Korespondenční soutěže

Korespondenční soutěže mládeže pro rok 2019

propozice

Komise mládeže vypisuje pro rok 2019 korespondenční soutěž leteckých modelářů pro tyto kategorie
věková kategorie MLÁDEŽ (narození 2001 a mladší),
garantem soutěže je Komise mládeže KLeMČR a LMK Plasy.

JARO : Le č.845

Termín pro uskutečnění soutěží je období 11. 5. –  9. 6. 2019 včetně.
pro volné            H, A3, P30, F1H, F1G, F1A, F1B, F1P a V
pro halové          A6, P3, F1N, F1M a V
pro upoutané    UŠ, UŠS, UR20, UR25 (junioři)
pro RC                 RCH, RCVS, Vosa
uzávěrka výsledků 21.6.2019

PODZIM : Le č.969

Termín pro uskutečnění soutěží je období 19.10. –  10.11. 2019 včetně.
pro volné            H, A3, V
uzávěrka výsledků 22.11.2019

Výsledky těchto „korespondenčních soutěží“ je možno započítat do Žebříčků sportovců 2019.

Korespondenční soutěže jsou soutěže tréninkové, klubové, při setkání několika klubů a jako celek mají číslo v kalendáři

Všechny soutěže se létají podle národních pravidel SMČR,
soutěže F1x se létají podle pravidel FAI na 5 kol.

Výsledky 2019 budou uvedeny v modelářském tisku.

Celkové výsledky budou sestaveny podle zaslaných výsledkových listin (řádné výsledkové listiny sepsané dle Kalendáře 2019 – zasílejte ve formátu Excel) + u každého jména uveďte rok narození

Výsledkové listiny posílejte do termínu uzávěrky v daném období na adresu : mladez@klem.cz
nebo na  adpro@iol.cz

Komise mládeže Vám všem přeje hodně úspěšných letů a příjemné počasí.

Další informace najdete na stránkách SMČR  http://www.svazmodelaru.cz/

Pravidla najdete na adrese http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/Pravidla.php