Autor: Tomáš Ciniburk

Evidenční systém spuštěn

https://evidence.svazmodelaru.cz/ Návod najdete zde: https://www.svazmodelaru.cz/evidencni-system-manual-pro-predsedy/ Návod najdete také v menu hned nahoře na webu Svazu modelářů.   V součásti probíhá zadávání jednotlivých přístupů pro předsedy klubů. Předsedové, očekávejte mail. V čase než mail přijde...

Informace k létání po lednu 2023

Všechny modeláře zajímá, jak budeme, z pohledu legislativy, létat v roce 2023. Svaz modelářů podal v průběhu roku 2022, žádost, aby mohl pokračovat v provozu leteckých modelů (bezpilotních prostředků provozovanými členy Svazu) jako dosud...

Evidence členské základny v roce 2023

V těchto dnech probíhá změna systému evidence členské základny Svazu modelářů. Prosím předsedy modelářských klubů, aby věnovali pozornost této informaci: Nový systém bude pro předsedy/administrátory jednotlivých klubů zpřístupněn v následujících dnech. V novém systému...

Gumicuky pro kategorii F3L

Podařilo se zajistit další gumicuky pro kategorii F3L. Aktuálně je nakoupeno 50ks gumicuků HLG od www.emc-vega.de. Nakoupena je pouze guma, nikoliv kompletní set gumicuku! Pravidla jsou pro přidělení gumicuků odsouhlasilo pro rok 2022 předsednictvo...

Pozvánka na konference Svazu modelářů 26.3.2022

Upozorňuji, že konference Klubu leteckých modelářů se koná 5.3. v Pardubicích. Více informací zde: delegáti, program, mapa. Nominace delegátů na konferenci Svazu modelářů, která byla zaslána spolu s nominací na konferenci republikového odbornostního klubu...

Přeložena pravidla pro makety

Trenér maket Miroslav Dvořáček z leteckomodelářského klubu Třebíč aktualizoval, doplnil, udělal pár změn, přeformátoval a prostě udělal  překlad maketářských pravidel F4 pro rok 2022. Sice skromně prohlašuje, že vyšel z překladu ing.  Pavla Rajcharta...