Korespondenční soutěže

Korespondenční soutěže mládeže pro rok 2022

Propozice

Komise mládeže vypisuje pro rok 2022 korespondenční soutěž leteckých modelářů pro tyto kategorie – věková kategorie MLÁDEŽ (narození 2004 a mladší), garantem soutěže je Komise mládeže KLeMČR.

Termín soutěže 6. 5. – 12. 6. 2022 :

pro volné – V, H, A3, P30 a kategorie Rookie
pro upoutané – UŠ, UR20, UR25 (junioři)
pro RC – RES (F3L), ERES, klubová pravidla RCHS, RCVS, Vosa

Uzávěrka výsledků 20.6.2022

Korespondenční soutěže jsou soutěže tréninkové, klubové, při setkání několika klubů, všechny soutěže se létají podle národních pravidel SMČR.
Výsledky 2022 budou uvedeny v modelářském tisku (v případě 5 zaslaných výsledkových listin).
Celkové výsledky budou sestaveny podle zaslaných výsledkových listin (řádné výsledkové listiny sepsané dle Kalendáře 2022 – zasílejte ve formátu Excel) + u každého jména uveďte rok narození
Výsledkové listiny posílejte do termínu uzávěrky v daném období na adresu: adpro@iol.cz

Komise mládeže Vám všem přeje hodně úspěšných letů a příjemné počasí.
Další informace najdete na stránkách SMČR http://www.svazmodelaru.cz/
Pravidla najdete na adrese http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/Pravidla.php