Výkonnostní stupně mládež

ke stažení

Body lze získat pouze na soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží ČR, v Kalendáři soutěží FAI a z žebříčků všech kategorií, které trenéři zpracují a zveřejní ve Zpravodaji, nebo na webové stránce Klubu leteckých modelářů Svazu modelářů ČR.

Hodnotí se výsledky jednotlivců. Výsledky družstev se započítávají pouze z mistrovství světa a mistrovství Evropy, na nichž bylo vyhlášeno i pořadí družstev. Při souběhu bodových zisků za pořadí v hodnocení jednotlivců i za pořadí v hodnocení družstev se započítávají obojí body.

Body pro výkonnostní stupně nelze získat na soutěžích v soutěžních kategoriích podle předběžných pravidel Sportovního řádu ČR.

Evidence bodů je časově neomezená, započítávané výkony se mohou stále sčítat pro získání dalšího vyššího výkonnostního stupně.

Výkonnostní stupně (zkratka VS) se rozlišují takto:

odznak MLADÝ MODELÁŘ – pouze pro žáky do 15-ti let

výkonnostní stupeň A – základní kvalifikace

výkonnostní stupeň B – střední kvalifikace

výkonnostní stupeň C – vysoká kvalifikace

zlaté C – nejvyšší kvalifikace

diamantové C – mistrovská kvalifikace

C s dvěma diamanty – mistrovská kvalifikace

C s třemi diamanty – mistrovská kvalifikace

 

Získané body si eviduje soutěžící ve formuláři “Evidence výkonů”, kde mu je potvrzuje předseda klubu. Tento formulář je přílohou členského průkazu. Při popsání formuláře se přiloží další a očísluje pořadovým číslem. Formulář může být nahrazen jinou formou evidence (např. elektronickou), při dodržení obsahové náplně formuláře „Evidence výkonů“. Pro uznání takto evidovaných výkonů je nutné elektronickou evidenci vytisknout, očíslovat a nechat podepsat předsedou klubu. Získání odznaku MLADÝ MODELÁŘ a Výkonnostního stupně A a B potvrzuje do členského průkazu – sportovní licence předseda klubu. Výkonnostní stupně C přiznává, potvrzuje a diplomy rozesílá předsednictvo KLeM ČR.

Body se přiznávají podle připojené tabulky. V každé soutěžní kategorii je pouze jeden limit bez rozdílu pro věkové kategorie.

 

Tabulka pro hodnocení výkonnostních stupňů

 

Body za výkon na soutěži

kategorie            limit                     body                    kategorie            limit                     body

H                           250 s                    2 body                 F1A                      720 s                    3 body

A3                        220 s                    2 body                 F1B                       570 s                    3 body

P30                      300 s                    2 body                 F1C                       570 s                    3 body

CO2                      400 s                    2 body                 F1D                      30 minut             3 body

P3                         8 minut               2 body                 F1E                       330 %                  3 body

A 6                        5 minut               2 body                 F1G (B1)             370 s                    3 body

UŠ                        200 bodů            2 body                 F1H (A1)             400 s                    3 body

SUM                     1800 bodů          2 body                 F1J (C1)               370 s                    3 body

UR20                   80 km/hod         2 body                F1K                       450 s                    3 body

UR25                   90 km/hod         2 body                 F1L                       16 minut             3 body

RCV1                    850 bodů            2 body                 F1M                     14 minut             3 body

RCV2                    60 % vítěze        2 body                 F1N                      45 s                      3 body

RCVM                  1100 bodů          2 body                 F1P 7/5 letů       800/570 s           3 body

RCA                      600 bodů            2 body                 F1Q 7/5 letů      800/570 s           3 body

RCH                      60 % vítěze        2 body                 F1R                       16 minut             3 body

RCE7                    600 bodů            2 body                 F2A                      200 km/hod       3 body

RCEN                   60 % vítěze        2 body                 F2B                       1000 bodů          3 body

RCEO                   60 % vítěze        2 body                 F2C                       do 5 minut         3 body

RCEJ                     60 % vítěze        2 body                 F2D                      4 kola                  3 body

RCEV                    60 % vítěze        2 body                 F3A, F3D, F3P    60 % vítěze        3 body

MOř                     120 bodů            2 body                 F3B, F3F, F3J, F3K 60 % vítěze    3 body

MMin                  130 bodů            2 body                 F3M                     700 bodů            3 body

F4B, F4C              3000 bodů          3 body                 F4D, F4E             2600 bodů          3 body

F5B, F5D             60 % vítěze        3 body                 F5J,                       60 % vítěze        3 body

RCVS                    60 % vítěze        2 body                 RCEA, RCHP       60 % vítěze        2 body

 

Body za umístění

 

umístění:                           žebříček ČR        mistrovství ČR   soutěže z kalendáře FAI

 1. místo 80 bodů 50 bodů              20 bodů
 2. místo 60 bodů 40 bodů              10 bodů
 3. místo 40 bodů 30 bodů               5 bodů
 4. místo 20 bodů 20 bodů
 5. místo 10 bodů 10 bodů

 

umístění:                           mistrovství Evropy,         mistrovství světa, Světový pohár (celkový výsledek)

 1. místo jednotlivců 150 bodů 300 bodů
 2. místo jednotlivců 125 bodů 250 bodů
 3. místo družstev 125 bodů 250 bodů
 4. místo jednotlivců 100 bodů 200 bodů
 5. místo družstev 100 bodů 200 bodů
 6. místo družstev 75 bodů 150 bodů
 7. místo jednotlivců 50 bodů 100 bodů
 8. místo jednotlivců 25 bodů 50 bodů

 

Body za rekordy

ustavení, nebo překonání rekordu národního 200 bodů, světového 400 bodů

 

Limity pro přiznání výkonnostních stupňů

odznak MLADÝ MODELÁŘ (pouze žákům přizná předseda klubu)             3 body

výkonnostní stupeň A (přiznává předseda klubu)                                           20 bodů

výkonnostní stupeň B (přiznává předseda klubu)                                           100 bodů

výkonnostní stupeň C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)                            200 bodů

zlaté C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)                                                        400 bodů

diamantové C (přiznává předsednictvo KLeM ČR)                                          800 bodů

C s dvěma diamanty (přiznává předsednictvo KLeM ČR)                              2000 bodů

C s třemi diamanty (přiznává předsednictvo KLeM ČR)                                 4000 bodů

 

Udělení (evidence) :

Výkonnostní stupně mládeže se hlásí a případně žádá o udělení odznaku MLADÝ MODELÁŘ a udělení dalších výkonnostních stupňů A, B a C u předsedy komise pro práci s mládeží.

Ing. Ivo Kornatovský, M: 602 44 54 55, E: adpro@iol.cz