Korespondenční soutěže

Korespondenční soutěže mládeže pro rok 2021

Propozice

Komise mládeže vypisuje pro rok 2021 korespondenční soutěž leteckých modelářů pro tyto kategorie – věková kategorie MLÁDEŽ (narození 2001 a mladší), garantem soutěže je Komise mládeže KLeMČR

Termín soutěže 8.5. – 13.6. 2021 :

pro volné – H, A3, P30, F1H, F1G, F1A, F1B, F1P a V
pro volné halové – A6, P3, F1N, F1M a V
pro upoutané – UŠ, UŠS, UR20, UR25 (junioři)
pro RC – RES, klubová pravidla RCHS, RCEŽ15

uzávěrka výsledků 21.6.2021

Korespondenční soutěže jsou soutěže tréninkové, klubové, při setkání několika klubů, všechny soutěže se létají podle národních pravidel SMČR, soutěže F1x se létají podle pravidel FAI na 5 kol.
Výsledky 2021 budou uvedeny v modelářském tisku.
Celkové výsledky budou sestaveny podle zaslaných výsledkových listin (řádné výsledkové listiny sepsané dle Kalendáře 2021 – zasílejte ve formátu Excel) + u každého jména uveďte rok narození
Výsledkové listiny posílejte do termínu uzávěrky v daném období na adresu : adpro@iol.cz

Komise mládeže Vám všem přeje hodně úspěšných letů a příjemné počasí.
Další informace najdete na stránkách SMČR http://www.svazmodelaru.cz/
Pravidla najdete na adrese http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/Pravidla.php