Vyplnění evidenčních karet – EU Nařízení 947

Interní materiál Svazu modelářů ČR, nešířit veřejně. Díky.

 

 

 

 

Vážení předsedové klubů,

blíží se konec roku a s ním přichází používání Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/947 .

Svaz modelářů, konkrétně Jan Žemlička, Petr Cejnar a Tomáš Ciniburk jednali s Ministerstvem dopravy, Úřadem pro civilní letectví, Ředitelstvím letového provozu a podařilo se dohodnout, že na členy Svazu modelářů se budou vztahovat výjimky, která jsou uvedeny v Prováděcím nařízení komise (EU) 2019/947. Další informace najdete na webu KLeM.

Jednou z nutných podmínek je, aby se všichni naši piloti/modeláři registrovali. Jen registrovali, pro přechodné období žádné testy. Podařilo se dohodnout, že zaregistrujeme všechny členy/letecké modeláře najednou, takže to bude pro jednotlivé modeláře téměř bez práce. Na modelech nám bude stačit naše současná licence CZE klub-číslo a k tomu se přidá někam na/do modelu číselný kód, který nám ÚCL jako Svazu modelářů přidělí. Všichni členové budou mít toto číslo stejné. Ale vždy je něco za něco a tím se dostáváme k tomu podstatnému, proč Vám píšu…

V článku 14 Nařízení 2019/947 jsou uvedeny povinné údaje, které jsou potřeba pro registraci: celé jméno a datum narození fyzických osob, adresa, jejich e-mailová adresa a telefonní číslo. Na rovinu píšu, že se mi to taky moc nelíbí, ale prostě tak je to v EU nařízení napsané. Pokusili jsme se s MD o výkladu vyjednávat, ale pokud je to v EU nařízení, tak jsou to povinné údaje. Abychom mohli každého registrovat, tak je od každého potřebujeme. Kdo je nechce dát, nechť je srozuměn s tím, že nemůže od 1.1.2021 létat dle dojednaných pravidel platných pouze pro členy Svazu modelářů. Nebo se může registrovat sám, ale pak pro něj platí limit do 120metrů nad terénem. Chci požádat, abyste se udrželi a nedělali nějaké partyzánské akce a protesty. Věřím, že se podařilo vyjednat maximum a podnikáme další kroky pro zachování možnosti provozování leteckého modelářství alespoň jako dosud.

 

K přípravě seznamu pro registraci:

Protože klub Svazu modelářů může dle stanov sdružovat modeláře více odborností, tak za letecké modeláře pokládá Svaz modelářů každého člena klubu, jehož  klub vyplní alespoň jednoho leteckého modeláře v Evidenční kartě. Vím, že to není ideální, ale pracuje se na tom.

Pokusil jsem se automatizovaně načíst Evidenční karty (dále jen EK), které jste zaslali koncem roku 2019 a v průběhu roku 2020. Upřímně, EK obsahují mnoho chyb. Některé se mi podařilo eliminovat úpravou programu, který EK načítá, ale někdy mi nezbylo nic jiného než příslušnou kartu otevřít a chybu ručně opravit. Načítal jsem EK pro všechny odbornosti. Dobře vyplněná EK se hodí vždy, ale pro kluby leteckých modelářů nebo zájemce o letecké modelářství z jiného odbornostního klubu, to teď otázka přežití. Pokusil jsem si jednotlivé opravy EK poznamenat a dole předkládám jejich tabulku, pro Vaši informaci. Neberte to prosím jako kritiku, ale spíš žádost o vaši pomoc. Výsledná data mohou být jen tak kvalitní, jaké budou podklady. Jde hlavně o tabulku seznamu členů (v EK o řádky 31 v Excelu a dál).

Zároveň bych Vás chtěl požádat, abyste EK opravdu dobře prohlédli a případné chyby odstranili. Všichni víme, že to co zvládne pochopit lidský mozek, když vidí vytištěný papír, tak počítač nepochopí, například: do adresy člena, který je předseda napsat viz adresa nahoře

– nezapomeňte vyplnit opravdu vše, jen tak lze modeláře registrovat. Celé jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, e-mail a telefonní číslo
– adresu prosím adresu bydliště nikoliv korespondenční adresu
– pokud nemá někdo e-mail nebo telefon, dohodněte se v klubu. Speciálně, když jde o kroužek mládeže. U mládeže je možno uvést i kontakty na rodiče
– zkontrolujte adresu, do města prosím napište opravdu jen sídlo, do ulice jen ulici, případně sídlo s číslem, nepište prosím zkratku č.p. (např. do buněk postupně: Lhota, Lhota 35, 987 00)
– zkontrolujte prosím rodné číslo a koncovku oddělte lomítkem / (do roku 1953 je koncovka 3místná a od 1.1.1954 4místná). Rodné číslo potřebujeme i pro Národní sportovní agenturu. Uvést v EK jen datum narození nestačí
– u rodného čísla modeláře narozeného před rokem 1954, které má jen 3místnou koncovku, tak koncovku neprodlužujte přidáním 0 před třímístnou koncovku
– každý musí mít uvedenou licenci. Někdy je to problém a Excel se brání. Ideální je jen obyčejné číslo 1. Pokud chcete, tak piště celou licenci, např. CZE 211-1. Nuly pište zda chcete, na tom nezáleží (CZE 211-001)
– nepřevádějte soubor do jiného formátu, udělejte to v Excelu. Pokud nemáte, někdo z klubu pomůže. PDF neposílejte 🙂
– seznam členů na první straně EK opravdu ukončete čísle 30 a pak jděte na druhou stranu, na řádek 31 nic nepište
– když už si EK odemknete, tak prosím nepřejmenovávejte listy. Nechte EK1, EK2, EK3.

