FAI licence

Mezinárodní licence FAI

Obecné informace

Každý startující na mezinárodní soutěži leteckých a raketových modelářů v ČR i v zahraničí, která je v kalendáři FAI, musí mít v databázi FAI zapsanou platnou (Valid) FAI licenci. Držitel licence je povinen respektovat všechny podmínky pořadatele mezinárodní soutěže a sportovní řády FAI. Vystavením licence FAI na sebe SMČR nebere právní odpovědnost za jejího držitele, respektive za škody jím způsobené nebo jemu vzniklé v souvislosti s individuální účastí na mezinárodní soutěži. Sportovcům se doporučuje uzavřít na konkrétní akci pojistnou smlouvu (poj. osob, vozidel). Pojištěním z odpovědnosti jsou na zahraničních soutěžích kryti jenom reprezentanti na akcích úrovně 1. Kalendář FAI


Co je co v identifikaci …

Při získání licence získáte několik dalších “identit” a není v tom mezi modeláři docela jasno. Sepíšu co je co a budu se na to nadále odkazovat.

FAI ID – Identifikační číslo ve formátu 123456 (starší registrace mají 5 číslic, ty zůstávají v platnosti, žadatelé nově zařazovaní do databáze mají už ID se 6 číslicemi). V podstatě doživotní identifikace modeláře na mezinárodní úrovni FAI. Tohle číslo musí být uvedeno, spolu s označením „CZE“ na modelech na mezinárodních závodech.(CZE 123456Určitě si pamatujte.
Licence NAC –CZE 1234 (4čísla). Toto číslo přiděluje SMČR a mělo být v začátku hlavním identifikačním údajem na mezinárodních soutěžích. Postupem času se ukázalo, že pro identifikaci na mezinárodních soutěžích je vhodnější FAI ID. Jeho význam proto postupně klesá a udržuje se jen proto, že v některých státech se považuje za důležité. Sloučí pro potřeby Aeroklubu ČR, který zprostředkovává zápis do FAI.  Slouží vlastně jen pro potřebu rychlejší identifikace při obnovení licence. (NAC = Národní Aeroklub)
FAI Licence No. – Název je nešťastně zvolen. Je to vlastně číslo změny databáze. Každá změna platnosti licence tak vyvolá přidělení nového čísla „FAI Licence No.“, je to opravdu jen databázový údaj, zapomeňte.
Licence SMČR – identifikace ve formátu CZE klub-číslo. Tuto identifikace má každý člen SMČR a získá ji na klubové úrovni. Uvádí se v evidenční kartě klubu a slouží k identifikaci modeláře na národní úrovni. Na licenci FAI toto číslo nenajdete, ale je dobré si ho pamatovat pro identifikaci v tuzemsku.

Když to shrnu, tak potřebujete Licenci SMČR pro létání na tuzemských soutěžích a FAI ID pro létání na mezinárodních soutěžích.


Získání licence

Pro získání licence stačí udělat málo. Zažádat a zaplatit.

V žádosti uveďte:
Jméno a Příjmení
Datum narození
Adresu
Email*
Licenci SMČR**
Licenci NAC*

** Licence SMČR se kontroluje s odeslanou evidenční kartou klubu, pokud ji za váš klub nikdo neposlal, tak licenci nezískáte.
* Pokud ho vyplníte, tak se vám dostane informace o vaší FAI licenci do emailu, ale Email není povinný údaj.
* Licence NAC není povinný údaj, ale velmi zjednoduší obnovu licence v novém roce na Aeroklubu a poprosím vás o uvádění.

