Rubrika: Novinky

Několik slov k Deklaraci

Vážení letečtí modeláři, je naším zájmen abychom i nadále zajistili možnost provozovat náš koníček, stavět a provozovat letecké modelářství v rámci pravidel a povolení k užívání vzdušného prostoru. Vzniklé předpisy Evropské unie svými Nařízeními se...

Deklarace o provozu modelů letadel

DEKLARACE O PROVOZU MODELŮ LETADEL Svazu modelářů České republiky z.s. V návaznosti na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (dále jen Nařízení) se uskutečnila řada jednání zástupců...

Modely RES pro kroužky – pravidla

V návaznosti na oznámení, že jsou k dispozici opětovně stavebnice modelů kategorie RES, předsednictvo KLeM ČR opětovně uveřejňuje pravidla podle, kterých budou stavebnice jednotlivým klubům, které požádají o dodání, přidělovány. Pravidla a postupy: –...

Modeláři na letišti Václava Havla

V průběhu letošních prázdnin připravilo Letiště Václava Havla zábavné víkendové dny a v rámci zpestření programu oslovilo též Svaz modelářů České republiky, podílet se zajištění této akce. Název akce je RUNWAY PARK a zahrnuje...

Nařízení 2019/947 se použije od 31. prosince 2020

Dne 26.6.2020 vstoupilo v platnost Nařízení, které upravuje znění Prováděcího nařízení 2019/947. Hlavně se zde posouvá termín zahájení použití na přelom roku 2020/2021. Jak jsme již psali, důvodem jsou zavedená opatření k zastavení pandemie...