Pokuste se podívat na EK očima počítače, který je hloupý a udělá jen to co se mu řekne.

Opravdu vás žádám o pozorné oko a předem za to děkuji. Pokud si nebudete vědět rady, tak mi napište mail ciniburk@svazmodelaru.cz. Když to bude opravdu hořet, tak volejte 725 053 626.

 

EK pro rok 2021 jako hlášení klubu budete i nadále zasílat na mail predseda@svazmodelaru.cz.

 

Zde je odkaz na stránku, kde si každý může ověřit, jak na tom jeho záznam v EK je: Kontrola licence. Očekávejte tedy zástupy zájemců o úpravu v dat v EK.

Zaslané EK s aktualizovanými údaji budu průběžně načítat a tak by se měl každý člen průběžně dozvědět, jak na tom je.

 

Předem díky a věřím, že to společně zvládneme a budeme létat dál.

Tomáš Ciniburk

 

 

Zde je tabulka, které EK a jak jsem musel EK opravit, data k 1.10.2020:

klub oprava
2 čísla licencí, která se snaží být datumem
14 nevyplněné údaje, licence
20 tečky v licencích
22 plete si příjmení a jméno, problém s čísly licencí, které excel převrací na datum
26 Přejmenovat list Sheet1 na EK1
29 opravit číslo klubu z .029 na 29
33 opravit číslo klubu z CZE 033 na 33
36 uložit jako XLS místo ods
36 Přejmenovat list Sheet1 na EK1
42 Licence jako datum
47 Licence CZE 4702 = CZE 47-2
56 bez licencí
61 CZ v licencích
69 informací o členech v EK je málo
74 Posuneté sloupce na listu EK3
76 bez licencí
91 Opravena M/Ž
91 Licence CZE ale bez pomlčky
97 evedeného jednoho člena na 31 prvním řádku –>přesun na další stranu
97 Opravena M/Ž
102 Podivné formátování u RČ, někdy rozděleno
113 opravit číslo klubu z CZE 113 na 113
123 Přejmenovat list EK1(2) na EK1
124 Ve sloupci pro mail je datum narození
140 bez licencí
148 Opravena M/Ž
152 oprava korespondeční adresy
158 je to PDFko!!!! – vyplnil jsem novou EK EK 1587 Pl.xls
165 název klubu
169 málo údajů
174 0 není jméno
194 Přejmenovat list Sheet1 na EK1
206 Opravena M/Ž
210 opravena spisová značka
214 bez licencí
218 číslo licence „nový člen“
222 chybné formáty u rodných čísel na EK1 a EK2
229 Přejmenovat list EK_LMK 229 Bechyně_31.12.2019 na EK1
242 Nevyplněné M/Ž
245 opravena spisová značka
259 poznámky v seznamech
265 bez RČ, taky je divný, že jsou to Le, ale klub se jmenuje KPM
269 Licence CZE-26907 = CZE 269-7
269 jen první část RČ
272 divný formát RČ
280 Bez adres
282 opravit číslo klubu z CZE 282 na 282
285 Opravena M/Ž
313 Spousta odřádkování v RČ
331 opravena spisová značka
334 RČ předsedy a málo adres
341 Duplicitní klub, asi kopie 351
346 Bez adres
351 Opravena M/Ž
351 Dost divná adresa, Okres Semily a Praha 8
389 Přejmenovat list Sheet1 na EK1 – vadný formát
425 jen první část RČ
433 jen první část RČ nebo žádné
437 Písmeno „O“ v RČ
452 přeformátované licence
453 divné číslo licencí
453 jen první část RČ
455 bez licencí
456 bez adres
465 bez licencí
467 bez licencí
487 Licence, místo nul „O“
496 bez adres a licencí
522 jen první část RČ
534 jen první část RČ
549 bez licencí
550 Přejmenovat list Sheet1 na EK1
571 bez licencí
582 Přejmenovat list EK1-3 na EK1, ale EK1 tam zůstalo
582 špatně pojmenované listy v Excelu
587 bez licencí
589 Nevyplněné M/Ž
592 bez licencí
596 EK1 je duplicitní s EK2
599 název klubu