Letečtí modeláři Příspěvky

Kalendáře 2023 jsou na cestě

Minulý týden dorazily kalendáře z tiskárny, trochu hraní s obálkami a vytisknout štítky s adresou uvedenou v systému. Zpět do krabic, aby se s tím dalo jít na poštu. Mnohem méně práce než v minulosti....

Členský průkaz najdete v mailu

Všichni modeláři by dnes v noci (9.2.2023) měli dostat svůj členský průkaz do mailu. Tím tak trochu končí první etapa zavádění nového systému pro evidenci členů. Chtěl bych poděkovat všem předsedům klubů, kteří se...

Prováděcí opatření pro provoz od 1. ledna 2023

Svaz modelářů obdržel od Úřadu pro civilní letectví Prováděcí opatření pro provoz v rámci modelářských klubů v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Prováděcí nařízení je datováno k 30.12.2022. Uvádíme zde...

PF 2023

Předsednictvo Klubu leteckých modelářů přeje všem modelářům klidné vánoční svátky a v novem roce hlavně hodně zdraví a štěstí.

Zákon o civilním letectví je novelizován

Dnes 23.12.2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 431/2022, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.2023. Z našeho modelářského pohledu jde o implementaci Prováděcího nařízení...

Evidenční systém spuštěn

https://evidence.svazmodelaru.cz/ Návod najdete zde: https://www.svazmodelaru.cz/evidencni-system-manual-pro-predsedy/ Návod najdete také v menu hned nahoře na webu Svazu modelářů.   V součásti probíhá zadávání jednotlivých přístupů pro předsedy klubů. Předsedové, očekávejte mail. V čase než mail přijde...

Informace k létání po lednu 2023

Všechny modeláře zajímá, jak budeme, z pohledu legislativy, létat v roce 2023. Svaz modelářů podal v průběhu roku 2022, žádost, aby mohl pokračovat v provozu leteckých modelů (bezpilotních prostředků provozovanými členy Svazu) jako dosud...

Evidence členské základny v roce 2023

V těchto dnech probíhá změna systému evidence členské základny Svazu modelářů. Prosím předsedy modelářských klubů, aby věnovali pozornost této informaci: Nový systém bude pro předsedy/administrátory jednotlivých klubů zpřístupněn v následujících dnech. V novém systému...

Přihlášky do Kalendáře soutěží 2023

Otevřen formulář pro přihlašování soutěží do Kalendáře Klubu leteckých modelářů Svazu modelářů ČR na rok 2023   Přihlášení akcí 2023 Přihlášené akce 2023 Vložení žádosti o MČR 2023 Podané žádosti o MČR 2023