Žebříčky

Žebříčky volných modelů za rok 2023

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2023

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2023

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2023

Žebříčky maket za rok 2023

Žebříčky elektrických modelů za rok 2023

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2022

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2022

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2022

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2022

Žebříčky maket za rok 2022

Žebříčky elektrických modelů za rok 2022

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2021

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2021

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2021

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2021

Žebříčky maket za rok 2021

Žebříčky elektrických modelů za rok 2021

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2020

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2020

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2020

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2020

Žebříčky maket za rok 2020

Žebříčky elektrických modelů za rok 2020

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2019

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2019

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2019

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2019

Žebříčky maket za rok 2019

Žebříčky elektrických modelů za rok 2019

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2018

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2018

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2018

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2018

Žebříčky maket za rok 2018

Žebříčky elektrických modelů za rok 2018

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2017

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2017

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2017

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2017

Žebříčky maket za rok 2017

Žebříčky elektrických modelů za rok 2017

——————————————————

Žebříčky volných modelů za rok 2016

Žebříčky upoutaných modelů za rok 2016

Žebříčky RC motorových modelů za rok 2016

Žebříčky RC větroňů modelů za rok 2016

Žebříčky maket za rok 2016

Žebříčky elektrických modelů za rok 2016

Zpracování žebříčků se řídí Sportovním řádem ČR. Žebříčky ze zpracovávají ve všech kategoriích uvedených v pravidlech FAI a ve Sportovním řádu ČR pro daný rok. Zpracovávají se i v kategoriích, ve kterých se ve stejném roce pořádalo mistrovství republiky. Zpracovávají se ve všech věkových kategoriích bez ohledu na počet soutěžících kteří se do žebříčku zapsali a je tedy zvlášť vyhodnocen třeba i jen jeden soutěžící. Výkony se započítávají ze všech soutěží uvedených v Kalendáři soutěží ČR. Podmínkou je, že soutěž musí být létána podle Sportovního řádu FAI, nebo podle Sportovního řádu ČR. Z tohoto důvodu se nezapočítávají soutěže uvedené v kapitolách “Historické modely” a “Ostatní akce”. Nově bylo schváleno, že se počítají výkony dosažené v celém kalendářním roce od 1. ledna do 31. prosince a ke zveřejnění musí být poslány do 5. ledna na adresu Jana Vosejpky.
A ještě jeden požadavek: Protože jsou žebříčky upravovány tak, aby měly pokud možno jednotnou úpravu, musí se posílat v „otevřené“ verzi ve wordu, nebo excelu.

Žebříčky zpracovávají trenéři příslušné kategorie z výsledkových listin, nebo také z dílčích výsledků, které jim zaslali předsedové jednotlivých klubů, nebo i jednotlivci. Pokud nenajdete své jméno v žebříčku, hledejte vinu u pořadatele soutěže ze které se nedostala výsledková listina k trenérovi. Trenér nemůže zpracovat žebříček, pokud mu nikdo nepošle potřebné podklady! Je jen na soutěžících zda přijedou i v příštím roce na soutěž k pořadateli, který nerozesílá výsledkové listiny ze svých soutěží.

Pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tyto údaje: Věkové zařazení, příjmení a jméno soutěžícího, číslo sportovní licence, jméno klubu, tři nejlepší výkony dosažené na soutěži spolu s čísly soutěží a jejich součet (v případě maximálního výsledku i ještě další výsledek).
Nezapomeňte, že pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tři výkony; soutěžící, který se zúčastnil dvou soutěží, nebo jen jedné soutěže, může mít výsledek lepší, než soutěžící který se zúčastnil tří soutěží a přesto do žebříčku nepatří, protože Sportovní řád ČR požaduje nejméně tři výkony.

Pouze žebříčky zveřejněné na webu leteckých modelářů jsou oficiálními žebříčky SMČR a body za umístění v žebříčku započítávané pro získání výkonnostních stupňů SMČR lze získat pouze odsud. Žebříčky zveřejněné na jiných místech, např. v modelářských časopisech nebo na jiných webových stránkách leteckých modelářů, jsou neoficiální, byť by měly „podpis“ trenéra.
Připomenutí: Počet bodů započítaných pro získání výkonnostního stupně je podle Sportovního řádu SMČR 80 bodů za 1. místo v žebříčku, 60 bodů za 2. místo, 40 bodů za 3. místo, 20 bodů za 4. místo a 10 bodů za 5. místo.

Jan Vosejpka

Ostatní žebříčky:

Žebříčky 2016 volné
Žebříčky 2016 upoutané
Žebříčky 2016 RC motorové
Žebříčky 2016 RC větroně
Žebříčky 2016 makety
Žebříčky 2016 elektro

Žebříčky 2015 volné
Žebříčky 2015 upoutané
Žebříčky 2015 RC motorové
Žebříčky 2015 RC větroně
Žebříčky 2015 makety
Žebříčky 2015 elektro

Žebříčky 2014 volné
Žebříčky 2014 upoutané
Žebříčky 2014 RC motorové
Žebříčky 2014 RC větroně
Žebříčky 2014 makety
Žebříčky 2014 elektro

Žebříčky 2013 volné
Žebříčky 2013 upoutané
Žebříčky 2013 RC motorové
Žebříčky 2013 RC větroně
Žebříčky 2013 makety
Žebříčky 2013 elektro

Výkonnostní stupně
Seznam nositelů odznaku C
Rekordy
Žebříčky roku 2011