Rozdělení podpory

Klub leteckých modelářů Svazu modelářů rozděluje podporu mezi kroužky, kluby i jednotlivce.

Příjemce podpory je povinen splnit jednoduché podmínky této podpory, v případě neplnění může být další podpora pozastavena nebo neposkytnuta. Veškerá podpora není nárokovatelná.

Na této stránce se dozvíte, kdo a jakou podporu od Klubu leteckých modelářů obdržel.

Údaje najdete v Excelu, ve kterém je evidence vedena a vždy je třeba stáhnout aktuální.

Kontaktní informace: Ivo Kornatovský adpro@iol.cz, Tomáš Ciniburk ciniburk@svazmodelaru.cz

 

Modely F3l/RES RES_KLeMCR_sumary.xlsx

Vysílače FlySky FS-i6, přijímač FS-iA6 RCvysilače_KLeMCR_rozdeleni.xlsx

F3L guma AMC-Vega Guma_rozdeleni_22.xlsx

Sety pro upoutané modely Upout_rozdeleni_22.xlsx

Vysílače JETI DS-12 JetiDS12.xlsx

Stavebnice H A3 A1 HA3A1_KLeMCR_sumary22.xlsx