Podpora modelářů

Pravidla pro poskytování podpory z rozpočtu Svazu modelářů ČR – KLeM ČR

Úvod

Klub Leteckých Modelářů rozděluje různé prostředky na podporu soustředění, kroužků, mistrovství, atd.. Ukázalo se, že je třeba tomuto rozdělení dát jasná pravidla a hlavně veřejná pravidla.

Na této stránce najdete aktuální i minulá znění pravidel podpory, příslušné formuláře, informace o případných změnách.

Žádosti musí být podány elektronicky na adresu predsednictvo@klem.cz , včetně všech příloh.

Za předsednictvo KLeM ČR
Tomáš Ciniburk

 

Pravidla podpory schválená 3.6.2021:  soubor ke stažení

Formuláře k 3.6.2021:
Žádost o materiál pro mládež
Žádost o soustředě mládeže/reprezentace
Žádost o podporu pořádání mistrovství ČR

Příloha podpořené osoby
Příloha rozpočet akce

Klíč pro přidělení vysílačů DC-12 (9ks na skladě) v zápisu č.19 z června 2021.