Koncepce mládeže

Koncepce leteckých modelářů ČR pro děti a mládež – 2022

Letecké modelářství a cíle

Cílovou skupinou koncepce jsou děti a mládež ve věku 6 až 18 let. Mladí modeláři mají možnost se naučit v modelářských kroužcích manuální zručnosti, osvojí si základy řezání, broušení, lepení, lakování, čtení plánků a práci podle výkresové dokumentace, seznámí se základy aerodynamiky, meteorologie a mnoho dalšího. Letecké modelářství je i létání s modely při tréninku a na soutěžích, které nabízí jedinečnou možnost pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu a v kolektivu přátel, kteří mají společný zájem. Letecké modelářství je technický sport, který podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, soutěživost ale také i smysl pro fair play. Tento nádherný sport vede naší modelářskou mládež k aktivnímu způsobu života a pomáhá ji najít cestu ke zdravému životnímu stylu. Všechny nabyté zkušenosti a dovednosti mohou prostřednictvím modelářství rozvíjet a tím se připravovat na budoucí život.

Modelářské kroužky a podpora

– Metodická podpora a spolupráce s organizovanou i neorganizovanou modelářskou mládeží.
– Pracovní náplní leteckomodelářského kroužku je individuální přístup ke členům kroužku podle věku a manuální zručnosti podle zpracované metodiky pro práci s mládeží v kroužcích.
– Modelářské kroužky a jejich náplň je závislá na materiálním a finančním zabezpečení, které mohou kluby získávat v grantovém řízení v obci, městě, regionu nebo na kraji do jehož působnosti spadají /OÚ, MěÚ, mikroregion, MAS, KÚ, MŠMT/.
– Kroužky leteckých modelářů využívat podporu SMČR v různých projektech /např. „Materiál pro mládež – RES“, „stavebnice HA3A1“ pro kroužky, „RC vysílače“ pro mládež, „upoutaný set“ pro mládež/ za předpokladu registrovaného členství dětí v modelářských klubech.
– Spolupráce s DDM, školou atd., propagace leteckého modelářství a SMČR.

Metodická podpora leteckomodelářských kroužků

Komise mládeže vypracovala metodiku práce s mládeží v modelářských kroužcích.
– Úvod do leteckého modelářství a jeho poslání, historie letectví a leteckého modelářství.
– Druhy modelů, způsoby létání, modelářské soutěže, taktika létání na soutěžích, stavební a soutěžní pravidla.
– Čtení staveních plánků, názvosloví částí modelů. Konstrukce jednotlivých dílů a jejich namáhání.
– Stavba modelů, modelářské nářadí, použití a bezpečnost při práci, modelářský stavební materiál, druhy lepidel, laků, barev, opracování materiálu a povrchová úprava.
– Základy aerodynamiky, obtékání těles, profil křídla a jeho tvar, použití profilu, vlastnosti křídla.
– Vyvážení modelu, úhel seřízení, stabilita modelu, zásady zalétávání, vlek modelu.
– Meteorologie, vlastnosti ovzduší, vertikální proudění vzduchu.
– Komise mládeže připravila „otevřený projekt“ do kterého se mohou zapojit všichni modeláři. Tento projekt by měl být živým dokumentem, stále se doplňující o nápady, plánky, stavební postupy a mnoho dalších informací, které ukazují, co všechno se dá v kroužku dělat, od těch nejjednodušších modelů a pomůcek až po rady jak vytvářet různé projekty například pro nábor dětí do kroužků na školách na různých akcích DDM, města, aeroklubů atd.
– Komise mládeže si velice váží práce lidí, kteří pracují s mládeží a proto, jako poděkování by ráda jednou ročně udělala setkání těchto vedoucích modelářských kroužků, vyslechla si jejich připomínky k práci komise mládeže, nastínila další směr činnosti práce s mládeží a ocenila nejlepší vedoucí a jejich modelářské kroužky.

Soustředění talentované mládeže

Podpora soustředění mladých talentovaných modelářů s velkým důrazem na juniorskou reprezentaci a výběr těch nejlepších do širšího výběru reprezentačního družstva v kategoriích FAI, ve spolupráci s šéftrenéry a SMČR.

Modelářské soutěže a výkonnostní ocenění pro mládež

Mladí registrovaní modeláři se mohou účastnit všech soutěží, které jsou ve sportovním kalendáři, včetně všech MČR. Pro mladé modeláře je organizováno „MČR mládeže“, „Přebor ČR“ a „Korespondenční soutěž“. Více o soutěžích a pravidlech najdete ve „Sportovním řádu ČR“ a v pravidlech CIAM FAI. Podle výsledků na soutěžích se vede evidence výkonů přepočtená na body, kde je možné ocenění od odznaku „Mladý modelář“ až po výkonnostní stupeň „C“.

Medializace

Vytvoření prostoru na webu SMČR pro práci komise mládeže k propagování činnosti mladých modelářů v kroužcích a na soutěžích. Otevřít na webu SMČR „Síň slávy“ jako poctu modelářským legendám, které modelářství věnovali celý život a jejich příkladné chování a úspěchy by mohli posloužit mladým modelářům jako vzor. Spolupráce s modelářskými periodiky na propagaci modelářství, zejména modelářství pro mládež.

Komise pro práci s mládeží 2022.

Ke stažení v PDF