Žádost pošlete
na email predseda@svazmodelaru.cz. Nicméně počítejte s tím, že databáze licencí FAI je společná pro všechny letecké sporty (plachtaře, parašutisty atd.). SMČR žádosti nezapisuje do databáze FAI, ale SMČR předává žádosti na Aeroklub ČR vždy každého 1. a 15. v měsíci a musíte si tedy vzpomenout včas. V žádosti pošlete i potvrzení o platbě. Žádost lze poslat i obyčejným dopisem v obálce, ale musí obsahovat všechny náležitosti. Adresa: Svaz Modelářů ČR z.s., U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Platba za licenci FAI
od roku 2019 platí všichni stejně: 100,- Kč
uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou „A“, kde uveďte tyto údaje:

číslo účtu: 54931011/0100
konstantní  symbol: 378
variabilní symbol: 721XXX, kde XXX je číslo klubu (tedy pro klub 211 tam bude 721211)

pro složenku navíc název účtu adresáta: Svaz Modelářů ČR z.s., U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 a konstantní  symbol: 379

Do zprávy pro příjemce napíšete cokoliv, co zajistí spárování platby s odeslanou žádostí. Díky.

U bankovního převodu si stáhněte potvrzení o platbě, u složenky udělejte fotku nebo kopii útržku a přiložte k žádosti.

 


Kontrola stavu FAI licence

Klikněte na odkaz https://sportinglicences2.fai.org/licence/check-licencee/xxxxx. V adresním řádku prohlížeče nahraďte xxxxx za svoje FAI ID. Stiskněte klávesu Enter a budete se koukat na svoji FAI licenci. Uvidíte v jakém stavu právě je. Zde si také dole (Print Licence) můžete vytisknout FAI licenci a vložit do kufru.

Pokud chcete třeba jako organizátor závodů zkontrolovat, že zaslané údaje jsou v pořádku, tak se přihlaste na stránku FAI Sporting Licences validity check page, kde vyplníte heslo a závodníky si najdete (samozřejmě, že si o heslo musí předtím napsat na FAI). Kdo se v seznamu nedohledá, tak nemá aktuálně platnou FAI licenci.


Informace na modelu

Soutěžící je povinen označit všechny svoje soutěžní modely s výjimkou halových volných modelů a všech kategorií maket označením CZE (zkratka státu podle zkratek Mezinárodního olympijského výboru pro Českou republiku) a buď číslem licence SMČR, nebo mezinárodním FAI ID. Na všech mezinárodních soutěžích zařazených do kalendáře FAI musí být na modelu použito FAI ID (vaše licence SMČR může na modelu zůstat). Na modelu nesmí být jakékoli jiné údaje, které by se vztahovaly k jiné osobě než je soutěžící. Použité označení modelu musí být soutěžící schopen doložit buď platnou licencí SMČR, nebo platnou FAI licencí.
Všechny znaky CZE , licence SMČR nebo FAI ID musí být vysoké nejméně 25 mm a na každém modelu musí být alespoň jednou. Doporučuje se umístění na horním povrchu křídla. Na každé oddělitelné části modelu musí být identifikační kód modelu, kterým může být číslo licence a pořadová čísla, písmena a podobně. (například a,b,c  nebo α,β,π nebo 1,2,3) Znaky identifikačního kódu musí být vysoké nejméně 10 mm, zřetelně viditelné a na volně přístupném místě modelu. Pro kategorii házedel (H) a kategorii vystřelovadel (V) musí být znaky licence vysoké nejméně 15 mm.

Na závodech z kalendáře FAI úrovně 1 (mistrovství světa, kontinentů) musí být na modelu i FAI štítek. Štítek můžete stáhnout zde na FAI.

 

Příklady označení modelu:

model
Pravé křídlo CZE KK-PP FAIID a
Levé křídlo CZE KK-PP a
Trup CZE KK-PP a
VOP CZE KK-PP a
model
Pravé křídlo CZE KK-PPa
Levé křídlo CZE KK-PP a
Trup CZE KK-PP a
VOP CZE KK-PP a
model
Pravé křídlo CZE FAIID a
Levé křídlo CZE FAIID a
Trup CZE FAIID a
VOP CZE FAIID a

 

Informace jsou platné k 1.1.2019. V případě, že přijdete na to, že něco nefunguje jak je napsáno, tak napište na info@klem.cz