvu a sídle pobočného spolku a zvolí předsedu pobočného spolku.